Izmēģinājuma datubāzes

Izmēģinājuma datubāzes pieejamas uz laiku, lai novērtētu to nepieciešamību RTU. Ja uzskatāt, ka RTU nepieciešams datubāzi abonēt, lūdzu, rakstiet RTU Zinātniskajai bibliotēkai vai arī ierosiniet šeit.

Datubāzes pieejamas visos Centrālās bibliotēkas, filiālbibliotēku, RTU datortīklā reģistrētajos datoros un RTU portālā ORTUS (Bibliotēka – E-resursi).

Konsultācijas par datubāžu lietošanu un meklēšanu tajās sniedz Informācijas un tehnoloģiju nodaļa – tālr. +371 67089102, e-pasts: , RTU Zinātniskā bibliotēka.


RTU bibliotēkā piedāvā «SPIE Digital Library» izmēģinājumu līdz 2024. gada 10. maijam!

SPIE (The International Society for Optics and Photonics) Digital Library satur pasaules lielāko izdevumu kolekciju lietišķajā optikā un fotonikā. SPIE Digital Library iekļauti vairāk nekā 531 000 konferenču materiāli, 42000 recenzēto žurnālu raksti no 15 SPIE žurnāliem, 55 000 video prezentāciju (no SPIE konferencēm), kā arī  505 e-grāmatas astronomijā, biofotonikā, nanotehnoloģijā, sensoru tehnikā, lāzertehnikā, elektrooptikā un komunikācijās. SPIE Digital Library satur daudz starpdisciplīnu publikācijas, tā piedāvā gan plašu arhīvu, gan jaunākos mūsdienu pētījumus. Žurnāliem, konferenču materiāliem un grāmatām pieejami pilnie teksti.

Datubāzes adrese http://spiedigitallibrary.org

Apmācības

Apmeklējiet SPIE digitālās bibliotēkas.

Lietotāja rokasgrāmata.


De Gruyter e-grāmatu datubāzes izmēģinājums

RTU studentiem un mācībspēkiem līdz 30. aprīlim ir nodrošināta izmēģinājuma piekļuve izdevniecības De Gruyter un 56 izdevēju partneru (ieskaitot University Press Library)  e-grāmatu kolekcijai.

Pieejamas vairāk nekā 160 000 e-grāmatu, izdotas vācu, angļu un citās valodās 28 nozarēs: Architecture and Design, Arts, Business and Economics, Chemistry, Computer Sciences,  Cultural Studies, Engineering, General Interest, Geosciences, History, Industrial Chemistry,  Law, Library and Information Science, Book Studies, Life Sciences, Linguistics and Semiotics, Materials Sciences, Mathematics, Medicine, Pharmacy, Physics, Social Sciences u.c.

E-grāmatas iespējams lejupielādēt PDF. Ir pieejamas mācību grāmatas, monogrāfijas, grāmatu sērijas, rokasgrāmatas u.c.

Pieeja datubāzei: https://www.degruyter.com

https://auth.rtu.lv/php/redirect.php?goto=https://www.degruyter.com


Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA

RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā iepazīties ar Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS) e-žurnālu. PNAS ir daudznozaru zinātnisks žurnāls: Zemes, atmosfēras un planētu zinātnes, Matemātika, Lietišķā matemātika, Fizika, Ekoloģija, Vides zinātnes, Statistika, Datorzinātnes, Ķīmija, Bioķīmija. Publicē pētījumu ziņojumus, komentārus un pārskatus.

Atvērt datubāzi.

Studijas