EUt+ atvērtās pētniecības paziņojums

Pētniecība, kas ir aktīvi saistīta ar universitātes akadēmisko dzīvi, saistīta ar tās kopienām un reģioniem, studentiem un iedzīvotājiem, ir būtisks jaunās universitātes saiknes elements ar plašāku pētniecības ekosistēmu un kopienām, un reģioniem, kuros darbojas EUt+.

EUt+ atvērtās pētniecības paziņojums

EUT+ atvērtās pētniecības deklarācija

Zinātne