Studiju programmas

2023./2024. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Arhitektūra 40 € 4 100 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Arhitektūra 35 € 6 100 - - Rīga
Doktora studijas:
Arhitektūra 1 € 14 750 - - Rīga
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālā augstākā izglītība:
Būvniecība 61 € 3 050 € 1 800 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Biotehnoloģija un bioinženierija 2 € 2 700 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Būvniecība 140 € 3 050 € 1 800 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 25 € 3 050 € 1 800 € 2 300 Rīga, Daugavpils, Liepāja
Transportbūves 50 € 3 050 € 1 800 - Rīga
Ģeomātika 35 € 3 050 € 1 800 - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija 1 € 4 050 - - Rīga
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā 6 € 4 050 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvniecība 50 € 4 200 € 2 300 - Rīga
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 20 € 4 200 - - Rīga
Transportbūves 20 € 4 200 - - Rīga
Ģeomātika 15 € 4 200 € 2 300 - Rīga
Doktora studijas:
Būvniecība 5 € 8 600 - - Rīga
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 4 € 8 600 - - Rīga
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Automātika un datortehnika 95 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils
Datorsistēmas 185 € 2 600 - - Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja
Informācijas tehnoloģija 168 € 2 600 - - Rīga, Daugavpils
Intelektuālas robotizētas sistēmas 24 € 2 600 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Finanšu inženierija 29 € 2 600 - - Rīga
Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (kopīga programma ar Banku augstskolu) - € 2 800 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Biznesa informātika 32 € 3 600 - € 2 840 Rīga
Datorsistēmas 25 € 3 750 - - Rīga
Finanšu inženiermatemātika 25 € 3 750 - - Rīga
Informācijas tehnoloģija 58 € 3 750 - - Rīga
Intelektuālas robotizētas sistēmas 16 € 3 750 - - Rīga
Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība - € 3 550 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Datorsistēmas 25 € 3 750 - - Rīga
Doktora studijas:
Datorzinātne un informācijas tehnoloģija 9 € 7 750 - - Rīga
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Telekomunikāciju tehnoloģijas un datu pārraides inženierija 160 € 2 800 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Transporta elektronika un telemātika 60 € 2 800 - - Rīga
Viedās elektroniskās sistēmas 85 € 2 800 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Telekomunikācijas 70 € 4 050 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Transporta elektronika un telemātika 13 € 4 050 - - Rīga
Viedās elektroniskās sistēmas 45 € 4 050 € 2 000 - Rīga
Doktora studijas:
Elektronika 3 € 8 550 - - Rīga
Telekomunikācijas 8 € 8 550 - - Rīga
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Vides inženierija 30 € 3 100 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Adaptronika 46 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Cēsis, Liepāja
Elektrotehnoloģiju datorvadība 47 € 2 800 € 1 650 € 1 600 Rīga, Cēsis, Liepāja
Viedā elektroenerģētika 109 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja
Akadēmiskās maģistra studijas:
Vides inženierija 35 € 4 550 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Adaptronika 10 € 4 050 - - Rīga
Elektrotehnoloģiju datorvadība 25 € 4 050 € 2 000 - Rīga
Viedā elektroenerģētika 25 € 4 050 - - Rīga
Doktora studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 6 € 8 550 - - Rīga
Vides inženierija 12 € 9 350 - - Rīga
Viedā elektroenerģētika 6 € 8 550 - - Rīga
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās bakalaura studijas:
Tehniskā tulkošana 5 € 1 680 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Tehniskā tulkošana 2 € 2 520 - - Rīga
Doktora studijas:
E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība 1 € 7 700 - - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālā augstākā izglītība:
Loģistika - € 1 800 € 1 200 € 1 200 Rīga
Loģistika - - € 1 200 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība 2 € 1 770 € 1 100 - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 6 € 1 650 € 1 100 € 1 300 Rīga, Cēsis, Liepāja
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Ekonomika 18 € 1 800 € 1 200 - Rīga
Radošās industrijas (kopīga programma ar Latvijas Kultūras akadēmiju) 10 € 2 500 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 13 € 1 800 € 1 200 € 1 350 Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Drošības inženierija 15 € 2 650 - - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 30 € 2 650 € 1 200 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība 10 € 1 850 € 1 200 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība - - € 1 200 - Rīga
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija 17 € 2 350 - - Rīga
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana 6 € 1 800 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 38 € 1 800 € 1 200 - Rīga, Liepāja
Uzņēmējdarbības loģistika 6 € 1 800 € 1 200 - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 26 € 2 350 € 1 840 - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Ekonomika 17 € 2 250 - - Rīga
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments 10 € 2 800 - - Rīga
Ražošanas inženierzinības un vadība 24 € 2 500 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 23 € 2 250 - - Rīga
Uzņēmējdarbības finanses - € 2 250 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 12 € 2 200 € 1 400 - Rīga
Darba aizsardzība - - € 1 750 - Rīga
Inovācijas un uzņēmējdarbība - € 2 850 - € 2 850 Rīga, Liepāja
Loģistika un piegādes ķēdes drošība - € 2 350 - - Rīga
Līderība un vadība 18 € 2 250 € 1 400 - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 35 € 2 700 € 1 400 - Rīga
Pilsētu un reģionu inženierekonomika 25 € 2 250 - - Rīga
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana 4 € 2 250 - - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 7 € 2 250 - € 1 760 Rīga
Doktora studijas:
Vadībzinātne un ekonomika 8 € 5 400 € 2 200 - Rīga
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība:
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība 20 € 2 650 - - Rīga
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Aeronautikas un transporta sistēmu inženierija 35 € 2 800 - - Rīga
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 42 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Profesionālās bakalaura studijas:
Autotransporta inženierija 62 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Daugavpils
Aviācijas transports 75 € 2 800 - - Rīga
Dzelzceļa inženierija 30 € 2 800 - - Rīga
Industriālais dizains 20 € 2 800 - - Rīga
Mašīnu un aparātu būvniecība 39 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Liepāja
Medicīnas inženierija un fizika 45 € 3 400 - - Rīga
Mehatronika 69 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltumenerģētika un siltumtehnika 23 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Akadēmiskās maģistra studijas:
Aerokosmisko sistēmu inženierija 15 € 4 200 - - Rīga
Aviācijas transports 20 € 4 200 - - Rīga
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 10 € 4 200 - - Rīga
Ražošanas tehnoloģija 15 € 4 200 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Autotransporta inženierija 12 € 4 200 - - Rīga
Dzelzceļa inženierija 12 € 4 200 - - Rīga
Medicīnas inženierija un fizika 14 € 4 200 - - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 8 € 4 200 € 2 000 - Rīga
Doktora studijas:
Mašīnbūve un mehānika 7 € 8 550 - - Rīga
Transports 5 € 8 550 € 3 500 - Rīga
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Materiālu inženierija 15 € 2 800 - - Rīga
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija 70 € 2 800 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 39 € 2 950 - - Rīga, Liepāja
Materiālu tehnoloģija un dizains 60 € 2 950 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Materiālzinātne un nanotehnoloģijas 8 € 4 200 - - Rīga
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija 15 € 4 650 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Dizaina inženierija 16 € 4 450 - - Rīga
Doktora studijas:
Ķīmija, materiālzinātne un tehnoloģijas 15 € 9 300 - - Rīga
Šķiedru materiālu zinātne 2 € 8 850 - - Rīga
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas - € 5 100 - - Rīga
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos - € 5 100 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - € 20 740 - € 4 383 Rīga
Latvijas Jūras akadēmija
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālā augstākā izglītība:
Kuģu mehānika 18 € 3 570 € 3 000 - Latvijas Jūras akadēmija
Kuģu vadīšana 18 € 3 570 € 3 000 - Latvijas Jūras akadēmija
Profesionālās bakalaura studijas:
Jūras transports - kuģa elektroautomātika 15 € 3 570 € 3 100 - Latvijas Jūras akadēmija
Jūras transports - kuģa mehānika 35 € 3 570 € 3 100 - Latvijas Jūras akadēmija
Jūras transports - kuģa vadīšana 35 € 3 570 € 3 150 - Latvijas Jūras akadēmija
Jūras transports - kuģa vadīšana - - - - Latvijas Jūras akadēmija
Ostu un kuģošanas vadība - € 2 920 - - Latvijas Jūras akadēmija
Profesionālās maģistra studijas:
Jūras transports 8 € 4 160 € 3 220 € 3 900 Latvijas Jūras akadēmija
Doktora studijas:
Jūras transports 4 € 8 320 - - Latvijas Jūras akadēmija
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība:
Kuģu mehānika - - € 3 100 - Latvijas Jūras akadēmija
Kuģu vadīšana - - € 3 100 - Latvijas Jūras akadēmija
Doktorantu studiju nodaļa
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Doktora studijas:
Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas 4 € 9 300 - - Rīga

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.