Rektora padome

Rektors

Akadēmiķis Dr. habil. sc. ing.

Zinātņu prorektors

Akadēmiķis Dr. sc. ing.

Studiju prorektors

Profesors Dr. sc. ing.

Finanšu prorektors

Profesors Dr. oec.

Attīstības prorektors

Asociētais profesors Dr. oec.

Administratīvais direktors

Senāta priekšsēdētāja

Profesore Dr. oec.

Rektora vietnieks digitalizācijā

Rektora vietnieks starptautiskajā akadēmiskajā sadarbībā un ārzemju studentu apmācībā

Profesors Dr. sc. ing.

Juridiskā departamenta direktors

Infrastruktūras attīstības departamenta direktora p.i.

Studentu parlamenta prezidente

Universitāte