Kontakti

Zinātņu prorektors 

Akadēmiķis Dr. sc. ing.
Tālis Juhna

Pieņemšanas laiki:

Otrdiena 16.00–18.00
Piektdiena 10.00–12.00

 

RTU Zinātņu prorektora dienests nodrošina, attīsta un vada zinātnisko darbību RTU, kā arī organizē zinātnieku sagatavošanu doktora zinātniskā grāda iegūšanai RTU Senāta apstiprinātajās un akreditētajās studiju programmās. 

Kontakti

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Zin. prorektora palīdze
Laura Kaparšmita
Kaļķu iela 1–214 +371 67089415
Zin. prorektora vietnieks
prof. Dr. sc. ing.
Gatis Bažbauers
Kaļķu iela 1–214 +371 67089387
Zinātniskās darbības koordinācijas un informācijas nodaļa
nodaļas vadītāja
Elīna Ločmele  
Āzenes iela 12-104 +371 67089892
projektu vadītāja
(publikācijas)
Daina Ostrovska
Kaļķu iela 1–408 +371 67089850
projektu vadītāja
(metodoloģija un analītika)
Madara Būmane   
Kaļķu iela 1–408 +371 67089865
projektu vadītāja
(sabiedriskās attiecības)
Elīna Karaseva
Kaļķu iela 1–408 +371 26517727
datu analītiķe un bibliometre
Elza Vecpuise
Kaļķu iela 1–408 +371 26013889
Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs
centra vadītāja
Laila Eliņa 
Āzenes iela 12–104 +371 26532002
Intelektuālā īpašuma speciāliste
Irīna Boiko
Āzenes iela 12–104 +371 26037158
Projektu vadītāja
Ineta Portnova
Āzenes iela 12–104 +371 26533320
Projektu vadītāja
Lita Lazdiņa
Āzenes iela 12–104 +371 29119516
+371 25758587

Projektu vadītāja
Linda Šufriča
Āzenes iela 12–104 +371 28442736
+371 25758587

Doktorantu studiju daļa
Doktorantu studiju daļas vadītājs
Lauris Bisenieks
Kaļķu iela 1–422 +371 67089416
Doktorantu studiju daļas vadītāja palīdze
Zanda Pavasare
Kaļķu iela 1–218 +371 67089854
Promocijas padomju lietvede
Alīna Galkina 
Kaļķu iela 1–218 +371 67089051
Projektu vadītāja
Laura Jaunākā
Kaļķu iela 1–218 +371 67089870
Pēcdoktorantūras projektu vadītāja
Santa Rendore
Kaļķu iela 1–422 +371 67089416
Zinātniskās darbības projektu nodaļa
nodaļas vadītāja
Sandra Vasiļevska
Kaļķu iela 1–425 +371 67089356
projektu vadītāja
Inga Raginska
Kaļķu iela 1–425 +371 67089056
projektu vadītāja
Sanita Vanaga
Kaļķu iela 1–425 +371 67089495
projektu vadītāja
Madara Laube
Kaļķu iela 1–425

+371 67089056

projektu vadītāja
Vineta Vaivode

Kaļķu iela 1–425 +371 67089748

projektu vadītāja
Sandra Eldmane

Kaļķu iela 1–425

+371 67089869

projektu vadītāja
Gunta Golde
Kaļķu iela 1–425

+371 67089059

Pētniecības infrastruktūras un tehnoloģiju atbalsta centrs
nodaļas vadītāja
Rita Rimša
Kaļķu iela 1–421 +371 67089871
projekta administrators
Laine Rozenberga
Kaļķu iela 1–421 +371 67089873
eksperts
Jurijs Kuzņecovs
Kaļķu iela 1–421 +371 67089873
HPC centra vadītājs
Lauris Cikovskis
Kaļķu iela 1–416 + 371 67089453

Zinātne

_