Pašapkalpošanās iespējas

Izdevumu saņemšana/nodošana

Centrālajā bibliotēkā pirmajā, otrajā un ceturtajā stāvā, Mācību literatūras abonementā un Ķīmijas filiālē ir uzstādīti pašapkalpošanās automāti, kur varat piereģistrēt grāmatas līdzņemšanai un nodot grāmatas atpakaļ bibliotēkā. Nododot grāmatas studenta apliecība nav nepieciešama. Neskaidrību gadījumos jautājat bibliotekāram!

Izdevumu nodošana ārpus darba laika

Ārpus bibliotēkas darba laika Jūs varat atstāt grāmatas Nodošanas kastē pie durvīm no pagalma puses. Strādājam pie tā, lai grāmatas ārpus bibliotēkas darba laika varētu nodot pašapkalpošanās automātā bibliotēkas ieejā no Zunda kanāla puses.

Video par apkalpošanās ierīcēm

Kā izmantot grāmatu saņemšanas/nodošanas pašapkalpošanās iekārtas bibliotēkas telpās un, kā rīkoties, lai nodotu grāmatas ārpus bibliotēkas darba laika.

Grāmatas un žurnāli
Centrālajā bibliotēkā, Ķīmijas un Transporta filiālēs grāmatas un žurnāli atrodas brīvpieejas plauktos. Tas dod iespēju pārskatīt visus materiālus, kas pieejami katrā nozarē.
Bibliotēkas lietotāju virtuve
Jaunās ēkas 1. stāvā ir izveidota ērta pašapkalpošanās ēdamtelpa ar izlietni, galdiem, traukiem. Tās labiekārtošana tiks turpināta. Aicinām lasītājus ēdienreizes ieturēt speciālajā telpā. Lūdzam ievērot tīrību un kārtību, izmantot atkritumu tvertnes un nomazgāt traukus. Ja šie aicinājumi netiks ņemti vērā, būsim spiesti telpu slēgt. Telpā notiek videonovērošana.
24h lasītava
24 h lasītava dod iespēju mācīties jebkurā diennakts laikā, arī sestdienās, svētdienās. Lasītavā ir darba vietas un populārākās mācību grāmatas, Wi-fi, grāmatu nodošanas iespējas, piekļuve pašapkalpošanās virtuvei. Bibliotēkas darba laikā varat piereģistrēt vēlajās stundās nepieciešamās grāmatas, aizejot no 24h lasītavas, tās varat nodot pašapkalpošanās automātā.
Lai lasītavu varētu izmantot ārpus bibliotēkas darba laika, jāreģistrējas portālā ORTUS. Lasītava slēgta svētku dienās un studentu brīvlaikos.

Studijas