Izmēģinājuma datubāzes

Izmēģinājuma datubāzes pieejamas uz laiku, lai novērtētu to nepieciešamību RTU. Ja uzskatāt, ka RTU nepieciešams datubāzi abonēt, lūdzu, rakstiet RTU Zinātniskajai bibliotēkai vai arī ierosiniet šeit.

Datubāzes pieejamas visos Centrālās bibliotēkas, filiālbibliotēku, RTU datortīklā reģistrētajos datoros un RTU portālā ORTUS (Bibliotēka – E-resursi).

Konsultācijas par datubāžu lietošanu un meklēšanu tajās sniedz Informācijas un pakalpojuma nodaļa – tālr. +371 67089102, e-pasts: , RTU Zinātniskā bibliotēka.

Safari Books Online

Līdz 20. oktobrim RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā izmēģināt datubāzi Safari Books Online.
Safari Books Online ir digitālā bibliotēka, kas nodrošina pieeju vairāk nekā 44053 grāmatām un video materiāliem par jaunākajām tehnoloģijām, digitālajiem  plašsaziņas līdzekļiem un biznesu.
Atvērt datubāzi

Studijas