Kas paveikts 21. gadsimtā?

Kas paveikts 21. gadsimtā?

2013. gadā pilnībā pārbūvēta bijusī studentu ēdnīca, izveidojot RTU Dizaina centru, kurā atrodas Arhitektūras fakultāte (AF) un Dizaina tehnoloģiju institūts.

2013. gada nogalē nodota ekspluatācijā Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes (EEF) jaunā ēka.

2014. gadā pilnībā rekonstruētas Ķīpsalā esošās dienesta viesnīcas, energopatēriņš ēkās samazinājies vairāk nekā par 60%.

2014. gadā pabeigta Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) ēkas renovācija.

2015. gadā uzcelta Laboratoriju māja.

2015. gadā uzcelta RTU Zinātniskās bibliotēkas jaunā ēka.

2015. gadā daļēji atjaunots RTU peldbaseins, nomainot jumtu, atjaunojot tā kādreizējo veidolu un atsedzot stiklojumu.

2015. gadā pilnībā renovēta Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte (ETF).

2019. gadā pabeigta ēkas pārbūve Ķīpsalas ielā 6B, kur šobrīd atrodas Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte.

2021. gadā uzcelta Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes jaunā ēka un auditoriju māja «Domus Auditorialis».

2022. gadā pabeigta ēkas pārbūve Ķīpsalas ielā 6A, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte.

2022. gadā uzcelta Aeronautikas institūta laboratorijas māja, Zunda krastmalā 16.

Universitāte