Rektora padome

Rektors

Akadēmiķis Dr. sc. ing.

Zinātņu prorektora p.i.

Profesors Dr. sc. ing.

Studiju prorektore

Profesore Dr. oec.

Inovāciju prorektore

Attīstības un finanšu prorektors

Asociētais profesors Dr. oec.

Administratīvais direktors

Senāta priekšsēdētājs

Profesors Dr. phys.

Rektora vietnieks digitalizācijā

Rektora vietnieks starptautiskajā akadēmiskajā sadarbībā un ārzemju studentu apmācībā

Profesors Dr. sc. ing.

Juridiskā departamenta direktors

Infrastruktūras attīstības departamenta direktora p.i.

Studentu parlamenta prezidente

Universitāte