Studiju programmas

2021./2022. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Arhitektūra 40 € 2 000 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Arhitektūra 40 € 3 000 - - Rīga
Doktora studijas:
Arhitektūra 2 € 7 325 - - Rīga
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Būvdarbu vadīšana - - - € 1 150 Liepāja
Būvniecība 37 € 1 500 € 900 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Biotehnoloģija un bioinženierija - - - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Būvniecība 140 € 1 500 € 900 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 40 € 1 500 € 900 € 1 150 Rīga, Daugavpils, Liepāja
Transportbūves 50 € 1 500 € 900 - Rīga
Transportbūves 8 € 1 500 € 900 - Rīga
Ģeomātika 20 € 1 500 € 900 - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija 5 € 2 000 - - Rīga
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā 5 € 2 000 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvniecība 60 € 2 075 € 1 150 - Rīga
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 30 € 2 075 - - Rīga
Transportbūves 29 € 2 075 € 1 150 - Rīga
Ģeomātika 20 € 2 075 € 1 150 - Rīga
Doktora studijas:
Būvniecība 7 € 4 275 - - Rīga
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 4 € 4 275 - - Rīga
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Datorsistēmas - € 1 275 - - Rīga
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Automātika un datortehnika 95 € 1 375 - - Rīga, Daugavpils
Datorsistēmas 179 € 1 275 - - Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja
Informācijas tehnoloģija 165 € 1 275 - - Rīga, Daugavpils
Intelektuālas robotizētas sistēmas 23 € 1 275 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Datorsistēmas 17 € 1 275 - - Rīga
Finanšu inženierija 21 € 1 275 - - Rīga
Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (kopīga programma ar Banku augstskolu) - € 1 400 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Automātika un datortehnika 12 € 1 975 - - Rīga
Biznesa informātika 10 € 1 250 - € 1 000 Rīga
Datorsistēmas 33 € 1 850 - - Rīga
Finanšu inženiermatemātika 15 € 1 850 - - Rīga
Informācijas tehnoloģija 28 € 1 850 - - Rīga
Intelektuālas robotizētas sistēmas 12 € 1 850 - - Rīga
Kiberdrošības inženierija 10 € 1 750 - - Rīga
Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība - € 1 750 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Automātika un datortehnika 6 € 1 975 - - Rīga
Datorsistēmas 24 € 1 850 - - Rīga
Informācijas tehnoloģija 30 € 1 850 - - Rīga
Doktora studijas:
Datorzinātne un informācijas tehnoloģija - € 3 850 - - Rīga
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Telekomunikācijas 137 € 1 375 - - Rīga, Liepāja
Profesionālās bakalaura studijas:
Transporta elektronika un telemātika 35 € 1 375 - - Rīga
Viedās elektroniskās sistēmas 55 € 1 375 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Telekomunikācijas 60 € 1 975 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Transporta elektronika un telemātika 10 € 1 975 - - Rīga
Viedās elektroniskās sistēmas 25 € 1 975 € 1 000 - Rīga
Doktora studijas:
Elektronika 2 € 4 275 - - Rīga
Telekomunikācijas 6 € 4 275 - - Rīga
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Enerģētika un elektrotehnika 7 € 1 375 - - Rīga
Vides inženierija 25 € 1 525 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Adaptronika 43 € 1 375 € 825 - Rīga, Cēsis, Ventspils
Elektrotehnoloģiju datorvadība 58 € 1 375 € 825 € 800 Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja, Ventspils
Viedā elektroenerģētika 90 € 1 375 € 825 - Rīga, Daugavpils, Liepāja, Ventspils
Akadēmiskās maģistra studijas:
Vides inženierija 15 € 2 225 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Adaptronika 10 € 1 975 - - Rīga
Elektrotehnoloģiju datorvadība 20 € 1 975 € 1 000 - Rīga
Viedā elektroenerģētika 30 € 1 975 - - Rīga
Doktora studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 10 € 4 275 - - Rīga
Enerģētika un elektrotehnika 10 € 8 550 - - Rīga
Vides inženierija 12 € 4 675 - - Rīga
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība:
Enerģētika un elektrotehnika 20 € 1 975 - - Rīga
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās bakalaura studijas:
Tehniskā tulkošana 5 € 840 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Digitālās humanitārās zinātnes 25 € 1 500 - - Rīga
E-studiju tehnoloģijas 8 € 1 850 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Tehniskā tulkošana 2 € 1 260 - - Rīga
Doktora studijas:
E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība 1 € 3 850 - - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Nekustamā īpašuma pārvaldība - € 835 € 550 - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 14 € 825 € 550 € 650 Rīga, Cēsis, Liepāja, Ventspils
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Ekonomika 10 € 875 € 600 - Rīga
Radošās industrijas (kopīga programma ar Latvijas Kultūras akadēmiju) 10 € 1 100 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 12 € 875 € 600 € 675 Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Drošības inženierija 20 € 1 275 - - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 20 € 1 275 € 600 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība 6 € 875 € 600 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība - € 875 € 600 - Rīga
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija 15 € 1 125 - - Rīga
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana 5 € 875 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 26 € 875 € 600 - Rīga, Liepāja
Uzņēmējdarbība un vadīšana - € 875 € 1 200 - Rīga, Liepāja
Uzņēmējdarbības loģistika 5 € 875 € 600 - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 25 € 1 125 € 600 - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Ekonomika 18 € 1 075 - - Rīga
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments 9 € 1 150 - - Rīga
Ražošanas inženierzinības un vadība 17 € 1 225 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 18 € 1 075 - - Rīga
Uzņēmējdarbības finanses - € 1 075 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 10 € 1 050 € 700 - Rīga
Darba aizsardzība - - € 875 - Rīga
Inovācijas un uzņēmējdarbība - € 1 425 - € 1 425 Rīga
Līderība un vadība 16 € 1 075 € 700 - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 30 € 1 300 € 700 - Rīga
Pilsētu un reģionu inženierekonomika 22 € 1 075 € 700 - Rīga
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana 15 € 1 075 - - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 10 € 1 075 - € 820 Rīga
Doktora studijas:
Vadībzinātne un ekonomika 8 € 2 675 € 1 100 - Rīga
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība:
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība 27 € 1 275 - - Rīga
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 43 € 1 400 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Profesionālās bakalaura studijas:
Automobiļu transports 58 € 1 400 € 825 - Rīga, Daugavpils
Aviācijas transports 68 € 1 400 - - Rīga
Dzelzceļa inženierija 40 € 1 400 - - Rīga, Daugavpils
Industriālais dizains 20 € 1 400 - - Rīga
Mašīnu un aparātu būvniecība 35 € 1 400 € 825 - Rīga, Liepāja
Medicīnas inženierija un fizika 40 € 1 675 - - Rīga
Mehatronika 51 € 1 400 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Mehatronika 2 € 1 400 - - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 24 € 1 400 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltumenerģētika un siltumtehnika 4 € 1 400 - - Rīga
Transporta sistēmu inženierija 30 € 1 400 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 10 € 2 100 - - Rīga
Ražošanas tehnoloģija 16 € 2 100 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Automobiļu transports 15 € 2 100 - - Rīga
Aviācijas transports 25 € 2 100 - - Rīga
Dzelzceļa inženierija 20 € 2 100 - - Rīga
Medicīnas inženierija un fizika 18 € 2 100 - - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 10 € 2 100 - - Rīga
Transporta sistēmu inženierija 18 € 2 100 - - Rīga
Doktora studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve - € 4 275 - - Rīga
Mašīnbūve un mehānika 6 € 17 100 - - Rīga
Transports 5 € 8 550 € 3 500 - Rīga
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Materiālu inženierija 25 € 1 400 - - Rīga
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija 80 € 1 400 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 28 € 1 475 - - Rīga
Materiālu tehnoloģija un dizains 56 € 1 475 - - Rīga, Cēsis
Akadēmiskās maģistra studijas:
Materiālzinātne un nanotehnoloģijas 10 € 2 100 - - Rīga
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija 25 € 2 325 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Dizaina inženierija 32 € 2 225 - - Rīga
Doktora studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 2 € 4 425 - - Rīga
Materiālzinātne 4 € 4 175 - - Rīga
Ķīmija 6 € 4 650 - - Rīga
Ķīmija, materiālzinātne un tehnoloģijas - € 4 175 - - Rīga
Ķīmijas tehnoloģija 6 € 4 175 - - Rīga
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas - € 2 298 - - Rīga
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos - € 2 272 - - Rīga
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos - - - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - € 9 900 - € 2 166 Rīga

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.