RTU Attīstības fonds

Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds» ir 2002. gadā dibināta organizācija, kas visa gada garumā sadarbojas ar dažādiem uzņēmumiem, organizācijām un privātpersonām un piedāvā stipendijas studentiem,  realizē dažādus projektus, lai augstākās tehniskās izglītības iestādes, vispirms RTU, veidotu par moderniem izglītības, zinātnes un kultūras centriem Latvijā.

Nozīmīgu daļu RTU Attīstības fonda darbībā ieņem stipendiju piešķiršana RTU un citu universitāšu studentiem. Sadarbojoties ar atbalstītājiem, tiek piedāvātas piecu veidu stipendijas. 

Paula Valdena iela 3-236, Rīga, LV-1048
+371 67089429

rtu.lv/attistibasfonds

Universitāte