Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu atlase

RTU Zinātņu prorektora dienests izsludina pēcdoktorantūras pieteikumu atlasi Rīgas Tehniskajā universitātē. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalstam šoreiz var pieteikties Latvijas vai ārvalstu jaunie zinātnieki, kuri doktora grādu ieguvuši ne agrāk kā 10 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa Valsts Izglītības attīstības aģentūrā (t. i. pēc 2009. gada 15. jūlija), kā arī ir vienojušies ar iespējamo zinātnisko vadītāju un struktūrvienības vadītāju RTU par plānoto sadarbību pētniecības pieteikuma īstenošanā.

Nolikums par pēcdoktorantūras pieteikumu atlasi RTU

Pēcdoktoranti pētniecības pieteikumus sagatavo VIAA Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta informācijas sistēmā (POSTDOC sistēmā), kurai piekļuvi pieprasa RTU Doktorantu studiju nodaļā jebkurā darba dienā līdz 2019. gada 25. jūnijam plkst. 16 iesniedzot:

  1. RTU Zinātņu prorektoram adresētu iesniegumu;
  2. Iespējamā zinātniskā vadītāja apliecinājumu par plānoto sadarbību ar pēcdoktorantu pētniecības pieteikuma īstenošanai un pieteikuma idejas atbilstību Rīgas Tehniskās universitātes pētniecības platformām, programmai, pētniecības jomām un cilvēkresursa attīstības plānam ar atbilstošās struktūrvienības vadītāja vīzu;
  3. Pēcdoktoranta diploma par doktora zinātniskā grāda iegūšanu kopiju vai apliecinājumu/izziņu no atbilstošās augstākās izglītības iestādes par doktora zinātniskā grāda iegūšanu līdz 2019. gada 15. jūlijam;
  4. Vienpusēji (pēcdoktoranta) parakstītu vienošanos par POSTDOC informācijas sistēmas lietošanu divos eksemplāros;
  5. Pilnībā aizpildītu pētniecības pieteikuma zinātnisko aprakstu angļu valodā – Research project proposal/zinātniskā apraksta tulkojums latviešu valodā;
  6. Pēcdoktoranta dzīves gājuma aprakstu (CV) angļu valodā: veidlapa;
  7. Pēcdoktoranta apliecinājumu;
  8. Sadarbības partnera nodoma vēstules latviešu un angļu valodā (ja attiecināms).

Lūdzu, pievērsiet uzmanību, ka Research project proposal veidlapa ir nedaudz izmainīta salīdzinājumā ar iepriekšējām atlases kārtām!

Dokumentus piekļuves POSTDOC sistēmai pieprasīšanai var iesniegt darba dienās līdz 2019. gada 25. jūnijam plkst. 16:

  • parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot elektroniska dokumenta veidā uz elektroniskā pasta adresi ;
  • klātienē papīra formā DSN, Rīgā, Kaļķu ielā 1–218.

Pieteikumus piekļuves piešķiršanai POSTDOC sistēmai komisija izskatīs regulāri (aptuveni reizi nedēļā), lai nodrošinātu laicīgu pieeju sistēmai pilnā pieteikuma sagatavošanai.

Pēcdoktorants pētniecības pieteikumu POSTDOC sistēmā gatavo līdz sistēmas piekļuves pēcdoktorantiem slēgšanas brīdim – 2019. gada 30. jūnijam plkst. 24. Visiem pretendentiem POSTDOC sistēma tiek slēgta vienlaicīgi, neatkarīgi no piekļuves piešķiršanas laika.

POSTDOC sistēmā aizpildāmo sadaļu un augšupielādējamo pielikumu saraksts.

Potenciālajiem interesentiem gan VIAA, gan RTU rīko seminārus par pēcdoktorantūras pieteikumu atlases konkursu un pieteikumu sagatavošanu:

Zinātne