Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecībai

Ir noslēgušās RTU pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu atlases pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» 1.1.1.2. pasākuma «Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts» ietvaros.

Četrās atlases kārtās RTU kopā ir tikuši apstiprināti 78 pēcdoktorantūras pētniecības projektu pieteikumi.

Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Lai saņemtu aktuālo informāciju, reģistrējies jaunumu saņemšanai.

Zinātne