Valsts aģentūras «Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs» akreditētās testēšanas un pētniecības laboratorijas

Laboratorijas nosaukums Pakalpojumi Tālrunis E-pasts
Ceļu būvmateriālu laboratorija T-341
Guntis Brencis
Bituminēto maisījumu, bitumena un bitumena saistvielas paraugu fizikālā un mehāniskā testēšana +371 29213467
Polimēru pārbaužu laboratorija
Jānis Zicāns
  +371 67089252
Būvmateriālu laboratorija
Egils Zvejnieks
Betona paraugu ņemšana; betona, betona izstrādājumu un
sienu mūra elementu fizikālā un mehāniskā testēšana

+371 29120204

+371 26723922

Vides monitoringa laboratorija
Miķelis Dzikēvičs

Bioresursu, cietā kurināmā testēšana
Plašāka informācija un cenrādis
+371 67089943

Zinātne