Arhitektūra

.
.
Arhitektūra

Arhitektūra veido estētisku cilvēka apkārtējo vidi, tādā veidā sekmējot sabiedrības labklājību, valsts izaugsmi un starptautisko atpazīstamību. Studiju programma sniedz iespēju iegūt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas, lai patstāvīgi veiktu un vadītu zinātniski pētnieciskos darbus arhitektūras, pilsētplānošanas, ainavu arhitektūras un kultūras pieminekļu restaurācijas jomās. Zinātnes doktora (Ph. D.) grāds pavērs karjeras izaugsmes iespējas pētniecības un akadēmiskajā vidē.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Arhitektūras un dizaina institūts
Programmas veids un līmenis
Doktora (trešā cikla) studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
1 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Uģis Bratuškins, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Maģistra grāds arhitektūrā vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 18 490 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
288
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir papildināt studējošajiem iepriekšējo līmeņu studijās gūtās zināšanas, iemaņas un prasmes pētniecības darbam ar vides veidošanas mākslu saistītajās nozarēs, kā arī sagatavot patstāvīgu pētījumu veikšanai un pedagoģiskajam darbam.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- attīstīt izpratni par procesu mijiedarbību vides veidošanas mākslā un ar to saistītajās nozarēs;
- pilnveidot spēju identificēt problēmu, raksturot tās aktualitāti un saistību ar citām zinātņu un mākslas nozarēm;
- izkopt spēju patstāvīgi veikt pētījumus;
- izkopt spēju veikt kompleksus pētniecības darbus vai eksperimentus;
- patstāvīgi izstrādāt studiju kursus un vadīt studiju nodarbības jebkura līmeņa studiju programmās.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- pārvalda zinātniskās darbības principus;
- spēj patstāvīgi publicēt pētījumu rezultātus;
- spēj vadīt pētnieku darbu;
- spēj veikt pedagoģisko darbu un vadīt studiju virzienus.

Karjera

Vadošais pētnieks, docents, profesors.

Kontakti

Doktorantūras skola:
+371 67089416; +371 67089854,

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas