Dienesta viesnīcu departaments

Dienesta viesnīcu departamenta direktore

Iveta Sveržicka
Āzenes iela 8, Rīga
+371 67089479

 

Departaments nodrošina izmitināšanas pakalpojumus dienesta viesnīcās, RTU trīszvaigžņu viesnīcā «Laine» un SSAB «Ronīši» studentiem un viesiem.

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Studentu izmitināšanas nodaļas vadītāja
Anna Teivāne
Latvijas un ārzemju studentu izmitināšana RTU sešās dienesta viesnīcās.
Āzenes iela 8, Rīga +371 27896264
Dienesta viesnīcu uzturēšanas nodaļas vadītājs
Jānis Šuksta
RTU dienesta viesnīcu ēku uzturēšana , tehnisko jautājumu risināšana, remonti, renovācija.
Āzenes iela 8, Rīga +371 26629847
Pārdošanas un viesu izmitināšanas nodaļas vadītāja p.i.
Dana Smutova
RTU viesu telpu rezervēšana studentu un vieslektoru vajadzībām, vasaras skolām.
SSAB «Ronīšu» rezervēšana.
Sadarbība ar RTU 3* viesnīcu «Laine».
Āzenes ielas 6 , 11. stāva konferenču telpas rezervēšana.
Āzenes iela 8, Rīga +371 27896228
Izmaksu kontroles un uzskaites nodaļas vadītāja p.i.
Laimdota Sakuna
Personāla uzskaite un organizācija, departamenta finanšu uzskaite un kontrole, lietvedība.
Āzenes iela 8, Rīga +371 26520170

Universitāte

_