Uzņemšana

Šogad pirmo reizi reflektanti konsultācijas par studiju iespējām un uzņemšanas nosacījumiem var saņemt, izmantojot sociālās saziņas tīklu WhatsApp. Uz jautājumiem par uzņemšanu RTU Uzņemšanas komisija atbildēs, rakstot uz numuru +371 28005535. Šis numurs būs aktīvs visu gadu gan kā WhatsApp, gan kā mobilais telefons saziņai ar RTU Uzņemšanas komisiju par studiju iespējām RTU un ar to saistītiem jautājumiem.

Atsevišķās studiju programmās notiks ziemas uzņemšana janvārī.

Līgumu slēgšanas vietas un laiki  RTU pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās

Reģistrācijas maksas kārtība

Studijas