Inovāciju prorektora dienests

Inovāciju prorektore

Liene Briede
Kīpsalas iela 6A-244, Rīga
+371 26784050

Dienesta mērķis ir veicināt RTU ilgtspējīgu inovāciju izaugsmi un to pielietošanu zināšanās balstītā ekonomikā un sociālajā jomā, tā paaugstinot RTU konkurētspēju Latvijas inovāciju tirgū.

Inovāciju prorektora padotībā ir šādas struktūrvienības:

 • Inovāciju projektu piesaistes un attīstības nodaļa
 • Digitālo inovāciju departaments 
  • Augstas veiktspējas skaitļošanas centrs
 • Zināšanu un inovāciju centrs 
  • Dizaina fabrika 
  • Inovatīvo produktu izstrādes nodaļa
  • Inovāciju ekosistēmu attīstības nodaļa
  • Sadarbības un tehnoloģiju pārneses nodaļa

Universitāte