Izmēģinājuma datubāzes

Izmēģinājuma datubāzes pieejamas uz laiku, lai novērtētu to nepieciešamību RTU. Ja uzskatāt, ka RTU nepieciešams datubāzi abonēt, lūdzu, rakstiet RTU Zinātniskajai bibliotēkai vai arī ierosiniet šeit.

Datubāzes pieejamas visos Centrālās bibliotēkas, filiālbibliotēku, RTU datortīklā reģistrētajos datoros un RTU portālā ORTUS (Bibliotēka – E-resursi).

Konsultācijas par datubāžu lietošanu un meklēšanu tajās sniedz Informācijas un pakalpojuma nodaļa – tālr. +371 67089102, e-pasts: , RTU Zinātniskā bibliotēka.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA

Līdz 14. novembrim RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā iepazīties ar Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS) e-žurnālu.  PNAS ir daudznozaru zinātnisks žurnāls: Zemes, atmosfēras un planētu zinātnes, Matemātika, Lietišķā matemātika, Fizika, Ekoloģija, Vides zinātnes, Statistika, Datorzinātnes, Ķīmija, Bioķīmija. Publicē pētījumu ziņojumus, komentārus un pārskatus.

Atvērt datubāzi

Rosetta Stone Library Solution

RTU bibliotēka piedāvā izmēģināt interaktīvo digitālo rīku Rosetta Stone no EBSCO platformas līdz 2018. gada 28. februārim.

Rosetta Stone piedāvā uzlabot lasīšanas, runāšanas un klausīšanās prasmes 30 dažādās valodās (angļu, spāņu, vācu, franču un citās).

Datubāzes pieeja:
RTU datortīklā EBSCO platformā.
Ārpus RTU tīkla ar ORTUS paroli.

Studijas