Grāmatu iesniegšana pārdošanai

Grāmatu iesniegšana pārdošanai

RTU Grāmatnīcā pārdodam RTU autoru izdotās grāmatas, kuras pārdošanā nodod RTU struktūrvienības, ka arī pieņemam grāmatas no fiziskām un juridiskām personām, kuras ir ieinteresētas pārdot grāmatas pie mums. Tālāk aprakstīts process, kā notiek grāmatu pieņemšana pārdošanai.

RTU struktūrvienības

Lai grāmatu varētu pieņemt pārdošanā no RTU struktūrvienības:

  • struktūrvienībai jāiesniedz pavadzīme par grāmatas drukāšanu,
  • struktūrvienībai jānosaka cenu kādu vēlas saņemt par 1 eksemplāra pārdošanu (grāmatas tirdzniecība 1 gads),
  • grāmatām ir jābūt struktūrvienības materiālu uzskaitē,
  • grāmatnīca sagatavo pieņemšanas-nodošanas aktu.

Līdz ar akta parakstīšanu, grāmatas var nogādāt Paula Valdena ielā 5, Rīgā (RTU Zinātniskās bibliotēkas ēkā). Rekomendējam grāmatas iesniegt nelielā apjomā (līdz 20 gab.), ja pieprasījums būs liels, tad sazināsimies ar aktā norādīto kontaktpersonu un vienosimies par papildus grāmatu piegādāšanu. Kad akta termiņš tuvojas beigām, tad sazināmies ar kontaktpersonu un informējam par pārdošanas rezultātiem, gatavojam naudas pārcelšanas aktu un vienojamies par atlikušo grāmatu tirdzniecību vai atgriešanu.

Fiziskas personas

Lai grāmatu varētu pieņemt pārdošanā fiziskai personai:

  • jābūt saimnieciskās darbības veicējam,
  • jānosaka cenu kādu vēlās saņemt par 1 eksemplāra pārdošanu (grāmatas tirdzniecība 1 gads),
  • RTU sagatavo līgumu, saskaņo to ar otru iesaistīto pusi un pieņem grāmatu pārdošanā.

Juridiskas personas

Lai grāmatu varētu pieņemt pārdošanā juridiskai personai:

  • jāsazinās ar RTU Grāmatnīcu,
  • jānosaka cenu kādu vēlās saņemt par 1 eksemplāra pārdošanu (grāmatas tirdzniecība 1 gads),
  • RTU sagatavo līgumu, saskaņo to ar otru iesaistīto pusi un pieņem grāmatu pārdošanā.

Visu neskaidro jautājumu gadījumā vērsties RTU Grāmatnīcā (Paula Valdena ielā 5, Rīgā) klātienē, zvanot +37167089490, rakstot e-pastu uz .

Studijas