Zinātnisko iekārtu datu bāze Use science

Zinātnisko iekārtu datu bāze Use science

RTU UseScience sistēma ir tiešsaistes zinātnisko pakalpojumu, iekārtu un programmatūru reģistrs, kas nodrošina RTU darbiniekus, studentus, uzņēmumu un citu institūciju pārstāvjus, kā arī publiskos lietotājus ar informāciju par pētniecības iekārtām, programmatūrām un piedāvātajiem pakalpojumiem, kas pieejami RTU un UseScience partnerinstitūcijās.

UseScience sistēmas mērķis ir veicināt sadarbību RTU ietvaros, kā arī ar citām zinātniskajām institūcijām un uzņēmumiem, popularizēt RTU zinātniskos pakalpojumus, palielināt pētniecības iekārtu un programmatūru lietojumu un palīdzēt lietderīgi attīstīt infrastruktūru. UseScience sistēmas lietotāji var sazināties ar konkrētas pētniecības iekārtas turētāju (zinātnisko institūciju vai tās struktūrvienību) un rezervēt iekārtu eksperimentu veikšanai vai, visbiežāk, pieteikt pakalpojumu, kura rezultātā atbildīgie par iekārtu nodrošinās nepieciešamo pakalpojumu, piemēram, mērīšanu vai analīzi.

UseScience mājaslapa