Kontakti

Zinātņu prorektora p.i. 

Profesors Dr. sc. ing. Gatis Bažbauers

Īsbiogrāfija

Gatis Bažbauers ir profesors Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā. Viņš arī ieņem RTU Zinātņu prorektora pienākumu izpildītāja amatu. Strādājis par direktoru enerģētikas uzņēmumā «Vattenfall Latvia» (1995-2007) un par projektu vadītāju privātā enerģētikas konsultāciju uzņēmumā «EEE» (1992-1993). Izglītība: RTU inženiera diploms rūpniecības siltumenerģētikā 1990. gadā, zinātņu maģistra grāds mehānikas inženierzinātnēs MIT 1995. gadā, zinātņu doktora grāds inženierzinātnēs RTU 1999. gadā un bakalaura

grāds uzņēmējdarbības vadībā RTU 2002. gadā. Galvenās pētnieciskās intereses ir: energosistēmu sistēmdinamikas modelēšana, energosistēmu analīze un plānošana, enerģētikas ekonomika un politika, ilgtspējīgas energoapgādes sistēmas, centralizētās siltumapgādes sistēmas un koģenerācija. Gatis Bažbauers ir Latvijas Zinātnes padomes eksperts, biedrs starptautiskā organizācijā the System Dynamics Society un Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas padomes loceklis.

RTU Zinātņu prorektora dienests nodrošina, attīsta un vada zinātnisko darbību RTU, kā arī organizē zinātnieku sagatavošanu doktora zinātniskā grāda iegūšanai RTU Senāta apstiprinātajās un akreditētajās studiju programmās. 

Kontakti

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Prorektora palīdze
Dana Krutkina
Kīpsalas iela 6A (Rektorāts), Rīga +371 67089415
projektu vadītāja
Sanita Vanaga
Ķīpsalas iela 6B–217, Rīga +371 67089495
Zinātniskās darbības koordinācijas un informācijas nodaļa
nodaļas vadītāja
Elīna Ločmele  
Ķīpsalas iela 6B–231, Rīga +371 67089892
zinātniskās darbības eksperts
Dana Krutkina
Ķīpsalas iela 6B–231, Rīga +371 67089850
zinātniskās darbības eksperts
Madara Būmane   
Ķīpsalas iela 6B–231, Rīga +371 67089865
vecākais komunikācijas speciālists
Elīna Karaseva
Ķīpsalas iela 6B–231, Rīga +371 26517727
zinātniskās darbības eksperts
Elza Vecpuise
Ķīpsalas iela 6B–231, Rīga +371 26013889
Doktorantūras skola
Doktorantūras skolas vadītāja
Anda Barkāne
Ķīpsalas iela 6A –549 +371 28206498
Doktorantūras skolas vadītāja vietniece
Zanda Pavasare
Ķīpsalas iela 6A –551 +371 67089854
Promocijas procesa koordinatore
Alīna Galkina
Ķīpsalas iela 6A –547 +371 67089051
Vecākais projektu vadītājs
Lauris Bisenieks
Ķīpsalas iela 6A –553 +371 29400063
Vecākā projektu vadītāja
Santa Rendore
Ķīpsalas iela 6A –553 +371 29126424
Vecākā doktorantūras eksperte
Krista Papēde
Ķīpsalas iela 6A –553 +371 22384908  
Komunikācijas un kompetenču attīstības eksperte
Māra Melngalve
Ķīpsalas iela 6A –547 +371 67089416 doktoran
Doktorantūras procesu specialiste
Arita Stinka
Ķīpsalas iela 6A –553 +371 26463488
Doktorantūras procesu specialiste
Undīne Bērziņa
Ķīpsalas iela 6A –547 +371 67089416
Pētniecības aprīkojuma nodaļa
nodaļas vadītāja
Monika Seļicka
Kīpsalas iela 6B–235, Rīga +371 26399393
inženieris
Jurijs Kuzņecovs
Kīpsalas iela 6B–233, Rīga +371 29518420
projektu koordinators
Linards Edgars Skujiņš
Kīpsalas iela 6B–233, Rīga +371 22488887
projektu koordinators
Kristīne Kurzemniece
Kīpsalas iela 6B–233, Rīga +371 29177331

Zinātne