Rektora padome

Rektors

Akadēmiķis Dr. habil. sc. ing.

Zinātņu prorektors

Profesors Dr. sc. ing.

Studiju prorektors

Profesors Dr. sc. ing.

Finanšu prorektors

Profesors Dr. oec.

Senāta priekšsēdētāja

Profesore Dr. oec.

Administratīvā departamenta direktors

Attīstības prorektors

Rektora vietnieks starptautiskajā akadēmiskajā sadarbībā un ārzemju studentu apmācībā

Asoc. profesors Dr. sc. ing.


Juridiskā departamenta direktors

Infrastruktūras attīstības departamenta direktors

Studentu parlamenta prezidents

Universitāte