Kas paveikts 21. gadsimtā?

Kas paveikts 21. gadsimtā?
  • 2013. gadā pilnībā pārbūvēta bijusī studentu ēdnīca, izveidojot RTU Dizaina centru, kurā atrodas Arhitektūras fakultāte (AF) un Dizaina tehnoloģiju institūts.
  • 2013. gada nogalē nodota ekspluatācijā Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes (EEF) jaunā ēka.
  • 2014. gadā pilnībā rekonstruētas Ķīpsalā esošās dienesta viesnīcas, energopatēriņš ēkās samazinājies vairāk nekā par 60%.
  • 2014. gadā pabeigta Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) ēkas renovācija.
  • 2015. gadā uzcelta Laboratoriju māja.
  • 2015. gadā uzcelta RTU Zinātniskās bibliotēkas jaunā ēka.
  • 2015. gadā daļēji atjaunots RTU peldbaseins, nomainot jumtu, atjaunojot tā kādreizējo veidolu un atsedzot stiklojumu.
  • 2015. gadā pilnībā renovēta Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte (ETF).
  • 2019.gadā pabeigta ēkas pārbūve Ķīpsalas ielā 6B, kur šobrīd atrodas Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte.

Universitāte