Pēcdoktorantūra

Lai sniegtu pēcdoktorantiem iespēju pilnveidot pētniecības kompetences, palielināt zinātnisko kapacitāti un nodrošinātu karjeras uzsākšanas iespējas, Rīgas Tehniskā universitāte īsteno pēcdoktorantūras pētniecības projektus darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» 1.1.1.2. pasākuma «Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts» ietvaros.

Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecībai

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programma ir nozīmīgs Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu instruments, kas vērsts uz jauno zinātnieku (pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstību. Atbalsts paredzēts pētījumiem Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu attīstībā.

Pēcdoktorantūras pētniecības projekti

Kopš 2017. gada oktobra Rīgas Tehniskā universitāte īsteno pēcdoktorantūras pētniecības projektus informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju, materiālzinātnes un ķīmijas tehnoloģiju, enerģētikas, transporta u.c. jomās.

Kontakti

Zinātne