Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība)

Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru bezdarba riskam pakļautām personām piedāvā pilnveidot datorprasmes, ESF projekta Nr.7.1.1.0/15/I/001 «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai» ietvaros apgūstot datorzinību izglītības programmas (mūžizglītība).

RTU programmu piedāvājums.

N.p.k. Programnmas nosaukums Kopas nosaukums Programmas kods
1 Mobilo lietojumu izstrāde Android platformai 1_M_Programmēšanas pamati (kopa) 1_1_M_Mobilo lietojumu izstrāde Android platformai
2 Programmēšanas pamati C++ 1_M_Programmēšanas pamati (kopa) 1_6_M_Programmēšanas pamati C++
3 Programmēšanas pamati VBA Microsoft Excel vidē 1_M_Programmēšanas pamati (kopa) 1_15_M_Programmēšanas pamati VBA Microsoft Excel vidē
4 Programmēšanas valoda Python un C++ kontrolleru vadībai 1_M_Programmēšanas pamati (kopa) 1_16_M_Programmēšanas valoda Python un C++ kontrolleru vadībai
5 Programmēšanas valodas C/C++ 1_M_Programmēšanas pamati (kopa) 1_17_M_Programmēšanas valodas C/C++
6 Programmēšanas valodas Java pamati 1_M_Programmēšanas pamati (kopa) 1_18_M_Programmēšanas valodas Java pamati
7 Programmēšanas valodas Phyton pamati 1_M_Programmēšanas pamati (kopa) 1_19_M_Programmēšanas valodas Phyton pamati
8 MS Excel Visual Basic for application (VBA) programmēšanas pamati 1_M_Programmēšanas pamati (kopa) 1_27_M_MS Excel Visual Basic for application (VBA) programmēšanas pamati
9 Digitālā mārketinga pamati  un Linkedin 10_M_Digitālā marketinga analīze (kopa) 10_15_M_Digitālā mārketinga pamati  un Linkedin
10 Digitālais mārketings un datu analīze izmantojot Google Ads un Google Analytics 10_M_Digitālā marketinga analīze (kopa) 10_2_M_Digitālais mārketings un datu analīze izmantojot Google Ads un Google Analytics
11 E-komercijas mājas lapas izveide izmantojot Mozello, WooCommerce, ETSY 11_M_E-komercija 11_14_M_E-komercijas mājas lapas izveide izmantojot Mozello, WooCommerce, ETSY
12 Tīmekļa vietņu izstrāde izmantojot PHP valodu 13_M_Tīmekļa vietņu izstrāde (kopa) 13_10_M_Tīmekļa vietņu izstrāde izmantojot PHP valodu
13 Produktu dizains 14_M_Dizaina domāšana (kopa) 14_8_M_Produktu dizains
14 Automatizētās projektēšanas sistēma Autodesk Inventor Professional 16_M_Digitālie rīki (projektēšanai) 16_11_M_Automatizētās projektēšanas sistēma Autodesk Inventor Professional
15 Divdimensiju (2D) projektēšanas un trīsdimensiju (3D) modelēšanas tehnoloģija programmā AutoCAD 16_M_Digitālie rīki (projektēšanai) 16_25_M_Divdimensiju (2D) projektēšanas un trīsdimensiju (3D)
16 3D modelēšana ar SketchUp 16_M_Digitālie rīki projektēšanai (kopa) 16_5_M_3D modelēšana ar SketchUp
17 Objektu modelēšana 3D drukas tehnoloģiju nozarē un tā produktu komercializācija 16_M_Digitālie rīki projektēšanai (kopa) 6_46_M_Objektu modelēšana 3D drukas tehnoloģiju nozarē un tā produktu komercializācija
18 Datordizains 18_M_Vizuālo materiālu veidošana (kopa) 18_7_M_Datordizains
19 Atskaišu veidošana ar Power BI rīku 3_M_Datu apstrāde un vizualizācija (kopa) 3_1_M_Atskaišu veidošana ar Power BI rīku
20 Atskaišu veidošana un darbs ar datiem MS Excel programmā 3_M_Datu apstrāde un vizualizācija (kopa) 3_2_M_Atskaišu veidošana un darbs ar datiem MS Excel programmā
21 Datu analīze un vizualizācija Microsoft Excel  un Power Bi vidē 3_M_Datu apstrāde un vizualizācija (kopa) 3_5_M_Datu analīze un vizualizācija Microsoft Excel  un Power Bi vidē
22 Datu apstrāde ar Power Query rīku 3_M_Datu apstrāde un vizualizācija (kopa) 3_8_M_Datu apstrāde ar Power Query rīku
23 Datu apstrāde, analīze un vizualizācija Microsoft Excel vidē 3_M_Datu apstrāde un vizualizācija (kopa) 3_21_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija Microsoft Excel vidē
24 DAX pamati un biežāk lietotie aprēķinu šabloni 3_M_Datu apstrāde un vizualizācija (kopa) 3_24_M_DAX pamati un biežāk lietotie aprēķinu šabloni
25 Mūsdienu datu analītika 3_M_Datu apstrāde un vizualizācija (kopa) 3_29_M_Mūsdienu datu analītika
26 Python programmēšanas valodas lietojums datu analīzē 3_M_Datu apstrāde un vizualizācija (kopa) 3_31_M_Python programmēšanas valodas lietojums datu analīzē
27 Datu apstrāde ar MS Excel 3_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija (kopa) 3_33_M_Datu apstrāde ar MS Excel
28 Python valodas lietojums datu izguvei no tīmekļvietnēm (WEB scraping) 4_M_Datu izgūšanas pamati (kopa) 4_5_M_Python valodas lietojums datu izguvei no tīmekļvietnēm (WEB scraping)
29 Relāciju datu bāzu sistēmas 4_M_Datu izgūšanas pamati (kopa) 4_6_M_Relāciju datu bāzu sistēmas
30 Dizaina domāšana, IT projektu produktu un procesu vadība ar Agile, Scrum, Lean, Kanban 6_M_IT projektu vadība (kopa) 6_15_M_Dizaina domāšana, IT projektu produktu un procesu vadība ar Agile, Scrum, Lean, Kanban

 

Sīkāka informācija par kursu.

Kursa ilgums ir 80 akadēmiskās stundas.

Kursi tiks organizēti attālināti.

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Projekta mērķgrupas:

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes;
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu;
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus. 

Vairāk informācijas un pieteikšanās kuponam: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai
ESF projekts «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai» Nr.7.1.1.0/15/I/001

Pieteikties

Vārds, uzvārds / Uzņēmuma nos.*
E-pasts*
Telefons*
Kursa temats*
Kursa mērķis
Apmeklētāju skaits
Drošības kods*
- Piekrītu saņemt jaunumus no RTU

Studijas