Pēcdoktorantūra

Lai sniegtu pēcdoktorantiem iespēju pilnveidot pētniecības kompetences, palielināt zinātnisko kapacitāti un nodrošinātu karjera uzsākšanas iespējas, Rīgas Tehniskā universitāte izsludina pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu atlasi darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» 1.1.1.2. pasākuma «Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts» ietvaros.

Pētniecības projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš atlasei RTU no 2017. gada 10. augusta līdz 29. septembrim.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programma ir nozīmīgs Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu instruments, kas vērsts uz jauno zinātnieku (pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstību. Atbalsts paredzēts pētījumiem Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu attīstībā.

Kontakti

Zinātne