Fakultātes

Deviņas RTU fakultātes piedāvā daudzpusīgu tehnisko un inženierzinātņu izglītību. Fakultātēs valda senas un klasiskas augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības tradīcijas, tiek sagatavoti augsti kvalificēti un mūsdienu darba tirgū pieprasīti speciālisti.

Arhitektūras fakultāte

Arhitektūras fakultāte vienīgā Latvijā pilna apjoma studijās sagatavo speciālistus arhitektūrā. RTU izdotais Arhitekta diploms, kas ir notificēts Eiropas Direktīvā «Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu», ir automātiski atzīts izglītības dokuments Eiropas Savienībā.

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte sagatavo speciālistus būvniecībā, ģeodēzijā un kartogrāfijā, transportbūvju nozarē, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā.

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte sagatavo speciālistus darbam visās datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas apakšnozarēs, kā arī sfērās, kur izstrādā jaunas informācijas sistēmas un citus informācijas tehnoloģijas risinājumus un kur šos risinājumus izmanto.

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte sagatavo tehniskos tulkotājus mašīnzinību, loģistikas, enerģētikas, materiālzinātņu, informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju, būvniecības, arhitektūras un pilsētplānošanas, inženierekonomikas un citās nozarēs, kā arī speciālistus e-studiju tehnoloģiju ieviešanai uzņēmumos un mūžizglītības sistēmā.

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte sagatavo elektronikas un telekomunikāciju inženierus ar specializāciju telekomunikāciju, elektronikas, transporta elektronikas un telemātikas nozarēs.

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte sagatavo inženierus – enerģētiķus, kuri pārzina enerģētiku un elektrotehniku, kā arī speciālistus, kuri pilda vides «ārsta» funkcijas, ne tikai nosakot diagnozi, bet arī izrakstot zāles un piedaloties vides atveseļošanas procesā. EVIF studiju programmās var iegūt zināšanas par enerģijas ražošanu,  pārvadi un sadali, dažādu procesu automatizāciju gan rūpniecībā, gan mājsaimniecībā, kā arī par racionālu energoresursu izmantošanu un mūsdienīgu vides pārvaldību.

Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Inženierekonomikas un vadības fakultāte sagatavo uzņēmējus, uzņēmumu vadības un ekonomikas, personāla vadības, būvuzņēmējdarbības, nekustamo īpašumu pārvaldības, pilsētu un reģionu ekonomikas, muitas un nodokļu administrēšanas, starptautisko ekonomisko sakaru, darba vides drošības, kvalitātes vadības, mārketinga, loģistikas, finanšu, u. tml. speciālistus.

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte sagatavo speciālistus inženiertehnikā, mehānikā un mašīnbūvē, inženiertehnikas dizainā, mašīnu un aparātu būvniecībā, mehatronikā, automobiļu – dzelzceļa – aviācijas  transportā, transporta sistēmu inženierijā,  medicīnas inženierijā un fizikā,  siltumenerģētikā un siltumtehnikā, nanoinženierijā un ražošanas tehnoloģijā.

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte sagatavo speciālistus materiālzinātnēs, ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas, materiālu nanotehnoloģijas,  apģērbu un tekstila tehnoloģijas, kā arī materiālu dizaina un tehnoloģijas jomā.

Universitāte