Studiju programmas

2022./2023. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Arhitektūra 40 € 4 050 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Arhitektūra 40 € 6 050 - - Rīga
Doktora studijas:
Arhitektūra 2 € 14 700 - - Rīga
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Būvniecība 38 € 3 000 € 1 800 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Biotehnoloģija un bioinženierija 4 € 2 400 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Būvniecība 140 € 3 000 € 1 800 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 50 € 3 000 € 1 800 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Transportbūves 50 € 3 000 € 1 800 - Rīga
Ģeomātika 35 € 3 000 € 1 800 - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija 5 € 4 000 - - Rīga
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā 5 € 4 000 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvniecība 60 € 4 150 € 2 300 - Rīga
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 30 € 4 150 - - Rīga
Transportbūves 32 € 4 150 - - Rīga
Ģeomātika 20 € 4 150 - - Rīga
Doktora studijas:
Būvniecība 7 € 8 550 - - Rīga
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 4 € 8 550 - - Rīga
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Automātika un datortehnika 90 € 2 750 - - Rīga, Daugavpils
Automātika un datortehnika - € 2 750 - - Rīga
Datorsistēmas 190 € 2 550 - - Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja
Informācijas tehnoloģija 183 € 2 550 - - Rīga, Daugavpils
Informācijas tehnoloģija - - - - Rīga
Intelektuālas robotizētas sistēmas 28 € 2 550 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Datorsistēmas 15 € 2 550 - - Rīga
Finanšu inženierija 26 € 2 550 - - Rīga
Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (kopīga programma ar Banku augstskolu) - € 2 800 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Biznesa informātika 15 € 3 550 - € 2 840 Rīga
Datorsistēmas 25 € 3 700 - - Rīga
Finanšu inženiermatemātika 16 € 3 700 - - Rīga
Informācijas tehnoloģija 33 € 3 700 - - Rīga
Intelektuālas robotizētas sistēmas 12 € 3 700 - - Rīga
Kiberdrošības inženierija 10 € 3 550 - - Rīga
Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība - € 3 500 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Datorsistēmas 22 € 3 700 - - Rīga
Informācijas tehnoloģija 34 € 3 700 - - Rīga
Doktora studijas:
Datorzinātne un informācijas tehnoloģija 10 € 7 700 - - Rīga
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Telekomunikāciju tehnoloģijas un datu pārraides inženierija 133 € 2 800 - - Rīga, Liepāja
Profesionālās bakalaura studijas:
Transporta elektronika un telemātika 35 € 2 800 - - Rīga
Viedās elektroniskās sistēmas 55 € 2 800 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Telekomunikācijas 60 € 4 000 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Transporta elektronika un telemātika 10 € 4 000 - - Rīga
Viedās elektroniskās sistēmas 25 € 4 000 € 2 000 - Rīga
Doktora studijas:
Elektronika 3 € 8 550 - - Rīga
Telekomunikācijas 7 € 8 550 - - Rīga
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Vides inženierija 25 € 3 100 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Adaptronika 43 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Cēsis, Liepāja, Ventspils
Elektrotehnoloģiju datorvadība 55 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Cēsis, Liepāja
Viedā elektroenerģētika 106 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Daugavpils, Liepāja, Ventspils
Akadēmiskās maģistra studijas:
Vides inženierija 40 € 4 500 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Adaptronika 10 € 4 000 - - Rīga
Elektrotehnoloģiju datorvadība 25 € 4 000 € 2 000 - Rīga
Viedā elektroenerģētika 50 € 4 000 - - Rīga
Doktora studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 8 € 8 550 - - Rīga
Enerģētika un elektrotehnika 8 € 8 550 - - Rīga
Vides inženierija 13 € 9 350 - - Rīga
Viedā elektroenerģētika - € 8 550 - - Rīga
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās bakalaura studijas:
Tehniskā tulkošana 6 € 1 680 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Digitālās humanitārās zinātnes 29 € 3 050 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Tehniskā tulkošana 2 € 2 520 - - Rīga
Doktora studijas:
E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība 1 € 7 700 - - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Loģistika - € 1 800 € 1 200 € 1 200 Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība 2 € 1 720 € 1 100 - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 12 € 1 650 € 1 100 € 1 300 Rīga, Cēsis, Liepāja, Ventspils
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Ekonomika 15 € 1 800 € 1 200 - Rīga
Radošās industrijas (kopīga programma ar Latvijas Kultūras akadēmiju) 12 € 2 250 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 14 € 1 800 € 1 200 € 1 350 Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Drošības inženierija 20 € 2 600 - - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 20 € 2 600 € 1 200 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība 9 € 1 800 € 1 200 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība - € 1 800 € 1 200 - Rīga
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija 15 € 2 300 - - Rīga
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana 5 € 1 800 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 28 € 1 800 € 1 200 - Rīga, Liepāja
Uzņēmējdarbība un vadīšana - € 1 800 € 1 200 - Rīga
Uzņēmējdarbības loģistika 5 € 1 800 € 1 200 - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 20 € 2 300 € 1 840 - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Ekonomika 13 € 2 200 - - Rīga
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments 11 € 2 500 - - Rīga
Ražošanas inženierzinības un vadība 24 € 2 500 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 18 € 2 200 - - Rīga
Uzņēmējdarbības finanses - € 2 200 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 11 € 2 150 € 1 400 - Rīga
Darba aizsardzība - - € 1 750 - Rīga
Inovācijas un uzņēmējdarbība - € 2 850 - € 2 850 Rīga
Loģistika un piegādes ķēdes drošība - € 2 300 - - Rīga
Līderība un vadība 18 € 2 200 € 1 400 - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 30 € 2 650 € 1 400 - Rīga
Pilsētu un reģionu inženierekonomika 23 € 2 200 - - Rīga
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana 15 € 2 200 - - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 9 € 2 200 - € 1 760 Rīga
Doktora studijas:
Vadībzinātne un ekonomika 8 € 5 400 € 2 200 - Rīga
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība:
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība 22 € 2 600 - - Rīga
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 40 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve - € 2 800 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Automobiļu transports 60 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Daugavpils
Autotransporta inženierija - € 2 800 € 1 650 - Rīga
Aviācijas transports 75 € 2 800 - - Rīga
Dzelzceļa inženierija 35 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils
Industriālais dizains 20 € 2 800 - - Rīga
Industriālais dizains - € 2 800 - - Rīga
Mašīnu un aparātu būvniecība 32 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Liepāja
Medicīnas inženierija un fizika 45 € 3 350 - - Rīga
Medicīnas inženierija un fizika - € 3 350 - - Rīga
Mehatronika 65 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Mehatronika 1 € 2 800 - - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 21 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltumenerģētika un siltumtehnika 3 € 2 800 - - Rīga
Transporta sistēmu inženierija 30 € 2 800 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 12 € 4 200 - - Rīga
Ražošanas tehnoloģija 15 € 4 200 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Automobiļu transports 12 € 4 200 - - Rīga
Autotransporta inženierija - € 4 200 - - Rīga
Aviācijas transports 32 € 4 200 - - Rīga
Dzelzceļa inženierija 10 € 4 200 - - Rīga
Medicīnas inženierija un fizika 18 € 4 200 - - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 8 € 4 200 - - Rīga
Transporta sistēmu inženierija 13 € 4 200 - - Rīga
Doktora studijas:
Mašīnbūve un mehānika 7 € 8 550 - - Rīga
Transports 6 € 8 550 € 3 500 - Rīga
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Materiālu inženierija 20 € 2 800 - - Rīga
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija 85 € 2 800 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 28 € 2 950 - - Rīga
Materiālu tehnoloģija un dizains 50 € 2 950 - - Rīga
Materiālu tehnoloģija un dizains - - - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Materiālzinātne un nanotehnoloģijas 14 € 4 200 - - Rīga
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija 15 € 4 650 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Dizaina inženierija 16 € 4 450 - - Rīga
Doktora studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 2 € 8 850 - - Rīga
Ķīmija, materiālzinātne un tehnoloģijas 13 € 9 300 - - Rīga
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas - € 4 595 - - Rīga
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos - € 4 543 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - € 20 740 - € 4 420 Rīga

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.