Studējošo līgumi

Līgumu slēgšana studijām RTU

Līgumu slēgšanas vietas un laiki RTU pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās.

Studējošo līgumu paraugi

Iepazīsties ar līguma paraugu studijām RTU par valsts budžeta dotācijas līdzekļiem, līguma paraugu studijām RTU par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem un noteikumi «Par studiju maksas kārtību RTU».

Studijas