Izmēģinājuma datubāzes

Izmēģinājuma datubāzes pieejamas uz laiku, lai novērtētu to nepieciešamību RTU. Ja uzskatāt, ka RTU nepieciešams datubāzi abonēt, lūdzu, rakstiet RTU Zinātniskajai bibliotēkai vai arī ierosiniet šeit.

Datubāzes pieejamas visos Centrālās bibliotēkas, filiālbibliotēku, RTU datortīklā reģistrētajos datoros un RTU portālā ORTUS (Bibliotēka – E-resursi).

Konsultācijas par datubāžu lietošanu un meklēšanu tajās sniedz Informācijas un tehnoloģiju nodaļa – tālr. +371 67089102, e-pasts: , RTU Zinātniskā bibliotēka.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA

RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā iepazīties ar Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS) e-žurnālu. PNAS ir daudznozaru zinātnisks žurnāls: Zemes, atmosfēras un planētu zinātnes, Matemātika, Lietišķā matemātika, Fizika, Ekoloģija, Vides zinātnes, Statistika, Datorzinātnes, Ķīmija, Bioķīmija. Publicē pētījumu ziņojumus, komentārus un pārskatus.

Atvērt datubāzi
 

EBSCO Academic Search Ultimate

EBSCO Academic Search Ultimate  daudznozaru datubāze ietver vairāk kā 10 000 pilntekstu žurnālu un periodisko izdevumu nozarēs: inženierzinātnē, matemātikā, fizikā, ķīmijā, biomedicīnā, bioloģijā, zemes un vides zinātnē, astronomijā, veselības nozarē, tiesību zinātnē, psiholoģijā u.c.
EBSCO Academic Search Ultimate datubāze pieejama līdz 2019. gada 30. jūnijam.
Atvērt datubāzi

Studijas

_