Noslēgto līgumu saraksts

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

EIS

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma izpildes termiņš
Asfalta seguma atjaunošanas darbi RTU objektos
RTU-2019/67
28.06.2019. 09.07.2019. SIA "V SERVICE" 32 409,64 16.07.2019.
31.08.2019
Mitruma uzturēšanas un mērīšanas ierīces noma metāla paraugu slīdāmības pa ledu stenda darbības nodrošināšanai
RTU-2019/64
Eiropas Savienības fondu finansējums
Nav norādīts 26.07.2019. plkst. 10:00 SIA "Adrona" 21 322,00 16.08.2019.
Bezpilota drona iegāde
RTU-2019/61
01.07.2019. 12.07.2019. plkst. 10:00 SIA GEONOVUS 5 020,00 17.07.2019.
Polimēru iegāde pētniecības projektu vajadzībām
RTU-2019/59
Eiropas Savienības fondu finansējums
10.07.2019. 23.07.2019. plkst. 10:00 SIA "Biotecha Latvia" 4 000,00 07.08.2019.
36 mēneši
Veļas mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana semināru, sporta un atpūtas bāzei “Ronīši”
RTU-2019/56
03.06.2019. 17.06.2019. plkst. 10:00 SIA “GREEN LINE SERVICES” 12,00 01.07.2019.
2 gadi
Izstrādāta materiāla iestrāde un īpašību pārbaude reālos ekspluatācijas apstākļos projekta Nr.1.1.1.1/16/A/148 ietvaros
RTU-2019/46
Eiropas Savienības fondu finansējums
11.06.2019. 25.06.2019. plkst. 10:00 Ceļu būves firma SIA BINDERS 10 888,77 01.08.2019.
3 mēneši
Veļas mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana studentu dienesta viesnīcām un semināru, sporta un atpūtas bāzei “Ronīši”
RTU-2019/43
14.05.2019. 27.05.2019. plkst. 10:00 SIA “GREEN LINE SERVICES” 28 000,00 01.07.2019.
2 gadi
Neregulārie pasažieru pārvadājumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
RTU-2019/32
04.04.2019. 15.04.2019. plkst. 10:00 SIA "Lauvas Tūrs Transports", SIA “KONTI BUSS” un SIA “Sabiedriskais Autobuss” 31,00 15.05.2019.
12 mēneši
Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
RTU-2019/28
01.04.2019. 12.04.2019. plkst. 10:00 SIA "Linearis" 16 000,00 01.07.2019.
2 gadi
Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
RTU-2019/28
01.04.2019. 12.04.2019. plkst. 10:00 SIA “LMI Translations” 19 000,00 01.07.2019.
5 mēneši
Elektronisko komponenšu iegāde RTU Radioelektronikas institūta vajadzībām
RTU-2019/20
Nav norādīts 25.03.2019. plkst. 10:00 SIA "YEInternational" 1 315,00 09.04.2019.
1 mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Eksperta pakalpojumu nodrošināšana projekta “Daudzu robotu sistēmas industriālu telpu uzkopšanai” uzdevuma “Tehnoloģiju pārneses plāns” izpildei
RTU-2019/19
Eiropas Savienības fondu finansējums
Nav norādīts 30.04.2019. plkst. 10:00 Anduril Ltd 20 000,00 18.05.2019.
Aprīkojums bezvadu sensoru tīklu laboratorijai
RTU-2019/18
Nav norādīts 19.03.2019. plkst. 10:00 SIA "Skailoks" 4 300,00 22.03.2019.
1 mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei: telpisku objektu relatīvo deformāciju ciparattēlu korelācijas mēraparatūra
RTU-2019/14
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Nav norādīts 19.03.2019. plkst. 10:00 Imetrum Ltd 53 918,22 19.07.2019.
Dulķainības online mērītāja iegāde
RTU-2019/12
Nav norādīts 04.03.2019. plkst. 10:00 SIA "SENTIOS" 3 185,00 25.04.2019.
Pētījumiem nepieciešamo ķīmisko elementu noteikšana
RTU-2019/8
Eiropas Savienības fondu finansējums
31.01.2019. 12.02.2019. plkst. 10:00 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 33 000,00 28.02.2019.
36 mēneši
Detaļu piegāde, nomaiņa un tehnisko parametru atjaunošana ultra augstas izšķiršanas spējas (0,8 nm) skenējošam elektronu mikroskopam (Nova NanoSem 650)
RTU-2019/6
Eiropas Savienības fondu finansējums
Nav norādīts 04.03.2019. plkst. 10:00 UAB "Vildoma" 14 564,00 11.04.2019.
1 mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām
RTU-2019/3
Nav norādīts 15.02.2019. plkst. 10:00 SIA "Jelgavas tipogrāfija" 14 000,00 28.03.2019.
6 mēneši
Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām
RTU-2019/3
Nav norādīts 15.02.2019. plkst. 10:00 SIA "Eveko" 27 900,00 11.04.2019.
6 mēneši
Multimediju iekārtu iegāde RTU MTAF vajadzībām STEM studiju programmu modernizēšanai
RTU-2019/2
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Nav norādīts 06.03.2019. plkst. 10:00 SIA "Biroteh" 66 210,00 28.03.2019.
Līguma priekšmets Asfalta seguma atjaunošanas darbi RTU objektos
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/67
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 28.06.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.07.2019.
Piegādātāja nosaukums SIA "V SERVICE"
Līgumcena bez PVN 32 409,64
Līguma izpildes termiņš 16.07.2019.
31.08.2019
Līguma priekšmets Mitruma uzturēšanas un mērīšanas ierīces noma metāla paraugu slīdāmības pa ledu stenda darbības nodrošināšanai
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/64
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.07.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Adrona"
Līgumcena bez PVN 21 322,00
Līguma izpildes termiņš 16.08.2019.
Līguma priekšmets Bezpilota drona iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/61
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 01.07.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.07.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA GEONOVUS
Līgumcena bez PVN 5 020,00
Līguma izpildes termiņš 17.07.2019.
Līguma priekšmets Polimēru iegāde pētniecības projektu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/59
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 10.07.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.07.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Biotecha Latvia"
Līgumcena bez PVN 4 000,00
Līguma izpildes termiņš 07.08.2019.
36 mēneši
Līguma priekšmets Veļas mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana semināru, sporta un atpūtas bāzei “Ronīši”
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/56
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 03.06.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.06.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “GREEN LINE SERVICES”
Līgumcena bez PVN 12,00
Līguma izpildes termiņš 01.07.2019.
2 gadi
Līguma priekšmets Izstrādāta materiāla iestrāde un īpašību pārbaude reālos ekspluatācijas apstākļos projekta Nr.1.1.1.1/16/A/148 ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/46
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 11.06.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.06.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Ceļu būves firma SIA BINDERS
Līgumcena bez PVN 10 888,77
Līguma izpildes termiņš 01.08.2019.
3 mēneši
Līguma priekšmets Veļas mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana studentu dienesta viesnīcām un semināru, sporta un atpūtas bāzei “Ronīši”
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/43
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 14.05.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.05.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “GREEN LINE SERVICES”
Līgumcena bez PVN 28 000,00
Līguma izpildes termiņš 01.07.2019.
2 gadi
Līguma priekšmets Neregulārie pasažieru pārvadājumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/32
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 04.04.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.04.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Lauvas Tūrs Transports", SIA “KONTI BUSS” un SIA “Sabiedriskais Autobuss”
Līgumcena bez PVN 31,00
Līguma izpildes termiņš 15.05.2019.
12 mēneši
Līguma priekšmets Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/28
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 01.04.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.04.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Linearis"
Līgumcena bez PVN 16 000,00
Līguma izpildes termiņš 01.07.2019.
2 gadi
Līguma priekšmets Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/28
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 01.04.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.04.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “LMI Translations”
Līgumcena bez PVN 19 000,00
Līguma izpildes termiņš 01.07.2019.
5 mēneši
Līguma priekšmets Elektronisko komponenšu iegāde RTU Radioelektronikas institūta vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/20
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.03.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "YEInternational"
Līgumcena bez PVN 1 315,00
Līguma izpildes termiņš 09.04.2019.
1 mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Līguma priekšmets Eksperta pakalpojumu nodrošināšana projekta “Daudzu robotu sistēmas industriālu telpu uzkopšanai” uzdevuma “Tehnoloģiju pārneses plāns” izpildei
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/19
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.04.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Anduril Ltd
Līgumcena bez PVN 20 000,00
Līguma izpildes termiņš 18.05.2019.
Līguma priekšmets Aprīkojums bezvadu sensoru tīklu laboratorijai
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/18
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.03.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Skailoks"
Līgumcena bez PVN 4 300,00
Līguma izpildes termiņš 22.03.2019.
1 mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Līguma priekšmets Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei: telpisku objektu relatīvo deformāciju ciparattēlu korelācijas mēraparatūra
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/14
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.03.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Imetrum Ltd
Līgumcena bez PVN 53 918,22
Līguma izpildes termiņš 19.07.2019.
Līguma priekšmets Dulķainības online mērītāja iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/12
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.03.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "SENTIOS"
Līgumcena bez PVN 3 185,00
Līguma izpildes termiņš 25.04.2019.
Līguma priekšmets Pētījumiem nepieciešamo ķīmisko elementu noteikšana
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/8
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 31.01.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.02.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
Līgumcena bez PVN 33 000,00
Līguma izpildes termiņš 28.02.2019.
36 mēneši
Līguma priekšmets Detaļu piegāde, nomaiņa un tehnisko parametru atjaunošana ultra augstas izšķiršanas spējas (0,8 nm) skenējošam elektronu mikroskopam (Nova NanoSem 650)
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/6
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.03.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums UAB "Vildoma"
Līgumcena bez PVN 14 564,00
Līguma izpildes termiņš 11.04.2019.
1 mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Līguma priekšmets Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/3
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.02.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Jelgavas tipogrāfija"
Līgumcena bez PVN 14 000,00
Līguma izpildes termiņš 28.03.2019.
6 mēneši
Līguma priekšmets Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/3
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.02.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Eveko"
Līgumcena bez PVN 27 900,00
Līguma izpildes termiņš 11.04.2019.
6 mēneši
Līguma priekšmets Multimediju iekārtu iegāde RTU MTAF vajadzībām STEM studiju programmu modernizēšanai
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/2
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.03.2019. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Biroteh"
Līgumcena bez PVN 66 210,00
Līguma izpildes termiņš 28.03.2019.

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte

_