Rektora padome

Rektors

Akadēmiķis Dr. sc. ing.

Zinātņu prorektora p.i.

Profesors Dr. sc. ing.

Studiju prorektore

Profesore Dr. oec.

Inovāciju prorektore

Attīstības un finanšu prorektors

Asociētais profesors Dr. oec.

Administratīvais direktors

Senāta priekšsēdētājs

Profesors Dr. phys.

Studiju prorektores vietnieks starptautiskajā darbā

Profesors Dr. sc. ing.

Juridiskā atbalsta un dokumentu pārvaldības departamenta direktors

Eduards Broks

Infrastruktūras attīstības departamenta direktors

Studentu parlamenta prezidente

Aneta Tarasova
Āzenes iela 8, Rīga

Universitāte