Akreditētās (LATAK) pētniecības laboratorijas

Laboratorijas nosaukums Pakalpojumi Tālrunis E-pasts
Ceļu būvmateriālu laboratorija
Guntis Brencis
  +371 67089112
Polimēru pārbaužu laboratorija
Jānis Zicāns
  +371 67089252
Nesagraujošo testēšanas metožu laboratorija
Aivars Šveics
  +371 67089197
+371 26438489
Būvmateriālu laboratorija
Valdis Zvejnieks
  +371 67089138
+371 29176407

Vides monitoringa laboratorija
Miķelis Dzikēvičs

bioresursu, cietā kurināmā testēšana
Plašāka informācija un cenrādis
+371 67089345
+371 67089327

Zinātne

_