Arhīvs

Par nedzīvojamo telpu Āzenes ielā 12, Āzenes ielā 12 k-1, Rīgā, nomu

Pirmās izsoles nolikums

Nomas līguma projekts

Āzenes 12 plāns

3. pielikums

Universitāte