Noslēgto līgumu saraksts

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma izpildes termiņš
Finanšu pārskatu audits projektam “Maģistra līmeņa studentu apmācības uzlabošana fizikas zinātņu nozarē Baltkrievijas universitātēs”
RTU-2018/90
Eiropas Savienības fondu finansējums
Nav norādīts 18.09.2018. plkst. 10:00 SIA“KPMG Baltics” 3 000,00 05.10.2018.
Mikroklimata iekārtas izbūve P. Valdena ielā 3
RTU-2018/86
28.08.2018. 10.09.2018. plkst. 10:00 SIA “Inženiercentrs komforts” 23 102,11 19.10.2018.
1 mēnesis
Kafijas automāta iegāde RTU Dizaina fabrikas vajadzībām
RTU-2018/84
16.08.2018. 28.08.2018. plkst. 10:00 SIA King Coffee Service 16 634,00 12.09.2018.
1 mēnesis
Vingrošanas, trenažieru, boksa zāles un peldbaseina celiņu nodrošināšana Rīgas Tehniskās universitātes studentiem un darbiniekiem
RTU-2018/79
07.08.2018. 23.08.2018. plkst. 10:00 SIA “ĶĪPSALAS PELDBASEINS” 360 000,00 03.10.2018.
36 (trīsdesmit sešus) mēnešus
Materiālu iegāde multiaktīvās fasādes prototipa izgatavošanai
RTU-2018/74
Eiropas Savienības fondu finansējums
30.07.2018. 10.08.2018. plkst. 10:00 SIA “IM Būve” 10 919,00 15.10.2018.
līdz 2019.gada 30.decembrim
Elektronisko komponenšu iegāde RTU Radioelektronikas institūta vajadzībām
RTU-2018/73
01.08.2018. 15.08.2018. plkst. 10:00 SIA "Mondot" 2 034,00 06.09.2018.
1 mēnesis
Elektronisko komponenšu iegāde
RTU-2018/72
Eiropas Savienības fondu finansējums
17.08.2018. 29.08.2018. plkst. 10:00 “YEInternational” SIA 5 185,40 16.10.2018.
ne ilgāk kā līdz 2019.gada 30.decembrim
Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām
RTU-2018/68
06.07.2018. 18.07.2018. plkst. 10:00 SIA "Uhh design" 5 000,00 20.08.2018.
19.08.2019
Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām
RTU-2018/68
06.07.2018. 18.07.2018. plkst. 10:00 SIA "DARDEDZE HOLOGRĀFIJA” 15 000,00 16.08.2018.
15.08.2019
Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām
RTU-2018/68
06.07.2018. 18.07.2018. plkst. 10:00 SIA “Drukātava” 21 999,00 17.08.2018.
16.08.2019
Kalandra noma un tehniskā apkope
RTU-2018/61
22.06.2018. 05.07.2018. plkst. 10:00 SIA “Derox” 6 400,00 01.08.2018.
Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 mēnešus no Preces pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 30.septembrim.
Video filmēšanas, tiešraižu un mācību materiālu producēšanas datu apstrādes iekārtu, programmatūras komplekta piegāde un uzstādīšana
RTU-2018/59
20.06.2018. 04.07.2018. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hannu-pro" 12 286,00 23.07.2018.
40 darba dienas
Video filmēšanas, tiešraižu un mācību materiālu producēšanas datu apstrādes iekārtu, programmatūras komplekta piegāde un uzstādīšana
RTU-2018/59
20.06.2018. 04.07.2018. plkst. 10:00 Akciju sabiedrība "CAPITAL" 3 867,57 09.08.2018.
40 darba dienas
Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (H2020) līdzfinansētā projekta Nr. 646116 Real Value “Realising Value from Electricity Markets with Local Smart Electric Thermal Storage Technology” Rīgas Tehniskās universitātes finanšu pārskatu audits
RTU-2018/57
Eiropas Savienības fondu finansējums
Nav norādīts 04.06.2018. plkst. 10:00 SIA "D.Daņēvičas revidentu birojs" 3 700,00 07.06.2018.
Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai
RTU-2018/54
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
27.07.2018. 31.08.2018. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAILOKS" 252,00 Nav norādīts
Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai
RTU-2018/54
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
27.07.2018. 31.08.2018. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAILOKS" 5 100,00 Nav norādīts
Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai
RTU-2018/54
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
27.07.2018. 31.08.2018. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAILOKS" 60,00 Nav norādīts
Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai
RTU-2018/54
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
27.07.2018. 31.08.2018. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAILOKS" 630,00 Nav norādīts
Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai
RTU-2018/54
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
27.07.2018. 31.08.2018. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAILOKS" 3 800,00 Nav norādīts
Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai
RTU-2018/54
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
27.07.2018. 31.08.2018. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAILOKS" 1 059,60 Nav norādīts
Līguma priekšmets Finanšu pārskatu audits projektam “Maģistra līmeņa studentu apmācības uzlabošana fizikas zinātņu nozarē Baltkrievijas universitātēs”
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/90
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.09.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA“KPMG Baltics”
Līgumcena bez PVN 3 000,00
Līguma izpildes termiņš 05.10.2018.
Līguma priekšmets Mikroklimata iekārtas izbūve P. Valdena ielā 3
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/86
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 28.08.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.09.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Inženiercentrs komforts”
Līgumcena bez PVN 23 102,11
Līguma izpildes termiņš 19.10.2018.
1 mēnesis
Līguma priekšmets Kafijas automāta iegāde RTU Dizaina fabrikas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/84
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 16.08.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.08.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA King Coffee Service
Līgumcena bez PVN 16 634,00
Līguma izpildes termiņš 12.09.2018.
1 mēnesis
Līguma priekšmets Vingrošanas, trenažieru, boksa zāles un peldbaseina celiņu nodrošināšana Rīgas Tehniskās universitātes studentiem un darbiniekiem
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/79
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 07.08.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.08.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “ĶĪPSALAS PELDBASEINS”
Līgumcena bez PVN 360 000,00
Līguma izpildes termiņš 03.10.2018.
36 (trīsdesmit sešus) mēnešus
Līguma priekšmets Materiālu iegāde multiaktīvās fasādes prototipa izgatavošanai
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/74
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 30.07.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.08.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “IM Būve”
Līgumcena bez PVN 10 919,00
Līguma izpildes termiņš 15.10.2018.
līdz 2019.gada 30.decembrim
Līguma priekšmets Elektronisko komponenšu iegāde RTU Radioelektronikas institūta vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/73
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 01.08.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.08.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Mondot"
Līgumcena bez PVN 2 034,00
Līguma izpildes termiņš 06.09.2018.
1 mēnesis
Līguma priekšmets Elektronisko komponenšu iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/72
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 17.08.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.08.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums “YEInternational” SIA
Līgumcena bez PVN 5 185,40
Līguma izpildes termiņš 16.10.2018.
ne ilgāk kā līdz 2019.gada 30.decembrim
Līguma priekšmets Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/68
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 06.07.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.07.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Uhh design"
Līgumcena bez PVN 5 000,00
Līguma izpildes termiņš 20.08.2018.
19.08.2019
Līguma priekšmets Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/68
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 06.07.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.07.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "DARDEDZE HOLOGRĀFIJA”
Līgumcena bez PVN 15 000,00
Līguma izpildes termiņš 16.08.2018.
15.08.2019
Līguma priekšmets Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/68
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 06.07.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.07.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Drukātava”
Līgumcena bez PVN 21 999,00
Līguma izpildes termiņš 17.08.2018.
16.08.2019
Līguma priekšmets Kalandra noma un tehniskā apkope
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/61
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 22.06.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.07.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Derox”
Līgumcena bez PVN 6 400,00
Līguma izpildes termiņš 01.08.2018.
Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 mēnešus no Preces pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 30.septembrim.
Līguma priekšmets Video filmēšanas, tiešraižu un mācību materiālu producēšanas datu apstrādes iekārtu, programmatūras komplekta piegāde un uzstādīšana
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/59
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 20.06.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.07.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hannu-pro"
Līgumcena bez PVN 12 286,00
Līguma izpildes termiņš 23.07.2018.
40 darba dienas
Līguma priekšmets Video filmēšanas, tiešraižu un mācību materiālu producēšanas datu apstrādes iekārtu, programmatūras komplekta piegāde un uzstādīšana
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/59
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 20.06.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.07.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Akciju sabiedrība "CAPITAL"
Līgumcena bez PVN 3 867,57
Līguma izpildes termiņš 09.08.2018.
40 darba dienas
Līguma priekšmets Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (H2020) līdzfinansētā projekta Nr. 646116 Real Value “Realising Value from Electricity Markets with Local Smart Electric Thermal Storage Technology” Rīgas Tehniskās universitātes finanšu pārskatu audits
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/57
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.06.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "D.Daņēvičas revidentu birojs"
Līgumcena bez PVN 3 700,00
Līguma izpildes termiņš 07.06.2018.
Līguma priekšmets Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/54
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 27.07.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.08.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAILOKS"
Līgumcena bez PVN 252,00
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/54
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 27.07.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.08.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAILOKS"
Līgumcena bez PVN 5 100,00
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/54
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 27.07.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.08.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAILOKS"
Līgumcena bez PVN 60,00
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/54
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 27.07.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.08.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAILOKS"
Līgumcena bez PVN 630,00
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/54
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 27.07.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.08.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAILOKS"
Līgumcena bez PVN 3 800,00
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/54
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 27.07.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.08.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAILOKS"
Līgumcena bez PVN 1 059,60
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte