Informācijas tehnoloģijas departaments

Informācijas tehnoloģijas departamenta direktors Ivars Miezis

IT departamenta darbības aizsākums meklējams 2006. gada 29. maijā, kad tika dibināts IT departaments, sākta RTU vajadzību apzināšana, kā arī veidota profesionāla komanda.

IT departamenta mērķis ir paaugstināt universitātes konkurētspēju, darbības kvalitāti un efektivitāti, kā arī informācijas pieejamību, integrējot informācijas tehnoloģijas (IT) risinājumus universitātes administratīvajos, studiju un zinātniskā darba procesos, nodrošinot studentus, administratīvo un akadēmisko personālu ar modernu, uzticamu, drošu un vienotu IT infrastruktūru un kvalitatīviem IT pakalpojumiem.

IT infrastruktūra sevī ietver 53 dažādus pakalpojumus, kuri aptver plašu lietotāju loku. Vairāk par pakalpojumiem var uzzināt IT pakalpojumu katalogā (tikai ar ORTUS autorizāciju) – itservices.rtu.lv.

Šobrīd departamenta sastāvā ir trīs nodaļas:

1. Digitalizācijas un informācijas sistēmu attīstības nodaļa – nodrošina integrētas RTU informācijas sistēmas izveidi, attīstīšanu un uzturēšanu nodrošinot atbalstu RTU administratīvā, studiju un zinātniskā darba veikšanai.

2. IT pakalpojumu centrs – nodrošina pilnu IT lietotāju atbalstu IT pakalpojumu izmantošanā, kā arī informē universitātes IT lietotājus par jauniem IT risinājumiem, nodrošina tiem nepieciešamās konsultācijas un organizē regulāru personāla apmācību.

3. IT infrastruktūras un kiberdrošības nodaļa – nodrošina kvalitatīvus un nepārtrauktus balss un datu pārraides savienojumus visā RTU pārvaldījumā esošajā teritorijā, kā arī uztur RTU datu centru un galvenos tīkla resursus.

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Digitalizācijas un informācijas sistēmu attīstības nodaļa Ķīpsalas iela 6A–354  
IT pakalpojumu centra vadītājs
Rolands Slūka
Ķīpsalas iela 6A–134 +371 67089863
IT infrastruktūras un kiberdrošības nodaļas vadītājs
Ruslans Dudkins
Ķīpsalas iela 6A–436 +371 67089823

Universitāte