Studiju programmas

2020./2021. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Arhitektūra 40 € 2 000 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Arhitektūra 40 € 3 000 - - Rīga
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Būvniecība 45 € 1 500 € 900 € 1 150 Rīga, Daugavpils, Liepāja
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Biotehnoloģija un bioinženierija 2 € 1 200 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Būvniecība 140 € 1 500 € 900 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 40 € 1 500 € 900 € 1 150 Rīga, Daugavpils, Liepāja
Transportbūves 70 € 1 500 € 900 - Rīga
Ģeomātika 25 € 1 500 € 900 - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija 5 € 2 000 - - Rīga
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā 5 € 2 000 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvniecība 65 € 2 075 € 1 150 - Rīga
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 43 € 2 075 - - Rīga
Transportbūves 35 € 2 075 € 1 150 - Rīga
Ģeomātika 15 € 2 075 € 1 150 - Rīga
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Datorsistēmas - € 1 275 - - Rīga
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Automātika un datortehnika 90 € 1 375 - - Rīga, Daugavpils
Datorsistēmas 167 € 1 275 - - Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja, Ventspils
Informācijas tehnoloģija 160 € 1 275 - - Rīga, Daugavpils
Intelektuālas robotizētas sistēmas 17 € 1 275 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Finanšu inženierija 22 € 1 275 - - Rīga
Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (kopīga programma ar Banku augstskolu) - € 1 400 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Automātika un datortehnika 12 € 1 975 - - Rīga
Biznesa informātika - € 1 250 - € 1 000 Rīga
Datorsistēmas 35 € 1 850 - - Rīga
Finanšu inženiermatemātika 15 € 1 850 - - Rīga
Informācijas tehnoloģija 32 € 1 850 - - Rīga
Intelektuālas robotizētas sistēmas 9 € 1 850 - - Rīga
Kiberdrošības inženierija - € 1 750 - - Rīga
Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība - € 1 750 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Automātika un datortehnika 6 € 1 975 - - Rīga
Datorsistēmas 20 € 1 850 - - Rīga
Informācijas tehnoloģija 32 € 1 850 - - Rīga
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Telekomunikācijas 143 € 1 375 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Profesionālās bakalaura studijas:
Transporta elektronika un telemātika 35 € 1 375 - - Rīga
Viedās elektroniskās sistēmas - € 1 375 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Elektronika - € 1 975 - - Rīga
Telekomunikācijas 60 € 1 975 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Transporta elektronika un telemātika 10 € 1 975 - - Rīga
Viedās elektroniskās sistēmas 25 € 1 975 € 1 000 - Rīga
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Enerģētika un elektrotehnika - € 1 350 - - Rīga
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Enerģētika un elektrotehnika 102 € 1 375 € 825 € 800 Rīga, Daugavpils, Liepāja, Ventspils
Vides inženierija 35 € 1 525 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Adaptronika 39 € 1 375 € 825 - Rīga, Ventspils
Elektrotehnoloģiju datorvadība 64 € 1 375 € 825 € 800 Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja
Akadēmiskās maģistra studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība - € 1 975 - - Rīga
Enerģētika un elektrotehnika 25 € 1 950 - - Rīga
Vides inženierija 40 € 2 225 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Adaptronika - € 3 950 - - Rīga
Elektrotehnoloģiju datorvadība 40 € 1 975 € 1 000 - Rīga
Viedā elektroenerģētika - € 1 975 - - Rīga
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība:
Enerģētika un elektrotehnika 35 € 1 950 - - Rīga
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās bakalaura studijas:
Tehniskā tulkošana 3 € 840 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Digitālās humanitārās zinātnes 26 € 1 500 - - Rīga
E-studiju tehnoloģijas 10 € 1 850 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Tehniskā tulkošana - € 1 260 - - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Nekustamā īpašuma pārvaldība - € 835 € 550 - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 11 € 825 € 550 € 650 Rīga, Cēsis, Liepāja, Ventspils
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Ekonomika 13 € 875 € 600 - Rīga
Radošās industrijas (kopīga programma ar Latvijas Kultūras akadēmiju) 10 € 1 100 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 12 € 875 € 600 € 675 Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Drošības inženierija 5 € 1 275 - - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 36 € 1 275 € 600 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība - € 875 € 600 - Rīga
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija 16 € 1 125 - - Rīga, Liepāja
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 9 € 875 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 20 € 875 € 600 - Rīga, Liepāja
Uzņēmējdarbības loģistika 13 € 875 € 600 - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 25 € 1 125 € 600 - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Ekonomika 15 € 1 075 - - Rīga
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments - € 1 150 - - Rīga
Ražošanas inženierzinības un vadība 22 € 1 225 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 15 € 1 075 - - Rīga
Uzņēmējdarbības finanses - € 1 075 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana - € 1 050 € 700 - Rīga
Darba aizsardzība - - € 875 - Rīga
Inovācijas un uzņēmējdarbība - € 1 425 - € 1 425 Rīga
Līderība un vadība 18 € 1 075 € 700 - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 31 € 1 300 € 700 - Rīga
Pilsētu un reģionu inženierekonomika 20 € 1 075 € 700 - Rīga
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 14 € 1 075 - - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 8 € 1 075 - € 820 Rīga
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība:
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība 20 € 1 275 - - Rīga
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 43 € 1 400 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Profesionālās bakalaura studijas:
Automobiļu transports 58 € 1 400 € 825 - Rīga, Daugavpils
Aviācijas transports 68 € 1 400 - - Rīga
Dzelzceļa inženierija 40 € 1 400 € 825 - Rīga, Daugavpils
Industriālais dizains 20 € 1 400 - - Rīga
Mašīnu un aparātu būvniecība 35 € 1 400 € 825 - Rīga, Liepāja
Medicīnas inženierija un fizika 40 € 1 675 - - Rīga
Mehatronika 54 € 1 400 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltumenerģētika un siltumtehnika 24 € 1 400 € 825 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Transporta sistēmu inženierija 36 € 1 400 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 11 € 2 100 - - Rīga
Ražošanas tehnoloģija 12 € 2 100 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Automobiļu transports 15 € 2 100 - - Rīga
Aviācijas transports 20 € 2 100 - - Rīga
Dzelzceļa inženierija - € 4 200 - - Rīga
Medicīnas inženierija un fizika 15 € 2 100 - - Rīga
Nanoinženierija 6 € 1 950 - - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 10 € 2 100 - - Rīga
Transporta sistēmu inženierija 22 € 2 100 - - Rīga
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Materiālzinātnes 26 € 1 400 - - Rīga
Ķīmija 13 € 1 550 - - Rīga
Ķīmijas tehnoloģija 65 € 1 400 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 29 € 1 475 - - Rīga
Materiālu tehnoloģija un dizains 56 € 1 475 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Materiālzinātne un nanotehnoloģijas - € 2 100 - - Rīga
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija - € 2 325 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Dizaina inženierija 45 € 2 225 - - Rīga
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas - € 1 995 - - Rīga
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos - € 2 095 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - € 9 900 - € 1 910 Rīga

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Buklets «RTU pamatstudiju programmas 2020/2021»

Buklets «RTU maģistra līmeņa studijas 2020/2021»

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

_