Inovāciju prorektora dienests

Inovāciju prorektore

Liene Briede
Kīpsalas iela 6A-244, Rīga
+371 26784050

 

 

Īsbiogrāfija

Liene Briede jau 20 gadus strādā inovāciju ekosistēmas pilnveides procesos, gan vadot vairākus uzņēmējdarbības atbalsta programmas, piedaloties sadarbības veicināšanā ar Eiropas tehnoloģiju institūtu un to zināšanu un inovāciju kopienām. Izveidojot un attīstot inovāciju atbalsta projektu portfeli, gan infrastruktūru, tika izveidots RTU Zinātnes un inovāciju centrs, kas strādā ar inovāciju kapacitātes celšanu. Kopš 2023. gada pievienojās RTU vadības komandai kā inovāciju prorektore, kā arī kopš 2021.gada ir Eiropas inovāciju padomes valdes locekle un Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijas valdes locekle.

Dienesta mērķis ir veicināt RTU ilgtspējīgu inovāciju izaugsmi un to pielietošanu zināšanās balstītā ekonomikā un sociālajā jomā, tā paaugstinot RTU konkurētspēju Latvijas inovāciju tirgū.

Inovāciju prorektora padotībā ir šādas struktūrvienības:

  • Inovāciju projektu piesaistes un attīstības nodaļa
  • Digitālo inovāciju departaments 
  • Augstas veiktspējas skaitļošanas centrs
  • Dizaina fabrika 
  • Inovatīvo produktu izstrādes nodaļa
  • Inovāciju ekosistēmu attīstības nodaļa
  • Sadarbības un tehnoloģiju pārneses nodaļa
  • Sporta tehnoloģiju centrs

Universitāte