Izmēģinājuma datubāzes

Izmēģinājuma datubāzes pieejamas uz laiku, lai novērtētu to nepieciešamību RTU. Ja uzskatāt, ka RTU nepieciešams datubāzi abonēt, lūdzu, rakstiet RTU Zinātniskajai bibliotēkai vai arī ierosiniet šeit.

Datubāzes pieejamas visos Centrālās bibliotēkas, filiālbibliotēku, RTU datortīklā reģistrētajos datoros un RTU portālā ORTUS (Bibliotēka – E-resursi).

Konsultācijas par datubāžu lietošanu un meklēšanu tajās sniedz Informācijas un pakalpojuma nodaļa – tālr. +371 67089102, e-pasts: , RTU Zinātniskā bibliotēka.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA

Līdz 14. novembrim RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā iepazīties ar Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS) e-žurnālu.  PNAS ir daudznozaru zinātnisks žurnāls: Zemes, atmosfēras un planētu zinātnes, Matemātika, Lietišķā matemātika, Fizika, Ekoloģija, Vides zinātnes, Statistika, Datorzinātnes, Ķīmija, Bioķīmija. Publicē pētījumu ziņojumus, komentārus un pārskatus.

Atvērt datubāzi

MIT  Press  Science & Technology Collection

Līdz 14. novembrim RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā izmēģināt MIT Press (Massachusetts Institute of Technology) žurnālu kolekciju Science & Technology (Artificial Life, Computational Linguistics, Evolutionary Computation, Journal of Cognitive Neuroscience, Linguistic Inquiry, Network Neuroscience, Neural Computation, Open Mind: Discoveries in Cognitive Science, Presence: Teleoperators and Virtual Environments).

Datubāzes pieeja: http://www.mitpressjournals.org/action/showPublications - Science & Technology

Studijas