Noslēgto līgumu saraksts

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma izpildes termiņš
Akadēmiskās lekcijas un uzņēmumu/organizāciju vizītes Rīgas Biznesa skolas Executive MBA programmai ĶTR
RTU-2018/18
12.02.2018. 26.02.2018. plkst. 16:00 Deutsche Managmenet Akademie Niedrsachsen gGmbH 48 800,00 20.03.2018.
15.06.2018.
Neregulārie pasažieru pārvadājumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
RTU-2018/17
22.02.2018. 06.03.2018. plkst. 10:00 SIA “HANSABUSS LATVIA”, SIA “Lauvas Tūrs Transports”, SIA “Sabiedriskais Autobuss” 31 999,00 Nav norādīts
Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
RTU-2018/12
Nav norādīts 26.01.2018. plkst. 10:00 SIA “SANDRA DZERELE UN PARTNERIS” 40 000,00 16.02.2018.
24 mēneši
Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
RTU-2018/12
Nav norādīts 26.01.2018. plkst. 10:00 SIA “SANDRA DZERELE UN PARTNERIS” 5 000,00 12.02.2018.
24 mēneši
Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
RTU-2018/12
Nav norādīts 26.01.2018. plkst. 10:00 SIA “SANDRA DZERELE UN PARTNERIS” 3 400,00 12.02.2018.
24 mēneši
Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
RTU-2018/12
Nav norādīts 26.01.2018. plkst. 10:00 SIA “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS” 4 600,00 08.02.2018.
24 mēneši
Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
RTU-2018/12
Nav norādīts 26.01.2018. plkst. 10:00 SIA “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS” 3 500,00 08.02.2018.
24 mēneši
Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
RTU-2018/12
Nav norādīts 26.01.2018. plkst. 10:00 SIA “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS” 3 300,00 08.02.2018.
24 mēneši
Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
RTU-2018/12
Nav norādīts 26.01.2018. plkst. 10:00 SIA “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS” 2 800,00 08.02.2018.
24 mēneši
Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA "RTU inženierzinātņu vidusskola" vajadzībām
RTU-2018/9
16.01.2018. 29.01.2018. plkst. 10:00 SIA “Biroteh” 4 448,00 14.02.2018.
Piegāde - 60 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA "RTU inženierzinātņu vidusskola" vajadzībām
RTU-2018/9
16.01.2018. 29.01.2018. plkst. 10:00 AS “CAPITAL” 17 460,00 14.02.2018.
Piegāde - 60 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Digitālā osciloskopa iegāde
RTU-2018/7
16.01.2018. 29.01.2018. plkst. 10:00 SIA “Future Electronics” 1 436,00 06.03.2018.
05.04.2018.
RTU pamattīkla aparatūras garantijas nodrošināšanas, pamattīkla un BGP maršrutētāja konfigurēšanas un pārvaldības pakalpojumu nodrošināšana
RTU-2018/3
Nav norādīts Nav norādīts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Santa Monica Networks" 30 000,00 01.02.2018.
24 mēneši
Dažādu materiālu iegāde ERAF projektu vajadzībām
RTU-2018/2
Eiropas Savienības fondu finansējums
11.01.2018. 22.01.2018. plkst. 10:00 SIA "Saint-Tech" 900,00 06.02.2018.
19.03.2018
Dažādu materiālu iegāde ERAF projektu vajadzībām
RTU-2018/2
Eiropas Savienības fondu finansējums
11.01.2018. 22.01.2018. plkst. 10:00 SIA “Biotecha Latvia” 855,90 06.02.2018.
19.03.2018
Dažādu materiālu iegāde ERAF projektu vajadzībām
RTU-2018/2
Eiropas Savienības fondu finansējums
11.01.2018. 22.01.2018. plkst. 10:00 SIA “Biotecha Latvia” 1 235,00 06.02.2018.
19.03.2018
Dažādu materiālu iegāde ERAF projektu vajadzībām
RTU-2018/2
Eiropas Savienības fondu finansējums
11.01.2018. 22.01.2018. plkst. 10:00 SIA “Armgate” 918,79 26.02.2018.
09.04.2018
Eksperimentālo iekārtu kalibrēšana, tehniskā apkope
RTU-2017/131
Eiropas Savienības fondu finansējums
29.12.2017. 11.01.2018. plkst. 10:00 SIA "Derox" 8 479,34 02.02.2018.
Paraugu hidrofobitātes mērījumi un paraugu testēšana ar skenējošo elektronmikroskopiju, ERAF projekta 1.1.1.1/16/A/129, “Virsmas īpašību ietekmes uz slīdamību pa ledu pētījumi” vajadzībām
RTU-2017/129
Eiropas Savienības fondu finansējums
21.12.2017. 15.01.2018. plkst. 10:00 Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts 2 400,00 26.01.2018.
27 mēneši
Paraugu hidrofobitātes mērījumi un paraugu testēšana ar skenējošo elektronmikroskopiju, ERAF projekta 1.1.1.1/16/A/129, “Virsmas īpašību ietekmes uz slīdamību pa ledu pētījumi” vajadzībām
RTU-2017/129
Eiropas Savienības fondu finansējums
21.12.2017. 15.01.2018. plkst. 10:00 Latvijas Universitāte 1 652,90 29.01.2018.
27 mēneši
Līguma priekšmets Akadēmiskās lekcijas un uzņēmumu/organizāciju vizītes Rīgas Biznesa skolas Executive MBA programmai ĶTR
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/18
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 12.02.2018.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.02.2018. plkst. 16:00
Piegādātāja nosaukums Deutsche Managmenet Akademie Niedrsachsen gGmbH
Līgumcena bez PVN 48 800,00
Līguma izpildes termiņš 20.03.2018.
15.06.2018.
Līguma priekšmets Neregulārie pasažieru pārvadājumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/17
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 22.02.2018.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.03.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “HANSABUSS LATVIA”, SIA “Lauvas Tūrs Transports”, SIA “Sabiedriskais Autobuss”
Līgumcena bez PVN 31 999,00
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/12
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.01.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “SANDRA DZERELE UN PARTNERIS”
Līgumcena bez PVN 40 000,00
Līguma izpildes termiņš 16.02.2018.
24 mēneši
Līguma priekšmets Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/12
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.01.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “SANDRA DZERELE UN PARTNERIS”
Līgumcena bez PVN 5 000,00
Līguma izpildes termiņš 12.02.2018.
24 mēneši
Līguma priekšmets Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/12
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.01.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “SANDRA DZERELE UN PARTNERIS”
Līgumcena bez PVN 3 400,00
Līguma izpildes termiņš 12.02.2018.
24 mēneši
Līguma priekšmets Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/12
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.01.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”
Līgumcena bez PVN 4 600,00
Līguma izpildes termiņš 08.02.2018.
24 mēneši
Līguma priekšmets Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/12
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.01.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”
Līgumcena bez PVN 3 500,00
Līguma izpildes termiņš 08.02.2018.
24 mēneši
Līguma priekšmets Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/12
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.01.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”
Līgumcena bez PVN 3 300,00
Līguma izpildes termiņš 08.02.2018.
24 mēneši
Līguma priekšmets Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/12
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.01.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”
Līgumcena bez PVN 2 800,00
Līguma izpildes termiņš 08.02.2018.
24 mēneši
Līguma priekšmets Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA "RTU inženierzinātņu vidusskola" vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/9
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 16.01.2018.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.01.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Biroteh”
Līgumcena bez PVN 4 448,00
Līguma izpildes termiņš 14.02.2018.
Piegāde - 60 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Līguma priekšmets Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA "RTU inženierzinātņu vidusskola" vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/9
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 16.01.2018.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.01.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums AS “CAPITAL”
Līgumcena bez PVN 17 460,00
Līguma izpildes termiņš 14.02.2018.
Piegāde - 60 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Līguma priekšmets Digitālā osciloskopa iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/7
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 16.01.2018.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.01.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Future Electronics”
Līgumcena bez PVN 1 436,00
Līguma izpildes termiņš 06.03.2018.
05.04.2018.
Līguma priekšmets RTU pamattīkla aparatūras garantijas nodrošināšanas, pamattīkla un BGP maršrutētāja konfigurēšanas un pārvaldības pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/3
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Santa Monica Networks"
Līgumcena bez PVN 30 000,00
Līguma izpildes termiņš 01.02.2018.
24 mēneši
Līguma priekšmets Dažādu materiālu iegāde ERAF projektu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/2
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 11.01.2018.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.01.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Saint-Tech"
Līgumcena bez PVN 900,00
Līguma izpildes termiņš 06.02.2018.
19.03.2018
Līguma priekšmets Dažādu materiālu iegāde ERAF projektu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/2
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 11.01.2018.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.01.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Biotecha Latvia”
Līgumcena bez PVN 855,90
Līguma izpildes termiņš 06.02.2018.
19.03.2018
Līguma priekšmets Dažādu materiālu iegāde ERAF projektu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/2
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 11.01.2018.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.01.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Biotecha Latvia”
Līgumcena bez PVN 1 235,00
Līguma izpildes termiņš 06.02.2018.
19.03.2018
Līguma priekšmets Dažādu materiālu iegāde ERAF projektu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/2
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 11.01.2018.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.01.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “Armgate”
Līgumcena bez PVN 918,79
Līguma izpildes termiņš 26.02.2018.
09.04.2018
Līguma priekšmets Eksperimentālo iekārtu kalibrēšana, tehniskā apkope
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/131
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 29.12.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.01.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Derox"
Līgumcena bez PVN 8 479,34
Līguma izpildes termiņš 02.02.2018.
Līguma priekšmets Paraugu hidrofobitātes mērījumi un paraugu testēšana ar skenējošo elektronmikroskopiju, ERAF projekta 1.1.1.1/16/A/129, “Virsmas īpašību ietekmes uz slīdamību pa ledu pētījumi” vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/129
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 21.12.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.01.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Līgumcena bez PVN 2 400,00
Līguma izpildes termiņš 26.01.2018.
27 mēneši
Līguma priekšmets Paraugu hidrofobitātes mērījumi un paraugu testēšana ar skenējošo elektronmikroskopiju, ERAF projekta 1.1.1.1/16/A/129, “Virsmas īpašību ietekmes uz slīdamību pa ledu pētījumi” vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/129
Eiropas Savienības fondu finansējums
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 21.12.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.01.2018. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Latvijas Universitāte
Līgumcena bez PVN 1 652,90
Līguma izpildes termiņš 29.01.2018.
27 mēneši

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte