Studiju programmas

2024./2025. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālā augstākā izglītība:
Būvniecība 20 € 3 920 € 2 540 - Rīga, Daugavpils
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Aeronautikas un transporta sistēmu inženierija 30 € 3 180 - - Rīga
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 35 € 3 180 - - Rīga, Daugavpils
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Autotransporta inženierija 60 € 3 180 € 2 540 - Rīga, Daugavpils
Aviācijas transports 70 € 3 180 - - Rīga
Būvniecība 120 € 3 920 € 2 540 - Rīga
Dzelzceļa inženierija - € 3 180 - - Rīga
Industriālais dizains 30 € 3 180 - - Rīga
Mašīnu un aparātu būvniecība 30 € 3 180 € 2 540 - Rīga
Medicīnas inženierija un fizika 45 € 4 110 - - Rīga
Mehatronika 45 € 3 180 - - Rīga, Daugavpils
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 35 € 3 920 € 2 540 € 3 140 Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 30 € 3 180 € 2 540 - Rīga, Daugavpils
Transportbūves 40 € 3 920 € 2 540 - Rīga
Ģeomātika 30 € 3 550 € 2 840 - Rīga
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas:
Aerokosmisko sistēmu inženierija 20 € 4 760 - - Rīga
Aviācijas transports 20 € 4 760 - - Rīga
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija 5 € 5 880 - - Rīga
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā 5 € 5 880 - - Rīga
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve - € 4 760 - - Rīga
Ražošanas tehnoloģija 20 € 4 760 - - Rīga
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Autotransporta inženierija 20 € 4 760 - - Rīga
Būvniecība 30 € 5 880 € 4 710 - Rīga
Dzelzceļa inženierija 20 € 4 760 - - Rīga
Medicīnas inženierija un fizika 20 € 4 760 - - Rīga
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 20 € 5 880 - - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 20 € 4 760 € 3 810 - Rīga
Transportbūves 40 € 5 880 € 4 710 - Rīga
Ģeomātika - € 5 320 € 4 260 - Rīga
Doktora (trešā cikla) studijas:
Būvniecība 5 € 13 450 - - Rīga
Mašīnbūve un mehānika 7 € 8 550 - - Rīga
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 4 € 13 450 - - Rīga
Transports 5 € 8 550 € 3 500 - Rīga
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Biotehnoloģija un bioinženierija 14 € 3 550 - - Rīga
Materiālu inženierija 15 € 3 180 - - Rīga
Vides inženierija 30 € 3 550 - - Rīga
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija 60 € 3 180 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas:
Materiālzinātne un nanotehnoloģijas 20 € 4 760 - - Rīga
Vides inženierija 35 € 5 320 - - Rīga
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija 20 € 5 320 - - Rīga
Doktora (trešā cikla) studijas:
Vides inženierija 12 € 12 890 - - Rīga
Ķīmija, materiālzinātne un tehnoloģijas 15 € 12 330 - - Rīga
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Datorsistēmas 140 € 3 550 - - Rīga, Daugavpils
Informācijas tehnoloģija 130 € 3 550 - - Rīga, Daugavpils
Intelektuālas robotizētas sistēmas 30 € 3 550 - - Rīga
Telekomunikāciju tehnoloģijas un datu pārraides inženierija 40 € 3 550 - - Rīga
Viedās datortehnoloģijas 90 € 3 250 - - Rīga, Daugavpils
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Adaptronika 35 € 3 550 € 2 840 - Rīga
Elektrotehnoloģiju datorvadība 35 € 3 550 € 2 840 € 2 840 Rīga
Finanšu inženierija 35 € 2 900 - - Rīga
Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (kopīga programma ar Banku augstskolu) - € 3 250 - - Rīga
Tehniskā tulkošana - € 1 870 - - Rīga
Telemātika un transporta elektroniskās sistēmas 35 € 3 550 - - Rīga
Viedā elektroenerģētika 50 € 3 550 € 2 880 - Rīga, Daugavpils
Viedās elektroniskās sistēmas 40 € 3 550 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas:
Biznesa informātika 30 € 5 320 - € 3 360 Rīga
Datorsistēmas 25 € 5 320 - - Rīga
Digitālās humanitārās zinātnes 25 € 5 320 - - Rīga
Finanšu inženiermatemātika 15 € 4 200 - - Rīga
Informācijas tehnoloģija 20 € 5 320 - - Rīga
Intelektuālas robotizētas sistēmas 15 € 5 320 - - Rīga
Kiberdrošības inženierija - € 5 320 - - Rīga
Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība - € 4 490 - - Rīga
Telekomunikāciju tehnoloģijas un tīklu pārvaldība 20 € 5 320 - - Rīga
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Adaptronika - € 5 320 - - Rīga
Datorsistēmas 15 € 5 320 - - Rīga
Elektrotehnoloģiju datorvadība 25 € 5 320 € 4 260 - Rīga
Informācijas tehnoloģijas projektu vadība 20 € 5 320 - - Rīga
Tehniskā tulkošana - € 2 800 - - Rīga
Telemātika un transporta elektroniskās sistēmas 10 € 5 320 - - Rīga
Viedā elektroenerģētika 25 € 5 320 - - Rīga
Viedās elektroniskās sistēmas 20 € 5 320 - - Rīga
Doktora (trešā cikla) studijas:
Datorzinātne un informācijas tehnoloģija 9 € 11 210 - - Rīga
E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība 1 € 11 210 - - Rīga
Elektronika 3 € 11 210 - - Rīga
Elektrotehnoloģiju datorvadība 6 € 11 210 - - Rīga
Telekomunikācijas 8 € 11 210 - - Rīga
Viedā elektroenerģētika 6 € 11 210 - - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālā augstākā izglītība:
Loģistika - € 2 000 € 1 600 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība - € 2 000 € 1 600 - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana - - € 1 600 - Rīga
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Ekonomika - - - - Rīga
Radošās industrijas (kopīga programma ar Latvijas Kultūras akadēmiju) - € 2 500 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana - - - - Rīga
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Drošības inženierija 30 - - - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 35 - € 1 700 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība 30 € 3 180 € 1 700 - Rīga
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija 30 - - - Rīga
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana - - - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 20 € 2 100 € 1 700 - Rīga
Uzņēmējdarbības loģistika 20 € 2 100 € 1 700 - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 30 - - - Rīga
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas:
Ekonomika - - - - Rīga
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments - € 2 800 - - Rīga
Ražošanas inženierzinības un vadība 25 € 2 800 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana - - - - Rīga
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 25 - € 1 900 - Rīga
Darba aizsardzība - - € 1 900 - Rīga
Inovācijas un uzņēmējdarbība - € 3 400 - € 3 400 Rīga
Loģistika un piegādes ķēdes drošība - € 2 500 - - Rīga
Līderība un vadība - € 2 500 € 2 000 - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 30 - € 1 900 - Rīga
Pilsētu un reģionu inženierekonomika 25 € 2 800 - - Rīga
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana - - - - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 20 € 2 800 - € 2 000 Rīga
Doktora (trešā cikla) studijas:
Vadībzinātne un ekonomika 8 € 7 840 € 6 280 - Rīga
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība:
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība 27 - - - Rīga
Arhitektūras un dizaina institūts
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Arhitektūra 40 € 5 790 - - Rīga
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Materiālu tehnoloģija un dizains 45 € 3 920 - - Rīga
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Arhitektūra 35 € 8 680 - - Rīga
Dizaina inženierija 20 € 5 880 - - Rīga
Doktora (trešā cikla) studijas:
Arhitektūra 1 € 18 490 - - Rīga
Šķiedru materiālu zinātne 2 € 11 210 - - Rīga
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas - € 5 500 - - Rīga
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos - € 5 500 - - Rīga
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - € 16 500 - € 4 550 Rīga
Latvijas Jūras akadēmija
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālā augstākā izglītība:
Kuģu vadīšana 20 € 4 670 € 3 740 - Latvijas Jūras akadēmija
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Jūras transports - kuģa elektroautomātika 20 € 4 670 € 3 740 - Latvijas Jūras akadēmija
Jūras transports - kuģa mehānika 30 € 4 670 € 3 740 - Latvijas Jūras akadēmija
Jūras transports - kuģa vadīšana 50 € 4 670 € 3 740 - Latvijas Jūras akadēmija
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Jūras transports 20 € 5 320 - € 4 290 Latvijas Jūras akadēmija
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība:
Kuģu mehānika - - € 3 100 - Latvijas Jūras akadēmija
Kuģu vadīšana - - € 9 100 - Latvijas Jūras akadēmija
Doktorantūras skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Doktora (trešā cikla) studijas:
Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas 4 € 11 210 - - Rīga

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.