Noslēgto līgumu saraksts

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

EIS

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma izpildes termiņš
Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām
RTU-2019/84
Elektroniskais iepirkums
04.09.2019. 30.09.2019. plkst. 10:00 SIA "DRUKĀTAVA" 83 899,00 23.10.2019.
2 gadi
Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām
RTU-2019/84
Elektroniskais iepirkums
04.09.2019. 30.09.2019. plkst. 10:00 SIA “Uhh design” 83 899,00 23.10.2019.
2 gadi
MATERIĀLI TESTA MODUĻIEKĀRTAS IZGATAVOŠANAI
RTU-2019/83
Eiropas Savienības fondu finansējums
08.08.2019. 19.08.2019. plkst. 10:00 SIA TAUPI 32 257,50 09.09.2019.
SIMAPRO programmatūras licences iegāde
RTU-2019/81
07.10.2019. 07.08.2019. plkst. 10:00 PRē Consultants BV 18 170,00 01.10.2019.
Drošības sistēmu materiālu iegāde
RTU-2019/70
06.09.2019. 17.09.2019. plkst. 10:00 SIA “Electro Base” 10 000,00 16.10.2019.
4 gadi
Drošības sistēmu materiālu iegāde
RTU-2019/70
06.09.2019. 17.09.2019. plkst. 10:00 SIA “Baltic Project Group” 10 000,00 23.10.2019.
4 gadi
Drošības sistēmu materiālu iegāde
RTU-2019/70
06.09.2019. 17.09.2019. plkst. 10:00 SIA “Alarmeco” 21 999,99 23.10.2019.
4 gadi
Asfalta seguma atjaunošanas darbi RTU objektos
RTU-2019/67
28.06.2019. 09.07.2019. SIA "V SERVICE" 32 409,64 16.07.2019.
31.08.2019
Mitruma uzturēšanas un mērīšanas ierīces noma metāla paraugu slīdāmības pa ledu stenda darbības nodrošināšanai
RTU-2019/64
Eiropas Savienības fondu finansējums
Nav norādīts 26.07.2019. plkst. 10:00 SIA "Adrona" 21 322,00 16.08.2019.
Bezpilota drona iegāde
RTU-2019/61
01.07.2019. 12.07.2019. plkst. 10:00 SIA GEONOVUS 5 020,00 17.07.2019.
Polimēru iegāde pētniecības projektu vajadzībām
RTU-2019/59
Eiropas Savienības fondu finansējums
10.07.2019. 23.07.2019. plkst. 10:00 SIA "Biotecha Latvia" 4 000,00 07.08.2019.
36 mēneši
Dispergatora noma
RTU-2019/57
Elektroniskais iepirkums
02.07.2019. 25.07.2019. plkst. 10:00 SIA "Lordbaron" 38 048,00 21.10.2019.
24 mēneši
Veļas mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana semināru, sporta un atpūtas bāzei “Ronīši”
RTU-2019/56
03.06.2019. 17.06.2019. plkst. 10:00 SIA “GREEN LINE SERVICES” 12,00 01.07.2019.
2 gadi
RTU mācību ēkas Piebalgas ielā 3, Cēsīs pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
RTU-2019/47
06.08.2019. 19.08.2019. plkst. 10:00 SIA "Campaign" 26,00 27.09.2019.
6 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Izstrādāta materiāla iestrāde un īpašību pārbaude reālos ekspluatācijas apstākļos projekta Nr.1.1.1.1/16/A/148 ietvaros
RTU-2019/46
Eiropas Savienības fondu finansējums
11.06.2019. 25.06.2019. plkst. 10:00 Ceļu būves firma SIA BINDERS 10 888,77 01.08.2019.
3 mēneši
Veļas mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana studentu dienesta viesnīcām un semināru, sporta un atpūtas bāzei “Ronīši”
RTU-2019/43
14.05.2019. 27.05.2019. plkst. 10:00 SIA “GREEN LINE SERVICES” 28 000,00 01.07.2019.
2 gadi
Reprezentācijas materiālu iegāde RTU vajadzībām
RTU-2019/33
09.04.2019. 23.04.2019. plkst. 10:00 SIA “CVG”; SIA “PRO-BALTIC ”; SIA “GEKA” 15 000,00 01.07.2019.
2 gadi
Reprezentācijas materiālu iegāde RTU vajadzībām
RTU-2019/33
09.04.2019. 23.04.2019. plkst. 10:00 SIA “CVG” 15 000,00 30.07.2019.
1 gads
Neregulārie pasažieru pārvadājumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
RTU-2019/32
04.04.2019. 15.04.2019. plkst. 10:00 SIA "Lauvas Tūrs Transports", SIA “KONTI BUSS” un SIA “Sabiedriskais Autobuss” 31,00 15.05.2019.
12 mēneši
Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
RTU-2019/28
01.04.2019. 12.04.2019. plkst. 10:00 SIA "Linearis" 16 000,00 01.07.2019.
2 gadi
Līguma priekšmets Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/84
Elektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 04.09.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.09.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "DRUKĀTAVA"
Līgumcena bez PVN 83 899,00
Līguma izpildes termiņš 23.10.2019.
2 gadi
Līguma priekšmets Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/84
Elektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 04.09.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.09.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Uhh design”
Līgumcena bez PVN 83 899,00
Līguma izpildes termiņš 23.10.2019.
2 gadi
Līguma priekšmets MATERIĀLI TESTA MODUĻIEKĀRTAS IZGATAVOŠANAI
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/83
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 08.08.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.08.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA TAUPI
Līgumcena bez PVN 32 257,50
Līguma izpildes termiņš 09.09.2019.
Līguma priekšmets SIMAPRO programmatūras licences iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/81
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 07.10.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.08.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums PRē Consultants BV
Līgumcena bez PVN 18 170,00
Līguma izpildes termiņš 01.10.2019.
Līguma priekšmets Drošības sistēmu materiālu iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/70
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 06.09.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.09.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Electro Base”
Līgumcena bez PVN 10 000,00
Līguma izpildes termiņš 16.10.2019.
4 gadi
Līguma priekšmets Drošības sistēmu materiālu iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/70
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 06.09.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.09.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Baltic Project Group”
Līgumcena bez PVN 10 000,00
Līguma izpildes termiņš 23.10.2019.
4 gadi
Līguma priekšmets Drošības sistēmu materiālu iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/70
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 06.09.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.09.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Alarmeco”
Līgumcena bez PVN 21 999,99
Līguma izpildes termiņš 23.10.2019.
4 gadi
Līguma priekšmets Asfalta seguma atjaunošanas darbi RTU objektos
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/67
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 28.06.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.07.2019.
Piegādātāja nosaukums SIA "V SERVICE"
Līgumcena bez PVN 32 409,64
Līguma izpildes termiņš 16.07.2019.
31.08.2019
Līguma priekšmets Mitruma uzturēšanas un mērīšanas ierīces noma metāla paraugu slīdāmības pa ledu stenda darbības nodrošināšanai
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/64
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.07.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Adrona"
Līgumcena bez PVN 21 322,00
Līguma izpildes termiņš 16.08.2019.
Līguma priekšmets Bezpilota drona iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/61
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 01.07.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.07.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA GEONOVUS
Līgumcena bez PVN 5 020,00
Līguma izpildes termiņš 17.07.2019.
Līguma priekšmets Polimēru iegāde pētniecības projektu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/59
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 10.07.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.07.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Biotecha Latvia"
Līgumcena bez PVN 4 000,00
Līguma izpildes termiņš 07.08.2019.
36 mēneši
Līguma priekšmets Dispergatora noma
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/57
Elektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 02.07.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.07.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Lordbaron"
Līgumcena bez PVN 38 048,00
Līguma izpildes termiņš 21.10.2019.
24 mēneši
Līguma priekšmets Veļas mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana semināru, sporta un atpūtas bāzei “Ronīši”
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/56
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 03.06.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.06.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “GREEN LINE SERVICES”
Līgumcena bez PVN 12,00
Līguma izpildes termiņš 01.07.2019.
2 gadi
Līguma priekšmets RTU mācību ēkas Piebalgas ielā 3, Cēsīs pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/47
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 06.08.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.08.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Campaign"
Līgumcena bez PVN 26,00
Līguma izpildes termiņš 27.09.2019.
6 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Līguma priekšmets Izstrādāta materiāla iestrāde un īpašību pārbaude reālos ekspluatācijas apstākļos projekta Nr.1.1.1.1/16/A/148 ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/46
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 11.06.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.06.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Ceļu būves firma SIA BINDERS
Līgumcena bez PVN 10 888,77
Līguma izpildes termiņš 01.08.2019.
3 mēneši
Līguma priekšmets Veļas mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana studentu dienesta viesnīcām un semināru, sporta un atpūtas bāzei “Ronīši”
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/43
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 14.05.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.05.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “GREEN LINE SERVICES”
Līgumcena bez PVN 28 000,00
Līguma izpildes termiņš 01.07.2019.
2 gadi
Līguma priekšmets Reprezentācijas materiālu iegāde RTU vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/33
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 09.04.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.04.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “CVG”; SIA “PRO-BALTIC ”; SIA “GEKA”
Līgumcena bez PVN 15 000,00
Līguma izpildes termiņš 01.07.2019.
2 gadi
Līguma priekšmets Reprezentācijas materiālu iegāde RTU vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/33
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 09.04.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.04.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “CVG”
Līgumcena bez PVN 15 000,00
Līguma izpildes termiņš 30.07.2019.
1 gads
Līguma priekšmets Neregulārie pasažieru pārvadājumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/32
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 04.04.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.04.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Lauvas Tūrs Transports", SIA “KONTI BUSS” un SIA “Sabiedriskais Autobuss”
Līgumcena bez PVN 31,00
Līguma izpildes termiņš 15.05.2019.
12 mēneši
Līguma priekšmets Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/28
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 01.04.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.04.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Linearis"
Līgumcena bez PVN 16 000,00
Līguma izpildes termiņš 01.07.2019.
2 gadi

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte

_