Informācijas tehnoloģijas departaments

Gatis Praličs

Informācijas tehnoloģijas departamenta direktors

Gatis Praličs
Daugavgrīvas iela 2
+371 67089842
+371 67089824

 

IT departamenta darbības aizsākums meklējams 2006. gada 29. maijā, kad tika dibināts IT departaments, sākta RTU vajadzību apzināšana, kā arī veidota profesionāla komanda.

IT departamenta mērķis ir paaugstināt universitātes konkurētspēju, darbības kvalitāti un efektivitāti, kā arī informācijas pieejamību, integrējot informācijas tehnoloģijas (IT) risinājumus universitātes administratīvajos, studiju un zinātniskā darba procesos, nodrošinot studentus, administratīvo un akadēmisko personālu ar modernu, uzticamu, drošu un vienotu IT infrastruktūru un kvalitatīviem IT pakalpojumiem.

IT infrastruktūra sevī ietver 53 dažādus pakalpojumus, kuri aptver plašu lietotāju loku. Vairāk par pakalpojumiem var uzzināt IT pakalpojumu katalogā (tikai ar ORTUS autorizāciju) – itservices.rtu.lv.

Šobrīd departamenta sastāvā ir trīs nodaļas:

1. Informācijas sistēmu nodaļa – nodrošina integrētas RTU informācijas sistēmas izveidi, attīstīšanu un uzturēšanu nodrošinot atbalstu RTU administratīvā, studiju un zinātniskā darba veikšanai.

2. Lietotāju atbalsta centrs – nodrošina pilnu IT lietotāju atbalstu IT pakalpojumu izmantošanā, kā arī informē universitātes IT lietotājus par jauniem IT risinājumiem, nodrošina tiem nepieciešamās konsultācijas un organizē regulāru personāla apmācību.

3. Komunikācijas infrastruktūras nodaļa – nodrošina kvalitatīvus un nepārtrauktus balss un datu pārraides savienojumus visā RTU pārvaldījumā esošajā teritorijā, kā arī uztur RTU datu centru un galvenos tīkla resursus.

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Informācijas sistēmu nodaļas vadītājs 
Krists Ķēniņš
Daugavgrīvas iela 2-166 +371 67089874
Lietotāju atbalsta centra vadītāja p.i.
Rolands Slūka
Daugavgrīvas iela 2-166 +371 67089863
Komunikācijas infrastruktūras nodaļas vadītājs
Ruslans Dudkins
Daugavgrīvas iela 2-166 +371 67089823

Universitāte