Izmēģinājuma datubāzes

Izmēģinājuma datubāzes pieejamas uz laiku, lai novērtētu to nepieciešamību RTU. Ja uzskatāt, ka RTU nepieciešams datubāzi abonēt, lūdzu, rakstiet RTU Zinātniskajai bibliotēkai vai arī ierosiniet šeit.

Datubāzes pieejamas visos Centrālās bibliotēkas, filiālbibliotēku, RTU datortīklā reģistrētajos datoros un RTU portālā ORTUS (Bibliotēka – E-resursi).

Konsultācijas par datubāžu lietošanu un meklēšanu tajās sniedz Informācijas un tehnoloģiju nodaļa – tālr. +371 67089102, e-pasts: , RTU Zinātniskā bibliotēka.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA

RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā iepazīties ar Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS) e-žurnālu. PNAS ir daudznozaru zinātnisks žurnāls: Zemes, atmosfēras un planētu zinātnes, Matemātika, Lietišķā matemātika, Fizika, Ekoloģija, Vides zinātnes, Statistika, Datorzinātnes, Ķīmija, Bioķīmija. Publicē pētījumu ziņojumus, komentārus un pārskatus.

Atvērt datubāzi

ProQuest SciTech Premium Collection

ProQuest SciTech Premium Collection ietver Natural Science Collection and Technology Collection pilnteksta datubāzes. Nozares: Advanced technologies; Aerospace; Agricultural science; Aquatic science; Atmospheric science; Biological science; Computer science; Earth science; Environmental science; Engineering; Materials science; Polymer science.

Ir pieejama daudzveidīga informācija no zinātniskiem žurnāliem, rūpniecības publikācijām, žurnāliem, tehniskiem ziņojumiem, konferenču materiāliem un valdības publikācijām. Pārklājums no 1946.g.
Adrese.
Datubāzes pieejamas līdz 19.11.2018.

Rosetta Stone Library Trial Solution

RTU bibliotēka piedāvā izmēģināt interaktīvo digitālo rīku Rosetta Stone no EBSCO platformas.

Rosetta Stone piedāvā uzlabot lasīšanas, runāšanas un klausīšanās prasmes 30 dažādās valodās (angļu, spāņu, vācu, franču un citās).

Datubāzes pieeja EBSCO platformā.

 

Studijas