Tenūrprofesūra

Lai piesaistītu un noturētu labākos profesorus, RTU ir izveidojusi īpašu profesoru motivācijas sistēmu un kā pirmā augstskola Latvijā uzsākusi Tenūras sistēmu.

Konkursa kārtībā izraudzītie tenūrprofesori tiks apstiprināti amatā uz diviem gadiem. Saņemot pozitīvu vērtējumu šī termiņa beigās, darba līgums tiks pagarināts uz nenoteiktu laiku. Tenūrprofesori saņems fiksētu atalgojumu, kas ir konkurētspējīgs pēc rietumu standartiem.

Tenūras sistēma jau sekmīgi darbojas citās Eiropas Savienības valstīs. Latvijā tenūras sistēmu sāka ieviest nesen, izmantojot augstākās izglītības un zinātnes, tostarp Eiropas Savienības fondu, finansējumu.

Par tenūrprofesūru Rīgas Tehniskajā universitātē

Regulation «On Tenured Professorship at Riga Technical University»

Inovatīva projekta ietvaros tiek izsludināts atklāts konkurss uz tenūrprofesūra amata vietām zinātnes nozarēs:

Universitāte