Izmēģinājuma datubāzes

Izmēģinājuma datubāzes pieejamas uz laiku, lai novērtētu to nepieciešamību RTU. Ja uzskatāt, ka RTU nepieciešams datubāzi abonēt, lūdzu, rakstiet RTU Zinātniskajai bibliotēkai vai arī ierosiniet šeit.

Datubāzes pieejamas visos Centrālās bibliotēkas, filiālbibliotēku, RTU datortīklā reģistrētajos datoros un RTU portālā ORTUS (Bibliotēka – E-resursi).

Konsultācijas par datubāžu lietošanu un meklēšanu tajās sniedz Informācijas un tehnoloģiju nodaļa – tālr. +371 67089102, e-pasts: , RTU Zinātniskā bibliotēka.

SPIE Digital Library izmēģinājums RTU bibliotēkā!

SPIE (The international society for optics and photonics) Digital Library satur pasaules lielāko izdevumu kolekciju lietišķajā optikā un fotonikā. SPIE Digital Library iekļauti vairāk nekā 473000 konferenču materiāli, 36000 recenzēto žurnālu raksti (11 žurnāli), 29000 prezentētu pētījumu video un 420 e-grāmatas astronomijā, biofotonikā, nanotehnoloģijā, sensortehnikā, lāzertehnikā, elektrooptikā, komunikācijās. Žurnāliem, konferenču materiāliem un grāmatām ir pieejami pilnteksti.

SPIE Digital Library piedāvā izmēģinājuma piekļuvi līdz 31.12.2020.

Atvērt datubāzi.

CHEMnetBASE (Taylor&Francis platforma) izmēģinājums 

Taylor & Francis Group piedāvā izmēģinājuma piekļuvi uzziņu resursam CHEMnetBASE līdz 25.12.2020.

CHEMnetBASE sastāv no 11 vārdnīcām ķīmijā un ar to saistītajām zinātnēm.  

CHEMnetBASE ietver: Handbook of Chemistry and Physics, Dictionary of Natural Products, Combined Chemical Dictionary, Dictionary of Organic Compounds, Dictionary of Drugs, Dictionary of Inorganic and Organometallic Compounds, Dictionary of Commonly Cited Compounds, Dictionary of Marine Natural Products, Dictionary of Food Compounds, Polymers: A Property Database, Properties of Organic Compounds. 

Desmitiem tūkstošu ķīmisko komponentu var meklēt un pārlūkot pēc to īpašībām, nosaukumiem, molekulārās struktūras un citiem identifikatoriem. 

Atvērt datubāzi. 

McGraw Hill AccessEngineering platformas izmēģinājums

McGraw Hill piedāvā izmēģinājuma piekļuvi AccessEngineering līdz 20. novembrim. Saturs pieejams daļēji un lasāms tiešsaistē.

AccessEngineering ir inženierzinātņu uzziņu un mācību platforma, kas nodrošina pasaulē atzītu, starpdisciplināru inženiertehnisko saturu, kas integrēts mācību rīkos.
AccessEngineering sagatavo studentus reālu problēmu risināšanai, mācībspēkiem  padara vieglāku mācību programmas plānošanu un pasniegšanu.

Pieejamas rokasgrāmatas un mācību grāmatas, piemēram Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, Marks’ Standard Handbook for Mechanical Engineers, Standard Handbook for Electrical Engineers, Golnaraghi’s Automatic Control Systems, Vanek’s Energy Systems Engineering, Davis’ Water and Wastewater Engineering.

Pieejams interaktīvs datu vizualizācijas rīks DataVis un simtiem pasniedzēju izveidotu videoklipu. Ātri atradīsiet atbildes, izmantojot paplašinātas meklēšanas iespējas. Saturu var pārlūkot pēc priekšmeta, nozares vai kursa.

Priekšmeti:  Aerospace engineering, Bioengineering, Business skills, Chemical engineering, Civil engineering, Computer engineering, Computer science, Electrical engineering, Energy engineering, Engineering management, Environmental engineering, Industrial engineering, Makerspace, Materials engineering, Mathematics, Mechanical engineering, Sciences.

Kursi: Chemical process control, Chemical thermodynamics, Circuits, Control systems, Dynamics, Energy systems, Fluid mechanics, Heat transfer, Hydrology, Introduction to materials science and engineering, Kinetics and reaction engineering, Machine design, Masonry design, Mass transfer, Mechanical behavior and properties of materials, Mechanical thermodynamics, Mechanics of materials, Metallic materials, Project management, Quality control, Reinforced concrete design, Separation processes, Signals and systems, Six Sigma, Statics, Steel design, Stoichiometry, Structural analysis, Supply chain, Transportation engineering, Wastewater treatment, Water treatment, Wood design.

Atvērt datubāzi.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA

RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā iepazīties ar Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS) e-žurnālu. PNAS ir daudznozaru zinātnisks žurnāls: Zemes, atmosfēras un planētu zinātnes, Matemātika, Lietišķā matemātika, Fizika, Ekoloģija, Vides zinātnes, Statistika, Datorzinātnes, Ķīmija, Bioķīmija. Publicē pētījumu ziņojumus, komentārus un pārskatus.

Atvērt datubāzi

Studijas

_