Noslēgto līgumu saraksts

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma izpildes termiņš
Dažādu materiālu iegāde ERAF un citu projektu vajadzībām
RTU-2017/78
18.08.2017. 29.08.2017. plkst. 10:00 Nav norādīts Nav norādīts Nav norādīts
Klimata iekārtas iegāde un uzstādīšana P.Valdena ielā 1
RTU-2017/76
Nav norādīts Nav norādīts Nav norādīts Nav norādīts Nav norādīts
Mēbeļu iegāde DCAI vajadzībām
RTU-2017/75
16.08.2017. 28.08.2017. plkst. 10:00 Nav norādīts Nav norādīts Nav norādīts
Ieejas bloku remontdarbi ēkās Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 un P.Valdena ielā 3/7
RTU-2017/71
09.08.2017. 24.08.2017. plkst. 10:00 Nav norādīts Nav norādīts Nav norādīts
Hūdiju (siltās jakas ar kapuci) ar RTU simboliku iegāde
RTU-2017/69
31.07.2017. 21.08.2017. plkst. 10:00 SIA "Grandfather" 4 000,00 11.09.2017.
12 mēneši
Grāmatu aizsardzības, bibliotēkas procesu automatizēšanas un pašapkalpošanās sistēmas paplašināšana RTU Zinātniskās bibliotēkas vajadzībām
RTU-2017/66
21.07.2017. 01.08.2017. plkst. 10:00 SIA "CRC" 29 986,00 29.08.2017.
90 dienas
Dinamisko parametru noteikšanas un monitoringa sistēmas iegāde
RTU-2017/65
13.07.2017. 24.07.2017. plkst. 10:00 Nav norādīts Nav norādīts Nav norādīts
Tehniskās apsardzes pakalpojuma nodrošināšana
RTU-2017/64
21.07.2017. 11.08.2017. plkst. 10:00 Nav norādīts Nav norādīts Nav norādīts
Krēslu piegāde RTU Kultūras centra vajadzībām
RTU-2017/63
25.07.2017. 07.08.2017. plkst. 10:00 SIA "Lazurīts S" 799,50 18.08.2017.
15 dienas
Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un dekoru piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
RTU-2017/61
18.07.2017. 31.07.2017. plkst. 10:00 SIA “Ls happiness factory” Nav norādīts 30.08.2017.
36 mēneši
Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un dekoru piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
RTU-2017/61
18.07.2017. 31.07.2017. plkst. 10:00 SIA “AMG Ziedi” 41 999,00 30.08.2017.
36 mēneši
Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un dekoru piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
RTU-2017/61
18.07.2017. 31.07.2017. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Karkadē” Nav norādīts 30.08.2017.
36 mēneši
Dabasgāzes iegāde Rīgas Tehniskās universitātes objektiem
RTU-2017/60
13.07.2017. 16.08.2017. plkst. 10:00 AS “AJ Power Gas” 1 500 000,00 04.09.2017.
24 mēneši vai līdz Līguma kopējās līgumcenas (Līguma 1.6.punkts) sasniegšanai atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais. Līguma spekā stāšanās termiņš noteikts Līgumā.
“Datu iegūšanas moduļa izgatavošana un piegāde ERAF projekta “Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/020, ietvaros”
RTU-2017/59
30.06.2017. 14.07.2017. plkst. 10:00 SIA “MADEMA” 1 800,00 10.08.2017.
30.01.2018.
Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā esošo liftu, pacēlāju tehniskā apkope un remontdarbi
RTU-2017/57
29.06.2017. 10.07.2017. plkst. 10:00 SIA “TEHNOVISION” 28 305,60 21.07.2017.
24 (divdesmit četrus) mēnešus vai līdz kopējās līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais
“Zeķu izstrādājumu izgatavošana ERAF projekta “Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/020, ietvaros”
RTU-2017/56
22.06.2017. 10.07.2017. plkst. 10:00 SIA “Politeks” 12 892,00 11.08.2017.
30.12.2019.
“Reaģentu nelielos iepakojumos iegāde ERAF projekta “Biodegvielas sintēze rapšu eļļas interesterifikācijā”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/078, ietvaros”
RTU-2017/55
19.06.2017. 05.07.2017. plkst. 10:00 SIA "Relakem" 5 300,00 18.08.2017.
28.02.2019
Ledusskapja un saldētavas iegāde Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām
RTU-2017/54
13.06.2017. 03.07.2017. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labochema Latvija” 550,00 14.07.2017.
30 dienas
Ledusskapja un saldētavas iegāde Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām
RTU-2017/54
13.06.2017. 03.07.2017. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alfis” 580,00 14.07.2017.
30 dienas
Multimediju iekārtas iegāde Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra vajadzībām
RTU-2017/53
15.06.2017. 03.07.2017. plkst. 10:00 SIA "REVERIE Trading Group" 2 250,00 14.07.2017.
30 dienas
Līguma priekšmets Dažādu materiālu iegāde ERAF un citu projektu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/78
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 18.08.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.08.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Nav norādīts
Līgumcena bez PVN Nav norādīts
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Klimata iekārtas iegāde un uzstādīšana P.Valdena ielā 1
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/76
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Piegādātāja nosaukums Nav norādīts
Līgumcena bez PVN Nav norādīts
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Mēbeļu iegāde DCAI vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/75
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 16.08.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.08.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Nav norādīts
Līgumcena bez PVN Nav norādīts
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Ieejas bloku remontdarbi ēkās Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 un P.Valdena ielā 3/7
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/71
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 09.08.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.08.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Nav norādīts
Līgumcena bez PVN Nav norādīts
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Hūdiju (siltās jakas ar kapuci) ar RTU simboliku iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/69
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 31.07.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.08.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Grandfather"
Līgumcena bez PVN 4 000,00
Līguma izpildes termiņš 11.09.2017.
12 mēneši
Līguma priekšmets Grāmatu aizsardzības, bibliotēkas procesu automatizēšanas un pašapkalpošanās sistēmas paplašināšana RTU Zinātniskās bibliotēkas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/66
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 21.07.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.08.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "CRC"
Līgumcena bez PVN 29 986,00
Līguma izpildes termiņš 29.08.2017.
90 dienas
Līguma priekšmets Dinamisko parametru noteikšanas un monitoringa sistēmas iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/65
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 13.07.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.07.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Nav norādīts
Līgumcena bez PVN Nav norādīts
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Tehniskās apsardzes pakalpojuma nodrošināšana
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/64
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 21.07.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.08.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Nav norādīts
Līgumcena bez PVN Nav norādīts
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Krēslu piegāde RTU Kultūras centra vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/63
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 25.07.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.08.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Lazurīts S"
Līgumcena bez PVN 799,50
Līguma izpildes termiņš 18.08.2017.
15 dienas
Līguma priekšmets Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un dekoru piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/61
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 18.07.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.07.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Ls happiness factory”
Līgumcena bez PVN Nav norādīts
Līguma izpildes termiņš 30.08.2017.
36 mēneši
Līguma priekšmets Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un dekoru piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/61
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 18.07.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.07.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “AMG Ziedi”
Līgumcena bez PVN 41 999,00
Līguma izpildes termiņš 30.08.2017.
36 mēneši
Līguma priekšmets Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un dekoru piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/61
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 18.07.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.07.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Karkadē”
Līgumcena bez PVN Nav norādīts
Līguma izpildes termiņš 30.08.2017.
36 mēneši
Līguma priekšmets Dabasgāzes iegāde Rīgas Tehniskās universitātes objektiem
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/60
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 13.07.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.08.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums AS “AJ Power Gas”
Līgumcena bez PVN 1 500 000,00
Līguma izpildes termiņš 04.09.2017.
24 mēneši vai līdz Līguma kopējās līgumcenas (Līguma 1.6.punkts) sasniegšanai atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais. Līguma spekā stāšanās termiņš noteikts Līgumā.
Līguma priekšmets “Datu iegūšanas moduļa izgatavošana un piegāde ERAF projekta “Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/020, ietvaros”
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/59
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 30.06.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.07.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “MADEMA”
Līgumcena bez PVN 1 800,00
Līguma izpildes termiņš 10.08.2017.
30.01.2018.
Līguma priekšmets Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā esošo liftu, pacēlāju tehniskā apkope un remontdarbi
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/57
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 29.06.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.07.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “TEHNOVISION”
Līgumcena bez PVN 28 305,60
Līguma izpildes termiņš 21.07.2017.
24 (divdesmit četrus) mēnešus vai līdz kopējās līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais
Līguma priekšmets “Zeķu izstrādājumu izgatavošana ERAF projekta “Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/020, ietvaros”
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/56
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 22.06.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.07.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Politeks”
Līgumcena bez PVN 12 892,00
Līguma izpildes termiņš 11.08.2017.
30.12.2019.
Līguma priekšmets “Reaģentu nelielos iepakojumos iegāde ERAF projekta “Biodegvielas sintēze rapšu eļļas interesterifikācijā”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/078, ietvaros”
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/55
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 19.06.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.07.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Relakem"
Līgumcena bez PVN 5 300,00
Līguma izpildes termiņš 18.08.2017.
28.02.2019
Līguma priekšmets Ledusskapja un saldētavas iegāde Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/54
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 13.06.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.07.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labochema Latvija”
Līgumcena bez PVN 550,00
Līguma izpildes termiņš 14.07.2017.
30 dienas
Līguma priekšmets Ledusskapja un saldētavas iegāde Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/54
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 13.06.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.07.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alfis”
Līgumcena bez PVN 580,00
Līguma izpildes termiņš 14.07.2017.
30 dienas
Līguma priekšmets Multimediju iekārtas iegāde Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/53
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 15.06.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.07.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "REVERIE Trading Group"
Līgumcena bez PVN 2 250,00
Līguma izpildes termiņš 14.07.2017.
30 dienas

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte