Pilsētas un attīstība

 energy_and_environment.jpg   cities_and_development.jpg
materials_processes_and_technologies.jpg

safety_and_security_cover.jpg

 

Mūsdienu pilsētas ir redzamākais apliecinājums zinātnes un tehnikas attīstībai, tāpēc pilsētu attīstības jautājumi ir globāla aktualitāte, kas nodarbina pētniekus visur pasaulē.  Lielākā daļa no pasaules resursiem tiek patērēti pilsētās, kur dzīvo arī lielākā daļa no planētas iedzīvotājiem. Pilsētas kā ekonomiskās attīstības dzinējspēks, kultūras un inovāciju centri piesaista cilvēkus dzīvot, mācīties un strādāt. Tai pat laikā cilvēku koncentrācija raisa nopietnus izaicinājumus pilsētu attīstības speciālistiem. Vides un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, mājokļu, mobilitātes un infrastruktūras nodrošinājums, nodarbinātības un sociālās problēmas – plašais jautājumu loks ilustrē pilsētu attīstības daudznozaru, taču komplekso raksturu.

Atsevišķi izcili, bet savstarpēji nesaistīti pilsētvides uzlabošanas pasākumi nespēj uzlabot pilsētas kā vienotas sistēmas kvalitāti. Tāpēc Rīgas Tehniskās universitātes dažādu jomu pētnieku darbu apvienošana vienotā platformā ir īpaši nozīmīga. Pilsētu  perspektīvo jautājumu risināšanai RTU zinātnieki attīsta vairākus virzienus: kultūrvēsturiskās vides saglabāšana, pilsētvides kvalitātes attīstība, enerģijas un siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšana, jaunāko tehnoloģiju izmantojums plānošanā un prognostikā, sociāli ekonomisko faktoru ievērtēšana pilsētplānošanā. 

Ilgtspējīga pilsētu attīstība, kas spēj nodrošināt ilglaicīgu dzīves vides kvalitāti ir daudzu nozaru mērķis. Tā pamatā ir iekļaujoša un visaptveroša vīzija, piemērota integrēta plānošana un pārredzama pārvaldība.

 

Platformas kontaktpersonas:

Antra Viļuma
Arhitektūras un dizaina institūts

Kristīna Kokina
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

 

Zinātne