Izmēģinājuma datubāzes

Izmēģinājuma datubāzes pieejamas uz laiku, lai novērtētu to nepieciešamību RTU. Ja uzskatāt, ka RTU nepieciešams datubāzi abonēt, lūdzu, rakstiet RTU Zinātniskajai bibliotēkai vai arī ierosiniet šeit.

Datubāzes pieejamas visos Centrālās bibliotēkas, filiālbibliotēku, RTU datortīklā reģistrētajos datoros un RTU portālā ORTUS (Bibliotēka – E-resursi).

Konsultācijas par datubāžu lietošanu un meklēšanu tajās sniedz Informācijas un tehnoloģiju nodaļa – tālr. +371 67089102, e-pasts: , RTU Zinātniskā bibliotēka.

 

American Institute of Aeronautics and Astronautics žurnāli

Amerikas Aeronautikas un astronautikas institūta (AIAA) žurnālos ir pieejama informācija par jaunākajiem aviācijas un kosmosa pētījumiem un attīstību.

AIAA žurnāli: 1. AIAA Journal 2. Journal of Guidance, Control, and Dynamics 3. Journal of Aerospace Information Systems 4. Journal of Aircraft 5. Journal of Propulsion and Power 6. Journal of Spacecraft and Rockets 7. Journal of Air Transportation 8. Journal of Thermophysics and Heat Transfer

Pieeja žurnāliem līdz 12.06. 2021. Žurnālu adrese.

 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA

RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā iepazīties ar Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS) e-žurnālu. PNAS ir daudznozaru zinātnisks žurnāls: Zemes, atmosfēras un planētu zinātnes, Matemātika, Lietišķā matemātika, Fizika, Ekoloģija, Vides zinātnes, Statistika, Datorzinātnes, Ķīmija, Bioķīmija. Publicē pētījumu ziņojumus, komentārus un pārskatus.

Atvērt datubāzi

Studijas

_