Izmēģinājuma datubāzes

Izmēģinājuma datubāzes pieejamas uz laiku, lai novērtētu to nepieciešamību RTU. Ja uzskatāt, ka RTU nepieciešams datubāzi abonēt, lūdzu, rakstiet RTU Zinātniskajai bibliotēkai vai arī ierosiniet šeit.

Datubāzes pieejamas visos Centrālās bibliotēkas, filiālbibliotēku, RTU datortīklā reģistrētajos datoros un RTU portālā ORTUS (Bibliotēka – E-resursi).

Konsultācijas par datubāžu lietošanu un meklēšanu tajās sniedz Informācijas un tehnoloģiju nodaļa – tālr. +371 67089102, e-pasts: , RTU Zinātniskā bibliotēka.

 


«O'Reilly» mācību platformas izmēģinājums

Bibliotēka nodrošina bezmaksas piekļuvi vairāk nekā 35000 grāmatām, videomateriāliem 30000 stundu apjomā, strukturētām mācību programmām (learning paths), praktiskiem piemēriem (case studies), interaktīvām apmācībām, audio grāmatām un «O'Reilly» konferenču videoklipiem par jaunākajām tehnoloģijām, digitālajiem plašsaziņas līdzekļiem un biznesu.

Pieeja:
https://www.oreilly.com/library/view/temporary-access/

Lai pieslēgtos, lūdzam klikšķināt uz «Institution not listed?» un autorizēties ar RTU e-pasta adresi. 

Palīdzība:
https://proquest.libguides.com/oreilly/


Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA

RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā iepazīties ar Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS) e-žurnālu. PNAS ir daudznozaru zinātnisks žurnāls: Zemes, atmosfēras un planētu zinātnes, Matemātika, Lietišķā matemātika, Fizika, Ekoloģija, Vides zinātnes, Statistika, Datorzinātnes, Ķīmija, Bioķīmija. Publicē pētījumu ziņojumus, komentārus un pārskatus.

Atvērt datubāzi

Studijas