Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu atlase

Ir noslēgusies RTU pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu atlase iesniegšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā 4. atlases kārtā pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» 1.1.1.2. pasākuma «Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts» ietvaros.

4. atlases kārtā RTU apstiprināti 12 pēcdoktorantūras pētniecības projektu pieteikumi.

Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Zinātne