Noslēgto līgumu saraksts

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

EIS

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma izpildes termiņš
Aprīkojuma un programmatūras iegāde RTU ETF un MLĶF Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai
RTU-2019/121
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
04.01.2019. 04.02.2019. plkst. 10:00 SIA "DOMA" 15 070,00 02.04.2019.
3 mēneši
Aprīkojuma un programmatūras iegāde RTU ETF un MLĶF Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai
RTU-2019/121
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
04.01.2019. 04.02.2019. plkst. 10:00 SIA "Biotecha Latvia" 12 990,00 29.03.2019.
3 mēneši
Neregulārie pasažieru pārvadājumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
RTU-2019/32
04.04.2019. 15.04.2019. plkst. 10:00 SIA "Lauvas Tūrs Transports", SIA “KONTI BUSS” un SIA “Sabiedriskais Autobuss” 31,00 15.05.2019.
12 mēneši
Elektronisko komponenšu iegāde RTU Radioelektronikas institūta vajadzībām
RTU-2019/20
Nav norādīts 25.03.2019. plkst. 10:00 SIA "YEInternational" 1 315,00 09.04.2019.
1 mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Eksperta pakalpojumu nodrošināšana projekta “Daudzu robotu sistēmas industriālu telpu uzkopšanai” uzdevuma “Tehnoloģiju pārneses plāns” izpildei
RTU-2019/19
Eiropas Savienības fondu finansējums
Nav norādīts 30.04.2019. plkst. 10:00 Anduril Ltd 20 000,00 18.05.2019.
Aprīkojums bezvadu sensoru tīklu laboratorijai
RTU-2019/18
Nav norādīts 19.03.2019. plkst. 10:00 SIA "Skailoks" 4 300,00 22.03.2019.
1 mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Dulķainības online mērītāja iegāde
RTU-2019/12
Nav norādīts 04.03.2019. plkst. 10:00 SIA "SENTIOS" 3 185,00 25.04.2019.
Pētījumiem nepieciešamo ķīmisko elementu noteikšana
RTU-2019/8
Eiropas Savienības fondu finansējums
31.01.2019. 12.02.2019. plkst. 10:00 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 33 000,00 28.02.2019.
36 mēneši
Detaļu piegāde, nomaiņa un tehnisko parametru atjaunošana ultra augstas izšķiršanas spējas (0,8 nm) skenējošam elektronu mikroskopam (Nova NanoSem 650)
RTU-2019/6
Eiropas Savienības fondu finansējums
Nav norādīts 04.03.2019. plkst. 10:00 UAB "Vildoma" 14 564,00 11.04.2019.
1 mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām
RTU-2019/3
Nav norādīts 15.02.2019. plkst. 10:00 SIA "Jelgavas tipogrāfija" 14 000,00 28.03.2019.
6 mēneši
Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām
RTU-2019/3
Nav norādīts 15.02.2019. plkst. 10:00 SIA "Eveko" 27 900,00 11.04.2019.
6 mēneši
Multimediju iekārtu iegāde RTU MTAF vajadzībām STEM studiju programmu modernizēšanai
RTU-2019/2
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Nav norādīts 06.03.2019. plkst. 10:00 SIA "Biroteh" 66 210,00 28.03.2019.
Rotācijas slīpētāja ar vienu galvu iegāde
RTU-2019/1
Nav norādīts 04.02.2019. plkst. 10:00 SIA "Faneks" 7 322,00 19.03.2019.
1 mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Rīgas Tehniskās universitātes ēku ūdens, kanalizācijas un siltuma sistēmu inženierkomunikāciju apkalpošana un remonts
RTU-2018/125
27.12.2018. 10.01.2019. plkst. 10:00 SIA „Ūdensnesējs Serviss” 41 999,00 28.01.2019.
24 mēnešus vai kamēr tiek sasniegta kopējā līgumcena, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais
Laboratorijas mēbeļu iegāde
RTU-2018/123
21.12.2018. 14.01.2019. plkst. 10:00 SIA „Lordbaron” 11 480,00 28.01.2019.
triju mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Mēbeļu iegāde RTU MTAF vajadzībām
RTU-2018/120
Elektroniskais iepirkums
09.12.2018. 07.01.2019. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daiļrade EKSPO" 30 740,00 04.03.2019.
45 dienas
Dažādu iekārtu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
RTU-2018/119
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Nav norādīts 21.02.2019. plkst. 10:00 SIA "Labochema Latvija" 8 385,00 12.04.2019.
Dažādu iekārtu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
RTU-2018/119
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Nav norādīts 21.02.2019. plkst. 10:00 SIA “Hansab” 15 300,00 04.04.2019.
Aprīkojuma iegāde RTU MLĶF un EEF fakultāšu STEM studiju programmu modernizēšanai
RTU-2018/118
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
22.12.2018. 22.01.2019. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija" 5 625,00 05.03.2019.
3 mēneši
Aprīkojuma iegāde RTU MLĶF un EEF fakultāšu STEM studiju programmu modernizēšanai
RTU-2018/118
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
22.12.2018. 22.01.2019. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMGATE" 2 505,00 28.02.2019.
2 mēneši
Līguma priekšmets Aprīkojuma un programmatūras iegāde RTU ETF un MLĶF Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/121
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 04.01.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.02.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "DOMA"
Līgumcena bez PVN 15 070,00
Līguma izpildes termiņš 02.04.2019.
3 mēneši
Līguma priekšmets Aprīkojuma un programmatūras iegāde RTU ETF un MLĶF Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/121
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 04.01.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.02.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Biotecha Latvia"
Līgumcena bez PVN 12 990,00
Līguma izpildes termiņš 29.03.2019.
3 mēneši
Līguma priekšmets Neregulārie pasažieru pārvadājumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/32
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 04.04.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.04.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Lauvas Tūrs Transports", SIA “KONTI BUSS” un SIA “Sabiedriskais Autobuss”
Līgumcena bez PVN 31,00
Līguma izpildes termiņš 15.05.2019.
12 mēneši
Līguma priekšmets Elektronisko komponenšu iegāde RTU Radioelektronikas institūta vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/20
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.03.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "YEInternational"
Līgumcena bez PVN 1 315,00
Līguma izpildes termiņš 09.04.2019.
1 mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Līguma priekšmets Eksperta pakalpojumu nodrošināšana projekta “Daudzu robotu sistēmas industriālu telpu uzkopšanai” uzdevuma “Tehnoloģiju pārneses plāns” izpildei
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/19
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.04.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Anduril Ltd
Līgumcena bez PVN 20 000,00
Līguma izpildes termiņš 18.05.2019.
Līguma priekšmets Aprīkojums bezvadu sensoru tīklu laboratorijai
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/18
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.03.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Skailoks"
Līgumcena bez PVN 4 300,00
Līguma izpildes termiņš 22.03.2019.
1 mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Līguma priekšmets Dulķainības online mērītāja iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/12
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.03.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "SENTIOS"
Līgumcena bez PVN 3 185,00
Līguma izpildes termiņš 25.04.2019.
Līguma priekšmets Pētījumiem nepieciešamo ķīmisko elementu noteikšana
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/8
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 31.01.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.02.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
Līgumcena bez PVN 33 000,00
Līguma izpildes termiņš 28.02.2019.
36 mēneši
Līguma priekšmets Detaļu piegāde, nomaiņa un tehnisko parametru atjaunošana ultra augstas izšķiršanas spējas (0,8 nm) skenējošam elektronu mikroskopam (Nova NanoSem 650)
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/6
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.03.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums UAB "Vildoma"
Līgumcena bez PVN 14 564,00
Līguma izpildes termiņš 11.04.2019.
1 mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Līguma priekšmets Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/3
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.02.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Jelgavas tipogrāfija"
Līgumcena bez PVN 14 000,00
Līguma izpildes termiņš 28.03.2019.
6 mēneši
Līguma priekšmets Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/3
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.02.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Eveko"
Līgumcena bez PVN 27 900,00
Līguma izpildes termiņš 11.04.2019.
6 mēneši
Līguma priekšmets Multimediju iekārtu iegāde RTU MTAF vajadzībām STEM studiju programmu modernizēšanai
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/2
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.03.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Biroteh"
Līgumcena bez PVN 66 210,00
Līguma izpildes termiņš 28.03.2019.
Līguma priekšmets Rotācijas slīpētāja ar vienu galvu iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/1
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.02.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Faneks"
Līgumcena bez PVN 7 322,00
Līguma izpildes termiņš 19.03.2019.
1 mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Līguma priekšmets Rīgas Tehniskās universitātes ēku ūdens, kanalizācijas un siltuma sistēmu inženierkomunikāciju apkalpošana un remonts
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/125
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 27.12.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.01.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA „Ūdensnesējs Serviss”
Līgumcena bez PVN 41 999,00
Līguma izpildes termiņš 28.01.2019.
24 mēnešus vai kamēr tiek sasniegta kopējā līgumcena, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais
Līguma priekšmets Laboratorijas mēbeļu iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/123
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 21.12.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.01.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA „Lordbaron”
Līgumcena bez PVN 11 480,00
Līguma izpildes termiņš 28.01.2019.
triju mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Līguma priekšmets Mēbeļu iegāde RTU MTAF vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/120
Elektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 09.12.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.01.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daiļrade EKSPO"
Līgumcena bez PVN 30 740,00
Līguma izpildes termiņš 04.03.2019.
45 dienas
Līguma priekšmets Dažādu iekārtu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/119
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.02.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Labochema Latvija"
Līgumcena bez PVN 8 385,00
Līguma izpildes termiņš 12.04.2019.
Līguma priekšmets Dažādu iekārtu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/119
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.02.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Hansab”
Līgumcena bez PVN 15 300,00
Līguma izpildes termiņš 04.04.2019.
Līguma priekšmets Aprīkojuma iegāde RTU MLĶF un EEF fakultāšu STEM studiju programmu modernizēšanai
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/118
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 22.12.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.01.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"
Līgumcena bez PVN 5 625,00
Līguma izpildes termiņš 05.03.2019.
3 mēneši
Līguma priekšmets Aprīkojuma iegāde RTU MLĶF un EEF fakultāšu STEM studiju programmu modernizēšanai
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/118
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 22.12.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.01.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMGATE"
Līgumcena bez PVN 2 505,00
Līguma izpildes termiņš 28.02.2019.
2 mēneši

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte