Kontakti

Zinātņu prorektora p.i. 

Profesors Dr. sc. ing. Gatis Bažbauers

RTU Zinātņu prorektora dienests nodrošina, attīsta un vada zinātnisko darbību RTU, kā arī organizē zinātnieku sagatavošanu doktora zinātniskā grāda iegūšanai RTU Senāta apstiprinātajās un akreditētajās studiju programmās. 

Kontakti

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Prorektora palīdze
Dana Krutkina
Kīpsalas iela 6A (Rektorāts), Rīga +371 67089415
Zinātniskās darbības koordinācijas un informācijas nodaļa
nodaļas vadītāja
Elīna Ločmele  
Ķīpsalas iela 6B–231 +371 67089892
projektu vadītāja
(publikācijas)
Dana Krutkina
Ķīpsalas iela 6B–231 +371 67089850
projektu vadītāja
(metodoloģija un analītika)
Madara Būmane   
Ķīpsalas iela 6B–231 +371 67089865
projektu vadītāja
(sabiedriskās attiecības)
Elīna Karaseva
Ķīpsalas iela 6B–231 +371 26517727
datu analītiķe un bibliometre
Elza Vecpuise
Ķīpsalas iela 6B–231 +371 26013889
Doktorantu studiju daļa
vadītājs
Lauris Bisenieks
Ķīpsalas iela 6B–215 +371 67089416
vadītāja palīdze
Zanda Pavasare
Ķīpsalas iela 6B–215 +371 67089854
Promocijas padomju lietvede
Alīna Galkina 
Ķīpsalas iela 6B–215 +371 67089051
vecākā projektu vadītāja
Krista Papēde
Ķīpsalas iela 6B–215 +371 22384908
Pēcdoktorantūras projektu vadītāja
Santa Rendore
Ķīpsalas iela 6B–215 +371 67089416
Zinātniskās darbības projektu nodaļa
nodaļas vadītāja
Sandra Vasiļevska
Ķīpsalas iela 6B–221 +371 67089356
projektu vadītāja
Inga Raginska
Ķīpsalas iela 6B–219 +371 67089056
projektu vadītāja
Sanita Vanaga
Ķīpsalas iela 6B–217 +371 67089495

projektu vadītāja
Zelma Aizpuriete

Ķīpsalas iela 6B–217 +371 67089748

projektu vadītāja
Sandra Eldmane

Ķīpsalas iela 6B–217

+371 67089869

projektu vadītāja
Madara Vāciete
Ķīpsalas iela 6B–219 +371 27850774
Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs
centra direktore
Laila Eliņa 
Āzenes iela 12–104 +371 26532002

projektu vadītāja - vecākais eksperts
(intelektuālā īpašuma aizsardzība)
Irīna Boiko

Āzenes iela 12–104 +371 26037158
projektu vadītāja - vecākais eksperts
(sadarbība ar industriju)
Ineta Portnova
Āzenes iela 12–104 +371 26533320

projektu vadītāja - vecākais eksperts
(tehnoloģiju pārnese un licencēšana)
Lita Lazdiņa

Āzenes iela 12–104 +371 29119516
projektu vadītāja - vecākais eksperts
(valorizācijas datu sistēmu pārraudzība)
Linda Šufriča
Āzenes iela 12–104 +371 28442736
Zinātnes un inovāciju centrs
direktores p.i.
Alise Pizika
Ķīpsalas iela 6, Rīga +371 26441261
Inovatīvu produktu izstrādes nodaļas vadītājs
Kārlis Kalniņš
Ķīpsalas iela 6, Rīga +371 26323411
Inovāciju ekosistēmu attīstības nodaļas vadītāja
Alise Pizika
Ķīpsalas iela 6, Rīga +371 26441261
Dizaina fabrikas vadītāja
Elīna Miķelsone
Ķīpsalas iela 6, Rīga +371 26418258
Pētniecības aprīkojuma nodaļas vadītāja
Monika Seļicka
Ķīpsalas iela 6, Rīga +371 26399393
Pētniecības aprīkojuma nodaļas
projekta/-u koordinators – vecākais eksperts
Jurijs Kuzņecovs
Āzenes iela 12–409 +371 29518420
Pētniecības aprīkojuma nodaļas
projekta/u administrators/koordinators
Svetlana Saveiko
Āzenes iela 12–409 +371 27189263
Pētniecības aprīkojuma nodaļas
vadošais administrators, HPC centra vadītājs
Lauris Cikovskis
Āzenes iela 12–409 +371 67089453
+371 26858485

Pētniecības aprīkojuma nodaļas
projektu administrators/koordinators
Ieva Timrote
Āzenes iela 12–409 +371 67089453
+371 26709065

Pētniecības aprīkojuma nodaļas
vecākais eksperts
Aleksandrs Gutcaits
Āzenes iela 12–409 +371 67089453
+371 26423810

Pētniecības aprīkojuma nodaļas
informācijas tehnoloģiju administrators
Jānis Eidaks
Āzenes iela 12–409 +371 67089453
+371 28794797

Zinātne