Noslēgto līgumu saraksts

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma izpildes termiņš
Kalandra noma un tehniskā apkope
RTU-2018/61
22.06.2018. 05.07.2018. plkst. 10:00 SIA “Derox” 6 400,00 01.08.2018.
Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 mēnešus no Preces pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 30.septembrim.
Video filmēšanas, tiešraižu un mācību materiālu producēšanas datu apstrādes iekārtu, programmatūras komplekta piegāde un uzstādīšana
RTU-2018/59
20.06.2018. 04.07.2018. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hannu-pro" 12 286,00 23.07.2018.
40 darba dienas
Video filmēšanas, tiešraižu un mācību materiālu producēšanas datu apstrādes iekārtu, programmatūras komplekta piegāde un uzstādīšana
RTU-2018/59
20.06.2018. 04.07.2018. plkst. 10:00 Akciju sabiedrība "CAPITAL" 3 867,57 09.08.2018.
40 darba dienas
Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (H2020) līdzfinansētā projekta Nr. 646116 Real Value “Realising Value from Electricity Markets with Local Smart Electric Thermal Storage Technology” Rīgas Tehniskās universitātes finanšu pārskatu audits
RTU-2018/57
Eiropas Savienības fondu finansējums
Nav norādīts 04.06.2018. plkst. 10:00 SIA "D.Daņēvičas revidentu birojs" 3 700,00 07.06.2018.
Laboratorijas rotācijas viskozimetra iegāde
RTU-2018/52
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
24.05.2018. 27.06.2018. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Derox" 2 960,00 Nav norādīts
Universālās testēšanas iekārtas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
RTU-2018/48
Elektroniskais iepirkums
12.05.2018. 14.06.2018. plkst. 10:00 SIA "Derox" 9 090,00 02.08.2018.
30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Tehniskās fizikas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai
RTU-2018/47
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
05.05.2018. 08.06.2018. plkst. 10:00 SIA „HANSATRADE” 2 715,60 01.08.2018.
30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros
RTU-2018/46
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
20.04.2018. 18.06.2018. plkst. 09:00 SIA "SKONTO BŪVE" 8 649 318,00 08.08.2018.
24
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros
RTU-2018/46
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
20.04.2018. 18.06.2018. plkst. 09:00 SIA "SKONTO BŪVE" 4 026 882,00 08.08.2018.
24
Skaņas, gaismas un skatuvju aprīkojuma noma un apkalpošana RTU Lielā izlaiduma vajadzībām
RTU-2018/45
13.04.2018. 25.04.2018. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “3S” 36 763,64 03.05.2018.
22.06.2018.
Kravas furgona iegāde operatīvajā līzingā SIA “PLACIS” vajadzībām
RTU-2018/43
13.04.2018. 24.04.2018. plkst. 10:00 SIA “Pilna Servisa Līzings” 20 896,04 08.05.2018.
60 mēnešus no Transportlīdzekļa pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Datortehnikas piederumu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
RTU-2018/42
16.04.2018. 27.04.2018. plkst. 10:00 AS “CAPITAL” 41 999,00 25.05.2018.
13.1. Vienošanās stājas spēkā no tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 24 mēnešus vai līdz kopējās līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais.
Darbgalda iegāde RTU DITF STEM studiju programmas ietvaros
RTU-2018/41
Eiropas Savienības fondu finansējums
27.04.2018. 11.05.2018. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Abplanalp Baltic" 22 460,00 25.06.2018.
4 mēneši
Aprīkojuma iegāde RTU ETF STEM studiju programmas ietvaros
RTU-2018/40
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
09.05.2018. 07.06.2018. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Skailoks” 75 395,30 01.08.2018.
4 mēneši
Mobilo telefonu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
RTU-2018/39
Elektroniskais iepirkums
09.05.2018. 31.05.2018. plkst. 10:00 SIA “LMT Retail & Logistics” Nav norādīts Nav norādīts
Mobilo telefonu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
RTU-2018/39
Elektroniskais iepirkums
09.05.2018. 31.05.2018. plkst. 10:00 A/S “CAPITAL” Nav norādīts Nav norādīts
Būvju vibrācijas un šīs vibrācijas ietekmes uz būvkonstrukcijām un cilvēkiem mērītāja iegāde
RTU-2018/38
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
31.03.2018. 07.05.2018. plkst. 10:00 SIA „SKAILOKS” 6 495,00 04.06.2018.
1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām”
RTU-2018/37
Eiropas Savienības fondu finansējums
22.03.2018. 17.04.2018. plkst. 10:00 SIA "Derox" 1 700,00 04.06.2018.
31.08.2018.
Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām”
RTU-2018/37
Eiropas Savienības fondu finansējums
22.03.2018. 17.04.2018. plkst. 10:00 SIA "Derox" 1 800,00 04.06.2018.
31.08.2018.
Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām”
RTU-2018/37
Eiropas Savienības fondu finansējums
22.03.2018. 17.04.2018. plkst. 10:00 SIA "Derox" 3 700,00 04.06.2018.
31.08.2018.
Līguma priekšmets Kalandra noma un tehniskā apkope
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/61
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 22.06.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.07.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Derox”
Līgumcena bez PVN 6 400,00
Līguma izpildes termiņš 01.08.2018.
Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 mēnešus no Preces pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 30.septembrim.
Līguma priekšmets Video filmēšanas, tiešraižu un mācību materiālu producēšanas datu apstrādes iekārtu, programmatūras komplekta piegāde un uzstādīšana
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/59
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 20.06.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.07.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hannu-pro"
Līgumcena bez PVN 12 286,00
Līguma izpildes termiņš 23.07.2018.
40 darba dienas
Līguma priekšmets Video filmēšanas, tiešraižu un mācību materiālu producēšanas datu apstrādes iekārtu, programmatūras komplekta piegāde un uzstādīšana
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/59
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 20.06.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.07.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Akciju sabiedrība "CAPITAL"
Līgumcena bez PVN 3 867,57
Līguma izpildes termiņš 09.08.2018.
40 darba dienas
Līguma priekšmets Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (H2020) līdzfinansētā projekta Nr. 646116 Real Value “Realising Value from Electricity Markets with Local Smart Electric Thermal Storage Technology” Rīgas Tehniskās universitātes finanšu pārskatu audits
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/57
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.06.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "D.Daņēvičas revidentu birojs"
Līgumcena bez PVN 3 700,00
Līguma izpildes termiņš 07.06.2018.
Līguma priekšmets Laboratorijas rotācijas viskozimetra iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/52
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 24.05.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.06.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Derox"
Līgumcena bez PVN 2 960,00
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Universālās testēšanas iekārtas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/48
Elektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 12.05.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.06.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Derox"
Līgumcena bez PVN 9 090,00
Līguma izpildes termiņš 02.08.2018.
30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
Līguma priekšmets Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Tehniskās fizikas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/47
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 05.05.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.06.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA „HANSATRADE”
Līgumcena bez PVN 2 715,60
Līguma izpildes termiņš 01.08.2018.
30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
Līguma priekšmets Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/46
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 20.04.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.06.2018. plkst. 09:00
Piegādātāja nosaukums SIA "SKONTO BŪVE"
Līgumcena bez PVN 8 649 318,00
Līguma izpildes termiņš 08.08.2018.
24
Līguma priekšmets Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/46
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 20.04.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.06.2018. plkst. 09:00
Piegādātāja nosaukums SIA "SKONTO BŪVE"
Līgumcena bez PVN 4 026 882,00
Līguma izpildes termiņš 08.08.2018.
24
Līguma priekšmets Skaņas, gaismas un skatuvju aprīkojuma noma un apkalpošana RTU Lielā izlaiduma vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/45
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 13.04.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.04.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “3S”
Līgumcena bez PVN 36 763,64
Līguma izpildes termiņš 03.05.2018.
22.06.2018.
Līguma priekšmets Kravas furgona iegāde operatīvajā līzingā SIA “PLACIS” vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/43
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 13.04.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.04.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Pilna Servisa Līzings”
Līgumcena bez PVN 20 896,04
Līguma izpildes termiņš 08.05.2018.
60 mēnešus no Transportlīdzekļa pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Līguma priekšmets Datortehnikas piederumu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/42
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 16.04.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.04.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums AS “CAPITAL”
Līgumcena bez PVN 41 999,00
Līguma izpildes termiņš 25.05.2018.
13.1. Vienošanās stājas spēkā no tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 24 mēnešus vai līdz kopējās līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais.
Līguma priekšmets Darbgalda iegāde RTU DITF STEM studiju programmas ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/41
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 27.04.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.05.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Abplanalp Baltic"
Līgumcena bez PVN 22 460,00
Līguma izpildes termiņš 25.06.2018.
4 mēneši
Līguma priekšmets Aprīkojuma iegāde RTU ETF STEM studiju programmas ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/40
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 09.05.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.06.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Skailoks”
Līgumcena bez PVN 75 395,30
Līguma izpildes termiņš 01.08.2018.
4 mēneši
Līguma priekšmets Mobilo telefonu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/39
Elektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 09.05.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.05.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “LMT Retail & Logistics”
Līgumcena bez PVN Nav norādīts
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Mobilo telefonu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/39
Elektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 09.05.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.05.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums A/S “CAPITAL”
Līgumcena bez PVN Nav norādīts
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Būvju vibrācijas un šīs vibrācijas ietekmes uz būvkonstrukcijām un cilvēkiem mērītāja iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/38
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 31.03.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.05.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA „SKAILOKS”
Līgumcena bez PVN 6 495,00
Līguma izpildes termiņš 04.06.2018.
1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
Līguma priekšmets Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/37
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 22.03.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.04.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Derox"
Līgumcena bez PVN 1 700,00
Līguma izpildes termiņš 04.06.2018.
31.08.2018.
Līguma priekšmets Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/37
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 22.03.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.04.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Derox"
Līgumcena bez PVN 1 800,00
Līguma izpildes termiņš 04.06.2018.
31.08.2018.
Līguma priekšmets Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/37
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 22.03.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.04.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Derox"
Līgumcena bez PVN 3 700,00
Līguma izpildes termiņš 04.06.2018.
31.08.2018.

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte