SIA «RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola»

Nosaukums: SIA «RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola»
Reģistrācijas Nr. 40103765251
Rīga, Kronvalda bulvāris 1
Kontaktpersona: Artūrs Zeps
+371 67089787
+371 67089302

www.izv.lv
https://isst.rtu.lv/

Publiski atvasinātas personas līdzdalības atbilstības Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta nosacījumiem pamatojums:

Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU), publiski atvasinātai personai, pieder 100% kapitāldaļu SIA «RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola».

Atbilstības kritēriji:
1. SIA «RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola» nodrošina RTU attiecīgā pakalpojuma pieejamību nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols;
2. nozare ir stratēģiski nozīmīga;
3. nozarē atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku apmācības kvalitātes standartu;

SIA «RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola» (kapitālsabiedrības) vispārējais stratēģiskais mērķis
Sagatavot absolventus ar kvalitatīvu priekšizglītību tālākām studijām RTU augstākās izglītības inženierzinātņu programmu apguvē, pētniecības veikšanai

Kapitālsabiedrības uzdevumi
1. Sagatavot vidusskolēnus turpmākām studijām RTU bakalaura un maģistra līmeņa inženierzinātņu programmu apguvē
2. Popularizēt inženierzinātnes un eksaktās zinātnes jauniešu vidū

Darbība uzsākta 2015./2016. mācību gadā.

Gada pārskats SIA «RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola» 2023

Gada pārskats SIA «RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola» 2022

Gada pārskats SIA «RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola» 2021

Gada pārskats SIA «RTU Inženierzinātņu vidusskola» 2020

Gada pārskats SIA «RTU Inženierzinātņu vidusskola» 2019

Gada pārskats SIA «RTU Inženierzinātņu vidusskola» 2018

Universitāte