Tenūrprofesūra

Lai piesaistītu un noturētu labākos profesorus, RTU ir izveidojusi īpašu profesoru motivācijas sistēmu un kā pirmā augstskola Latvijā uzsākusi Tenūras sistēmu.

Tenūrprofesori tiek izraudzīti konkursa kārtībā un apstiprināti amatā uz diviem gadiem. Saņemot pozitīvu vērtējumu šī termiņa beigās, tenūrprofesora darba līgums tiks pagarināts uz nenoteiktu laiku. Tenūrprofesori saņem fiksētu atalgojumu, kas ir konkurētspējīgs pēc rietumu standartiem.

Tenūras sistēma jau sekmīgi darbojas citās Eiropas Savienības valstīs. Latvijā tenūras sistēmu sāka ieviest nesen, izmantojot augstākās izglītības un zinātnes, tostarp Eiropas Savienības fondu, finansējumu.

Par tenūrprofesūru Rīgas Tehniskajā universitātē

Regulation «On Tenured Professorship at Riga Technical University»

Universitāte