Misija un vīzija

Misija un vīzija


Misija

Nodrošināt Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrībai starptautiski konkurētspējīgu augstas kvalitātes zinātnisko pētniecību, augstāko izglītību, tehnoloģiju pārnesi un inovāciju.

Vīzija

Rīgas Tehniskā universitāte – starptautiski pazīstama, moderna un prestiža Baltijas valstu vadošā zinātnes un inovācijas universitāte – Latvijas attīstības stūrakmens.

Vērtības

Rīgas Tehniskā universitātes vērtības ir kvalitāte, akadēmiskā brīvība, ilgtspējīga attīstība, godīgums, sadarbība un stabilitāte.

RTU Ķīpsalas kompleksa attīstības projekts

Ķīpsalas vienotā teritoriālā kompleksa apbūves priekšlikuma 3D vizualizācija 

Rīgas Zinātnes un tehnoloģiju parka attīstības projekts

Infrastruktūras attīstības plāns

Universitāte

_