Infrastruktūras attīstības departaments

Infrastruktūras attīstības departamenta direktora p.i.

Guntis Vilsons
Āzenes iela 12 k4–18, Rīga
+371 67089724 +371 29107000

 

Infrastruktūras attīstības departamenta (IAD) darbības mērķis ir RTU infrastruktūras, tas ir, izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ēku, būvju un teritorijas attīstības nodrošināšana atbilstoši RTU apstiprinātai stratēģijai, lai varētu ilgtermiņā nodrošināt RTU funkciju nepārtrauktu un kvalitatīvu izpildi.

IAD galvenie uzdevumi:

  • īstenot RTU infrastruktūras attīstības projektus;
  • infrastruktūras attīstības projektu īstenošanā nodrošināt to vadību, koordinēšanu;
  • izstrādāt priekšlikumus par turpmākām finansējuma piesaistes iespējām RTU infrastruktūras attīstībai;
  • sniegt atbalstu RTU struktūrvienībām finansējuma piesaistes projektu sagatavošanā jautājumos, kas skar infrastruktūras attīstību.
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Projektu vadītāja Iveta Putniņa

Āzenes iela 12 k4–17 +371 67089064

Projektu vadītāja Rigonda Nudiena

Āzenes iela 12 k4–17 +371 67089064

Projektu vadītājs Jānis Ieviņš

Āzenes iela 12 k4–19 +371 67089390

 

Universitāte