Noslēgto līgumu saraksts

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma izpildes termiņš
2017. un 2018.gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
RTU-2017/111
Nav norādīts 08.11.2017. plkst. 10:00 SIA “KPMG Baltics” 39 500,00 10.11.2017.
24 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Programmatūras SolidCAM licences iegāde RTU Dizaina fabrikas vajadzībām
RTU-2017/104
19.10.2017. 31.10.2017. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Creen" 18 099,20 13.11.2017.
piegāde 10 darba dienas, atbalsta serviss 12 mēneši
Bezpilota lidaparāta sistēmas iegāde
RTU-2017/101
19.10.2017. 31.10.2017. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRINETS" 16 900,00 16.11.2017.
piegāde veicama 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Siltumenerģijas piegāde RTU objektiem Ķīpsalā
RTU-2017/99
Nav norādīts 23.10.2017. plkst. 10:00 SIA “RTU Enerģija” 1 004 222,40 01.11.2017.
31.10.2019.
Reaģentu iegāde ERAF projektu vajadzībām
RTU-2017/96
06.10.2017. 17.10.2017. plkst. 10:00 SIA”Labochema Latvija” 200,00 10.11.2017.
31.03.2019.
Velkmes skapja iegāde
RTU-2017/93
27.09.2017. 09.10.2017. plkst. 10:00 SIA "Saint-Tech" 8 260,00 21.11.2017.
Dzeramā ūdens piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
RTU-2017/89
19.09.2017. 02.10.2017. plkst. 10:00 SIA "VENDEN" 30 000,00 23.10.2017.
36 mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz kopējās līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais.
Siltumenerģijas piegāde RTU objektiem
RTU-2017/88
Nav norādīts 29.09.2017. plkst. 10:00 SIA “Cēsu siltumtīkli” Nav norādīts 01.11.2017.
31.10.2021
Siltumenerģijas piegāde RTU objektiem
RTU-2017/88
Nav norādīts 29.09.2017. plkst. 10:00 PAS “Daugavpils siltumtīkli” Nav norādīts 23.10.2017.
22.10.2021.
Siltumenerģijas piegāde RTU objektiem
RTU-2017/88
Nav norādīts 29.09.2017. plkst. 10:00 AS “Rīgas Siltums” Nav norādīts 01.11.2017.
31.10.2021
Jumta remontdarbi Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāles ēkā, Smilšu ielā 90, Daugavpilī
RTU-2017/87
15.09.2017. 26.09.2017. plkst. 10:00 SIA “BORG” 19 974,65 04.10.2017.
Darbu izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no Darbu izpildes uzsākšanas dienas. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
Materiālu iegāde ERAF projekta “Magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem”, līguma 1.1.1.1/16/A/144 ietvaros
RTU-2017/84
05.10.2017. 16.10.2017. plkst. 10:00 SIA "Biotecha Latvia" 5 500,00 10.11.2017.
Materiālu iegāde ERAF projekta “Magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem”, līguma 1.1.1.1/16/A/144 ietvaros
RTU-2017/84
05.10.2017. 16.10.2017. plkst. 10:00 SIA "Biotecha Latvia" 500,00 10.11.2017.
Trenažieru iegāde RTU vajadzībām
RTU-2017/80
19.09.2017. 02.10.2017. plkst. 10:00 SIA “Sporta Sistēmas” 5 271,90 11.10.2017.
31.10.2017.
Tirgus izpētes pētījums Baltijas Biomateriālu Ekselences Centra attīstībai
RTU-2017/79
04.09.2017. 15.09.2017. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GatewayBaltic" 6 700,00 12.10.2017.
četri mēneši
Dažādu materiālu iegāde ERAF un citu projektu vajadzībām
RTU-2017/78
18.08.2017. 29.08.2017. plkst. 10:00 SIA "Derox" 4 150,00 25.09.2017.
25.10.2017.
Lielformāta drukas darbi RTU vajadzībām
RTU-2017/77
18.09.2017. 29.09.2017. plkst. 10:00 SIA “Uhh design” 10 000,00 16.10.2017.
15.04.2019.
Automātiskās ugunsgrēka dzesēšanas sistēmas demo stenda un komponenšu iegāde
RTU-2017/74
25.08.2017. 08.09.2017. plkst. 10:00 SIA "Alert serviss" 7 850,81 17.10.2017.
60 dienas
Rīgas Tehniskās universitātes ēku klimata sistēmu apkope un remontdarbi
RTU-2017/73
16.08.2017. 28.08.2017. plkst. 10:00 SIA “Inženiercentrs komforts” 20 000,00 29.09.2017.
24 mēneši vai kamēr tiek sasniegta kopējā līgumcena, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais
“Optisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/197, ietvaros” un elektronikas komponenšu iegāde RTU vajadzībām”
RTU-2017/72
15.08.2017. 20.09.2017. plkst. 10:00 SIA “Future Electronics” 6 488,61 31.10.2017.
15.11.2017.
Līguma priekšmets 2017. un 2018.gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/111
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.11.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “KPMG Baltics”
Līgumcena bez PVN 39 500,00
Līguma izpildes termiņš 10.11.2017.
24 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Līguma priekšmets Programmatūras SolidCAM licences iegāde RTU Dizaina fabrikas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/104
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 19.10.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.10.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Creen"
Līgumcena bez PVN 18 099,20
Līguma izpildes termiņš 13.11.2017.
piegāde 10 darba dienas, atbalsta serviss 12 mēneši
Līguma priekšmets Bezpilota lidaparāta sistēmas iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/101
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 19.10.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.10.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRINETS"
Līgumcena bez PVN 16 900,00
Līguma izpildes termiņš 16.11.2017.
piegāde veicama 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Līguma priekšmets Siltumenerģijas piegāde RTU objektiem Ķīpsalā
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/99
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.10.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “RTU Enerģija”
Līgumcena bez PVN 1 004 222,40
Līguma izpildes termiņš 01.11.2017.
31.10.2019.
Līguma priekšmets Reaģentu iegāde ERAF projektu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/96
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 06.10.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.10.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA”Labochema Latvija”
Līgumcena bez PVN 200,00
Līguma izpildes termiņš 10.11.2017.
31.03.2019.
Līguma priekšmets Velkmes skapja iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/93
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 27.09.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.10.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Saint-Tech"
Līgumcena bez PVN 8 260,00
Līguma izpildes termiņš 21.11.2017.
Līguma priekšmets Dzeramā ūdens piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/89
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 19.09.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.10.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "VENDEN"
Līgumcena bez PVN 30 000,00
Līguma izpildes termiņš 23.10.2017.
36 mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz kopējās līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais.
Līguma priekšmets Siltumenerģijas piegāde RTU objektiem
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/88
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.09.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Cēsu siltumtīkli”
Līgumcena bez PVN Nav norādīts
Līguma izpildes termiņš 01.11.2017.
31.10.2021
Līguma priekšmets Siltumenerģijas piegāde RTU objektiem
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/88
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.09.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums PAS “Daugavpils siltumtīkli”
Līgumcena bez PVN Nav norādīts
Līguma izpildes termiņš 23.10.2017.
22.10.2021.
Līguma priekšmets Siltumenerģijas piegāde RTU objektiem
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/88
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.09.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums AS “Rīgas Siltums”
Līgumcena bez PVN Nav norādīts
Līguma izpildes termiņš 01.11.2017.
31.10.2021
Līguma priekšmets Jumta remontdarbi Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāles ēkā, Smilšu ielā 90, Daugavpilī
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/87
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 15.09.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.09.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “BORG”
Līgumcena bez PVN 19 974,65
Līguma izpildes termiņš 04.10.2017.
Darbu izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no Darbu izpildes uzsākšanas dienas. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
Līguma priekšmets Materiālu iegāde ERAF projekta “Magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem”, līguma 1.1.1.1/16/A/144 ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/84
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 05.10.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.10.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Biotecha Latvia"
Līgumcena bez PVN 5 500,00
Līguma izpildes termiņš 10.11.2017.
Līguma priekšmets Materiālu iegāde ERAF projekta “Magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem”, līguma 1.1.1.1/16/A/144 ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/84
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 05.10.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.10.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Biotecha Latvia"
Līgumcena bez PVN 500,00
Līguma izpildes termiņš 10.11.2017.
Līguma priekšmets Trenažieru iegāde RTU vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/80
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 19.09.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.10.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Sporta Sistēmas”
Līgumcena bez PVN 5 271,90
Līguma izpildes termiņš 11.10.2017.
31.10.2017.
Līguma priekšmets Tirgus izpētes pētījums Baltijas Biomateriālu Ekselences Centra attīstībai
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/79
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 04.09.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.09.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GatewayBaltic"
Līgumcena bez PVN 6 700,00
Līguma izpildes termiņš 12.10.2017.
četri mēneši
Līguma priekšmets Dažādu materiālu iegāde ERAF un citu projektu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/78
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 18.08.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.08.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Derox"
Līgumcena bez PVN 4 150,00
Līguma izpildes termiņš 25.09.2017.
25.10.2017.
Līguma priekšmets Lielformāta drukas darbi RTU vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/77
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 18.09.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.09.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Uhh design”
Līgumcena bez PVN 10 000,00
Līguma izpildes termiņš 16.10.2017.
15.04.2019.
Līguma priekšmets Automātiskās ugunsgrēka dzesēšanas sistēmas demo stenda un komponenšu iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/74
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 25.08.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.09.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Alert serviss"
Līgumcena bez PVN 7 850,81
Līguma izpildes termiņš 17.10.2017.
60 dienas
Līguma priekšmets Rīgas Tehniskās universitātes ēku klimata sistēmu apkope un remontdarbi
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/73
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 16.08.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.08.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Inženiercentrs komforts”
Līgumcena bez PVN 20 000,00
Līguma izpildes termiņš 29.09.2017.
24 mēneši vai kamēr tiek sasniegta kopējā līgumcena, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais
Līguma priekšmets “Optisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/197, ietvaros” un elektronikas komponenšu iegāde RTU vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/72
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 15.08.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.09.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Future Electronics”
Līgumcena bez PVN 6 488,61
Līguma izpildes termiņš 31.10.2017.
15.11.2017.

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte