Fakultātes

RTU fakultātes piedāvā daudzpusīgu tehnisko un inženierzinātņu izglītību. Fakultātēs valda senas un klasiskas augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības tradīcijas, tiek sagatavoti augsti kvalificēti un mūsdienu darba tirgū pieprasīti speciālisti.

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF) sagatavo būvniecības, transporta, mašīnzinību un kritiskās infrastruktūras inženierzinātņu speciālistus.

Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte

Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātē (DTF) var iegūt zināšanas ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā, materiālu inženierijā vides un ūdens inženierzinātnē un biotehnoloģijā.

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF) apvieno inženierzinātņu jomas, kas saistītas ar augstajām tehnoloģijām, ietverot ne tikai datorzinātni, bet arī elektroniku un telekomunikācijas, enerģētiku un elektrotehniku, kā arī digitālās humanitārās zinātnes.

Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Inženierekonomikas un vadības fakultāte sagatavo uzņēmējus, uzņēmumu vadības un ekonomikas, personāla vadības, būvuzņēmējdarbības, nekustamo īpašumu pārvaldības, pilsētu un reģionu ekonomikas, muitas un nodokļu administrēšanas, starptautisko ekonomisko sakaru, darba vides drošības, kvalitātes vadības, mārketinga, loģistikas, finanšu, u. tml. speciālistus.

Arhitektūras un dizaina institūts

Arhitektūras un dizaina institūts

RTU Latvijas Jūras akadēmija

RTU LJA darbības mērķis ir nodrošināt Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikā saistošajiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem atbilstošas kvalitatīvas studijas augstākās izglītības un profesionālās kvalifikācijas iegūšanai jūrniecības nozarē un zinātnisko pētniecību jūrniecības nozarē.

RTU Liepāja

RTU Liepāja misija ir būt par Liepājas un Kurzemes izglītības, zinātnes, inovāciju un kultūras attīstības veicinātāju, kas nodrošina konkurētspējīgas, reģiona attīstībai nepieciešamas, valstiski un starptautiski nozīmīgas studijas, īsteno ar studijām saistītu, valstiski un starptautiski atzītu pētniecību un sekmē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. 

Universitāte