Uzņemšana

Studē Rīgas Tehniskajā universitātē – iegūsti darba tirgū novērtētu augstāko izglītību inženierzinātņu, sociālo un humanitāro zinātņu studiju virzienos, prasmes produktu izstrādē un uzņēmējdarbībā. Vasaras uzņemšana notiek koledžas, bakalaura, maģistra un doktora studiju līmeņos pilna un nepilna laika studiju formās.

Līgumu slēgšana studijām par valsts budžeta līdzekļiem: 24. jūlijā plkst. 16.00–19.00 un 25. jūlijā plkst. 10.00–12.00 vai no 3. septembra. Studiju līgumu slēgšanas vietas.

Reģistrēšanās studijām par maksu (pilna laika, nepilna laika (vakara un neklātienes)) līdz 24. augustam darba dienās no plkst. 9–18 Rīgā, Āzenes ielā 6, 1. stāvā (Uzņemšanas komisijā).

Pieteikšanās bakalaura studijām pēc 1. līmeņa profesionālās izglītības (koledžas) iegūšanas.

Dokumentu iesniegšana 2018./2019. akadēmiskajam gadam doktora studiju programmās notiks Kaļķu ielā 1, 218. telpā no 10. jūlija līdz 20. jūlijam.

Konsultācijas par studiju iespējām un uzņemšanas nosacījumiem var saņemt, izmantojot sociālās saziņas tīklu WhatsApp, rakstot uz +371 28005535. Šis numurs ir aktīvs visu gadu gan kā WhatsApp, gan kā mobilais telefons saziņai ar RTU Uzņemšanas komisiju par studiju iespējām RTU, uzņemšanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Divas jaunas studiju programmas 2018./2019. studiju gadā – bakalaura profesionālo studiju programma «Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas» (sadarbībā ar Banku augstskolu) un maģistra akadēmisko studiju programma «Digitālās humanitārās zinātnes».

Studijas