Noslēgto līgumu saraksts

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

EIS

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma izpildes termiņš
Rīgas Tehniskās universitātes ēku ūdens, kanalizācijas un siltuma sistēmu inženierkomunikāciju apkalpošana un remonts
RTU-2018/125
27.12.2018. 10.01.2019. plkst. 10:00 SIA „Ūdensnesējs Serviss” 41 999,00 28.01.2019.
24 mēnešus vai kamēr tiek sasniegta kopējā līgumcena, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais
Laboratorijas mēbeļu iegāde
RTU-2018/123
21.12.2018. 14.01.2019. plkst. 10:00 SIA „Lordbaron” 11 480,00 28.01.2019.
triju mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Magnētisko maisītāju un to piederumu piegāde
RTU-2018/117
30.11.2018. 11.12.2018. plkst. 10:00 SIA "OMNILAB BALTIC" 1 790,00 22.01.2019.
60 dienas
Darba apģērbu/uniformu tekstilmateriālu testēšanas pakalpojumi, izmantojot KAWABATA (KES-F) sistēmu
RTU-2018/116
15.11.2017. 27.11.2018. plkst. 10:00 SIA "Derox" 6 800,00 30.11.2018.
28.12.2018.
Džemperu ar Rīgas Tehniskās universitātes un LV100 simboliku iegāde
RTU-2018/112
01.11.2018. 12.11.2018. plkst. 10:00 SIA „Grandfather” 8 000,00 03.12.2018.
24 mēneši vai līdz kopējās līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais
Reaģentu iegāde RTU Neorganiskās ķīmijas institūta vajadzībām
RTU-2018/111
Eiropas Savienības fondu finansējums
06.11.2018. 23.11.2018. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia" 15 000,00 22.01.2019.
48 mēneši
Elektronisko komponenšu iegāde RTU Radioelektronikas institūta vajadzībām
RTU-2018/107
Eiropas Savienības fondu finansējums
11.10.2018. 25.10.2018. plkst. 10:00 SIA "EKONOMIKAS CENTRAS" 3 660,00 05.12.2018.
30 dienas
Materiālu un izejvielu iegāde ERAF projektu ietvaros
RTU-2018/106
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
18.10.2018. 08.11.2018. plkst. 10:00 “Inospectra” LLC 5 650,00 20.12.2018.
19.12.2020.
Materiālu un izejvielu iegāde ERAF projektu ietvaros
RTU-2018/106
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
18.10.2018. 08.11.2018. plkst. 10:00 “Inospectra” LLC 792,00 20.12.2018.
19.12.2020.
Laboratorijas maketu apkope
RTU-2018/104
Eiropas Savienības fondu finansējums
12.10.2018. 31.10.2018. plkst. 10:00 SIA "STN" 29 870,00 05.12.2018.
12 mēneši
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: Mobila robotizēta platforma, ROS saskarne, 5DOF satvērējs Jaguar V4 Platform with arm
RTU-2018/101
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
15.11.2018. 19.12.2018. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAILOKS" 18 800,00 05.02.2019.
6 mēneši
Projektoru un mikrofonu iegāde un uzstādīšana koplietošanas auditorijās Āzenes ielā 12 un Paula Valdena 3/7
RTU-2018/98
20.09.2018. 03.10.2018. plkst. 10:00 SIA “REVERIE Trading Group” 5 520,23 23.10.2018.
30 dienas
Projektoru un mikrofonu iegāde un uzstādīšana koplietošanas auditorijās Āzenes ielā 12 un Paula Valdena 3/7
RTU-2018/98
20.09.2018. 03.10.2018. plkst. 10:00 SIA “Biroteh” 25 160,00 30.10.2018.
30 dienas
Finanšu pārskatu audits projektam “Maģistra līmeņa studentu apmācības uzlabošana fizikas zinātņu nozarē Baltkrievijas universitātēs”
RTU-2018/90
Eiropas Savienības fondu finansējums
Nav norādīts 18.09.2018. plkst. 10:00 SIA“KPMG Baltics” 3 000,00 05.10.2018.
CO2 inkubatora iegāde
RTU-2018/89
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Nav norādīts 12.10.2018. plkst. 10:00 SIA "Quantum Latvija" 8 628,00 13.11.2018.
1 mēnesis
RTU Zinātnes un inovāciju centra interjera dizaina koncepcijas projekta izstrāde
RTU-2018/87
12.09.2018. 25.09.2018. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "H2E" 15 650,00 22.10.2018.
5 mēneši
Mikroklimata iekārtas izbūve P. Valdena ielā 3
RTU-2018/86
28.08.2018. 10.09.2018. plkst. 10:00 SIA “Inženiercentrs komforts” 23 102,11 19.10.2018.
1 mēnesis
RTU Ķīpsalas kompleksa fiziskā apsardze
RTU-2018/85
Nav norādīts 10.09.2018. plkst. 10:00 SIA “ALG Kentavr” 75 263,76 02.11.2018.
24 mēneši
Kafijas automāta iegāde RTU Dizaina fabrikas vajadzībām
RTU-2018/84
16.08.2018. 28.08.2018. plkst. 10:00 SIA King Coffee Service 16 634,00 12.09.2018.
1 mēnesis
Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai
RTU-2018/82
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
08.09.2018. 08.10.2018. plkst. 10:00 SIA "Skailoks" 1 650,00 11.12.2018.
11.02.2019.
Līguma priekšmets Rīgas Tehniskās universitātes ēku ūdens, kanalizācijas un siltuma sistēmu inženierkomunikāciju apkalpošana un remonts
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/125
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 27.12.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.01.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA „Ūdensnesējs Serviss”
Līgumcena bez PVN 41 999,00
Līguma izpildes termiņš 28.01.2019.
24 mēnešus vai kamēr tiek sasniegta kopējā līgumcena, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais
Līguma priekšmets Laboratorijas mēbeļu iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/123
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 21.12.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.01.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA „Lordbaron”
Līgumcena bez PVN 11 480,00
Līguma izpildes termiņš 28.01.2019.
triju mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Līguma priekšmets Magnētisko maisītāju un to piederumu piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/117
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 30.11.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.12.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "OMNILAB BALTIC"
Līgumcena bez PVN 1 790,00
Līguma izpildes termiņš 22.01.2019.
60 dienas
Līguma priekšmets Darba apģērbu/uniformu tekstilmateriālu testēšanas pakalpojumi, izmantojot KAWABATA (KES-F) sistēmu
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/116
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 15.11.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.11.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Derox"
Līgumcena bez PVN 6 800,00
Līguma izpildes termiņš 30.11.2018.
28.12.2018.
Līguma priekšmets Džemperu ar Rīgas Tehniskās universitātes un LV100 simboliku iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/112
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 01.11.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.11.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA „Grandfather”
Līgumcena bez PVN 8 000,00
Līguma izpildes termiņš 03.12.2018.
24 mēneši vai līdz kopējās līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais
Līguma priekšmets Reaģentu iegāde RTU Neorganiskās ķīmijas institūta vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/111
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 06.11.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.11.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia"
Līgumcena bez PVN 15 000,00
Līguma izpildes termiņš 22.01.2019.
48 mēneši
Līguma priekšmets Elektronisko komponenšu iegāde RTU Radioelektronikas institūta vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/107
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 11.10.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.10.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "EKONOMIKAS CENTRAS"
Līgumcena bez PVN 3 660,00
Līguma izpildes termiņš 05.12.2018.
30 dienas
Līguma priekšmets Materiālu un izejvielu iegāde ERAF projektu ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/106
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 18.10.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.11.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums “Inospectra” LLC
Līgumcena bez PVN 5 650,00
Līguma izpildes termiņš 20.12.2018.
19.12.2020.
Līguma priekšmets Materiālu un izejvielu iegāde ERAF projektu ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/106
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 18.10.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.11.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums “Inospectra” LLC
Līgumcena bez PVN 792,00
Līguma izpildes termiņš 20.12.2018.
19.12.2020.
Līguma priekšmets Laboratorijas maketu apkope
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/104
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 12.10.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.10.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "STN"
Līgumcena bez PVN 29 870,00
Līguma izpildes termiņš 05.12.2018.
12 mēneši
Līguma priekšmets Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: Mobila robotizēta platforma, ROS saskarne, 5DOF satvērējs Jaguar V4 Platform with arm
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/101
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 15.11.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.12.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAILOKS"
Līgumcena bez PVN 18 800,00
Līguma izpildes termiņš 05.02.2019.
6 mēneši
Līguma priekšmets Projektoru un mikrofonu iegāde un uzstādīšana koplietošanas auditorijās Āzenes ielā 12 un Paula Valdena 3/7
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/98
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 20.09.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.10.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “REVERIE Trading Group”
Līgumcena bez PVN 5 520,23
Līguma izpildes termiņš 23.10.2018.
30 dienas
Līguma priekšmets Projektoru un mikrofonu iegāde un uzstādīšana koplietošanas auditorijās Āzenes ielā 12 un Paula Valdena 3/7
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/98
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 20.09.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.10.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Biroteh”
Līgumcena bez PVN 25 160,00
Līguma izpildes termiņš 30.10.2018.
30 dienas
Līguma priekšmets Finanšu pārskatu audits projektam “Maģistra līmeņa studentu apmācības uzlabošana fizikas zinātņu nozarē Baltkrievijas universitātēs”
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/90
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.09.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA“KPMG Baltics”
Līgumcena bez PVN 3 000,00
Līguma izpildes termiņš 05.10.2018.
Līguma priekšmets CO2 inkubatora iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/89
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.10.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Quantum Latvija"
Līgumcena bez PVN 8 628,00
Līguma izpildes termiņš 13.11.2018.
1 mēnesis
Līguma priekšmets RTU Zinātnes un inovāciju centra interjera dizaina koncepcijas projekta izstrāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/87
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 12.09.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.09.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "H2E"
Līgumcena bez PVN 15 650,00
Līguma izpildes termiņš 22.10.2018.
5 mēneši
Līguma priekšmets Mikroklimata iekārtas izbūve P. Valdena ielā 3
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/86
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 28.08.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.09.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Inženiercentrs komforts”
Līgumcena bez PVN 23 102,11
Līguma izpildes termiņš 19.10.2018.
1 mēnesis
Līguma priekšmets RTU Ķīpsalas kompleksa fiziskā apsardze
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/85
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.09.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “ALG Kentavr”
Līgumcena bez PVN 75 263,76
Līguma izpildes termiņš 02.11.2018.
24 mēneši
Līguma priekšmets Kafijas automāta iegāde RTU Dizaina fabrikas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/84
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 16.08.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.08.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA King Coffee Service
Līgumcena bez PVN 16 634,00
Līguma izpildes termiņš 12.09.2018.
1 mēnesis
Līguma priekšmets Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/82
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 08.09.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.10.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Skailoks"
Līgumcena bez PVN 1 650,00
Līguma izpildes termiņš 11.12.2018.
11.02.2019.

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte