Noslēgto līgumu saraksts

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma izpildes termiņš
Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (H2020) līdzfinansētā projekta Nr. 646116 Real Value “Realising Value from Electricity Markets with Local Smart Electric Thermal Storage Technology” Rīgas Tehniskās universitātes finanšu pārskatu audits
RTU-2018/57
Eiropas Savienības fondu finansējums
Nav norādīts 04.06.2018. plkst. 10:00 SIA "D.Daņēvičas revidentu birojs" 3 700,00 07.06.2018.
Skaņas, gaismas un skatuvju aprīkojuma noma un apkalpošana RTU Lielā izlaiduma vajadzībām
RTU-2018/45
13.04.2018. 25.04.2018. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “3S” 36 763,64 03.05.2018.
22.06.2018.
Kravas furgona iegāde operatīvajā līzingā SIA “PLACIS” vajadzībām
RTU-2018/43
13.04.2018. 24.04.2018. plkst. 10:00 SIA “Pilna Servisa Līzings” 20 896,04 08.05.2018.
60 mēnešus no Transportlīdzekļa pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Datortehnikas piederumu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
RTU-2018/42
16.04.2018. 27.04.2018. plkst. 10:00 AS “CAPITAL” 41 999,00 25.05.2018.
13.1. Vienošanās stājas spēkā no tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 24 mēnešus vai līdz kopējās līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais.
Būvju vibrācijas un šīs vibrācijas ietekmes uz būvkonstrukcijām un cilvēkiem mērītāja iegāde
RTU-2018/38
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
31.03.2018. 07.05.2018. plkst. 10:00 SIA „SKAILOKS” 6 495,00 04.06.2018.
1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām”
RTU-2018/37
Eiropas Savienības fondu finansējums
22.03.2018. 17.04.2018. plkst. 10:00 SIA "Derox" 1 700,00 04.06.2018.
31.08.2018.
Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām”
RTU-2018/37
Eiropas Savienības fondu finansējums
22.03.2018. 17.04.2018. plkst. 10:00 SIA "Derox" 1 800,00 04.06.2018.
31.08.2018.
Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām”
RTU-2018/37
Eiropas Savienības fondu finansējums
22.03.2018. 17.04.2018. plkst. 10:00 SIA "Derox" 3 700,00 04.06.2018.
31.08.2018.
Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām”
RTU-2018/37
Eiropas Savienības fondu finansējums
22.03.2018. 17.04.2018. plkst. 10:00 SIA "Derox" 1 000,00 04.06.2018.
31.08.2018.
Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojumi
RTU-2018/36
Eiropas Savienības fondu finansējums
Nav norādīts 19.04.2018. plkst. 14:00 SIA „Pricewaterhouse Coopers” 8 199,00 01.06.2018.
Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojumi
RTU-2018/36
Eiropas Savienības fondu finansējums
Nav norādīts 19.04.2018. plkst. 14:00 SIA „Pricewaterhouse Coopers” 8 199,00 01.06.2018.
Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojumi
RTU-2018/36
Eiropas Savienības fondu finansējums
Nav norādīts 19.04.2018. plkst. 14:00 SIA „Pricewaterhouse Coopers” 8 199,00 01.06.2018.
Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojumi
RTU-2018/36
Eiropas Savienības fondu finansējums
Nav norādīts 19.04.2018. plkst. 14:00 SIA „Baltijas Konsultācijas” 7 000,00 04.06.2018.
Reklāmas izvietošanas pakalpojumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
RTU-2018/35
22.03.2018. 13.04.2018. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Media House” 130 000,00 25.05.2018.
24.05.2019.
Laboratorijas iekārtas un papildaprīkojums
RTU-2018/33
Elektroniskais iepirkums
Nav norādīts 27.04.2018. plkst. 10:00 SIA “OMNILAB baltic” 1 874,00 15.06.2018.
3 mēneši
Laboratorijas iekārtas un papildaprīkojums
RTU-2018/33
Elektroniskais iepirkums
Nav norādīts 27.04.2018. plkst. 10:00 SIA “FANEKS” 1 038,00 16.06.2018.
3 mēneši
Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai
RTU-2018/30
Eiropas Savienības fondu finansējums
Nav norādīts 06.04.2018. plkst. 10:00 SIA "J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs" 11 020,00 27.04.2018.
Detaļu piegāde, nomaiņa un tehnisko parametru atjaunošana ultra augstas izšķiršanas spējas (0,8 nm) skenējošam elektronu mikroskopam (Nova NanoSem 650)
RTU-2018/28
Nav norādīts Nav norādīts UAB "VILDOMA" 11 408,00 20.04.2018.
1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Elektronisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/197, vajadzībām
RTU-2018/27
Eiropas Savienības fondu finansējums
13.03.2018. 27.03.2018. plkst. 10:00 SIA ”Semicom” 228,00 08.05.2018.
07.06.2018.
Elektronisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/197, vajadzībām
RTU-2018/27
Eiropas Savienības fondu finansējums
13.03.2018. 27.03.2018. plkst. 10:00 SIA “YEInternational” 581,00 26.04.2018.
25.05.2018.
Līguma priekšmets Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (H2020) līdzfinansētā projekta Nr. 646116 Real Value “Realising Value from Electricity Markets with Local Smart Electric Thermal Storage Technology” Rīgas Tehniskās universitātes finanšu pārskatu audits
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/57
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.06.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "D.Daņēvičas revidentu birojs"
Līgumcena bez PVN 3 700,00
Līguma izpildes termiņš 07.06.2018.
Līguma priekšmets Skaņas, gaismas un skatuvju aprīkojuma noma un apkalpošana RTU Lielā izlaiduma vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/45
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 13.04.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.04.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “3S”
Līgumcena bez PVN 36 763,64
Līguma izpildes termiņš 03.05.2018.
22.06.2018.
Līguma priekšmets Kravas furgona iegāde operatīvajā līzingā SIA “PLACIS” vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/43
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 13.04.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.04.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Pilna Servisa Līzings”
Līgumcena bez PVN 20 896,04
Līguma izpildes termiņš 08.05.2018.
60 mēnešus no Transportlīdzekļa pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Līguma priekšmets Datortehnikas piederumu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/42
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 16.04.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.04.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums AS “CAPITAL”
Līgumcena bez PVN 41 999,00
Līguma izpildes termiņš 25.05.2018.
13.1. Vienošanās stājas spēkā no tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 24 mēnešus vai līdz kopējās līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais.
Līguma priekšmets Būvju vibrācijas un šīs vibrācijas ietekmes uz būvkonstrukcijām un cilvēkiem mērītāja iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/38
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 31.03.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.05.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA „SKAILOKS”
Līgumcena bez PVN 6 495,00
Līguma izpildes termiņš 04.06.2018.
1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
Līguma priekšmets Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/37
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 22.03.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.04.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Derox"
Līgumcena bez PVN 1 700,00
Līguma izpildes termiņš 04.06.2018.
31.08.2018.
Līguma priekšmets Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/37
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 22.03.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.04.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Derox"
Līgumcena bez PVN 1 800,00
Līguma izpildes termiņš 04.06.2018.
31.08.2018.
Līguma priekšmets Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/37
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 22.03.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.04.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Derox"
Līgumcena bez PVN 3 700,00
Līguma izpildes termiņš 04.06.2018.
31.08.2018.
Līguma priekšmets Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/37
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 22.03.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.04.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Derox"
Līgumcena bez PVN 1 000,00
Līguma izpildes termiņš 04.06.2018.
31.08.2018.
Līguma priekšmets Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/36
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.04.2018. plkst. 14:00
Piegādātāja nosaukums SIA „Pricewaterhouse Coopers”
Līgumcena bez PVN 8 199,00
Līguma izpildes termiņš 01.06.2018.
Līguma priekšmets Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/36
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.04.2018. plkst. 14:00
Piegādātāja nosaukums SIA „Pricewaterhouse Coopers”
Līgumcena bez PVN 8 199,00
Līguma izpildes termiņš 01.06.2018.
Līguma priekšmets Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/36
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.04.2018. plkst. 14:00
Piegādātāja nosaukums SIA „Pricewaterhouse Coopers”
Līgumcena bez PVN 8 199,00
Līguma izpildes termiņš 01.06.2018.
Līguma priekšmets Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/36
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.04.2018. plkst. 14:00
Piegādātāja nosaukums SIA „Baltijas Konsultācijas”
Līgumcena bez PVN 7 000,00
Līguma izpildes termiņš 04.06.2018.
Līguma priekšmets Reklāmas izvietošanas pakalpojumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/35
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 22.03.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.04.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Media House”
Līgumcena bez PVN 130 000,00
Līguma izpildes termiņš 25.05.2018.
24.05.2019.
Līguma priekšmets Laboratorijas iekārtas un papildaprīkojums
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/33
Elektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.04.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “OMNILAB baltic”
Līgumcena bez PVN 1 874,00
Līguma izpildes termiņš 15.06.2018.
3 mēneši
Līguma priekšmets Laboratorijas iekārtas un papildaprīkojums
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/33
Elektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.04.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “FANEKS”
Līgumcena bez PVN 1 038,00
Līguma izpildes termiņš 16.06.2018.
3 mēneši
Līguma priekšmets Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/30
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.04.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs"
Līgumcena bez PVN 11 020,00
Līguma izpildes termiņš 27.04.2018.
Līguma priekšmets Detaļu piegāde, nomaiņa un tehnisko parametru atjaunošana ultra augstas izšķiršanas spējas (0,8 nm) skenējošam elektronu mikroskopam (Nova NanoSem 650)
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/28
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Piegādātāja nosaukums UAB "VILDOMA"
Līgumcena bez PVN 11 408,00
Līguma izpildes termiņš 20.04.2018.
1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Līguma priekšmets Elektronisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/197, vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/27
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 13.03.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.03.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA ”Semicom”
Līgumcena bez PVN 228,00
Līguma izpildes termiņš 08.05.2018.
07.06.2018.
Līguma priekšmets Elektronisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/197, vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/27
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 13.03.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.03.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “YEInternational”
Līgumcena bez PVN 581,00
Līguma izpildes termiņš 26.04.2018.
25.05.2018.

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte