Maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas

RTU maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas) studijas notiek fakultātēs, kā arī atsevišķās studiju programmās RTU Rīgas Biznesa skolā un «Baltech».

Studiju programmas

Ikviens, kuru interesē inženierzinātņu joma, RTU piedāvājumā atradīs kaut ko sev piemērotu.

Uzņemšana

Uzzini vispārīgos uzņemšanas noteikumus doktora studiju programmās, kā arī pieteikšanās noteikumus, reflektantu uzņemšanas, ieskaitīšanas un studiju uzsākšanas kārtību.

Studiju kursi

Studiju kursu reģistrā var iepazīties ar RTU pieejamajiem studiju kursiem. Tāpat arī studenti var reģistrēties brīvās izvēles (C daļu) kursiem, bet klausītāji pieteikties uz sevi interesējošiem kvalifikācijas celšanas kursiem.

Studiju un sesiju grafiki

Uzzini nodarbību laikus un sesijas grafiku!

Studiju reglaments

Studiju reglamentā var uzzināt par galvenajiem ar studiju procesu saistītajiem terminiem, noteikumiem un likumiem, kas skar uzņemšanu un studiju procesu visos posmos, kādi ir stipendiju piešķiršanas kritēriji, kādu iemeslu dēļ studentus var izslēgt (eksmatrikulēt) no universitātes, kā studentiem tiek piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, kā notiek ārzemēs un citās Latvijas augstskolās apgūto kursu atzīšana RTU, iepazīties arī ar studējošo pienākumiem, ētikas kodeksu un Akadēmiskā godīguma kodeksu.

Fakultātes

Deviņas RTU fakultātes piedāvā daudzpusīgu tehnisko un inženierzinātņu izglītību. Fakultātēs valda senas un klasiskas augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības tradīcijas, tiek sagatavoti augsti kvalificēti un mūsdienu darba tirgū pieprasīti speciālisti.

Noslēguma darbu publiskā datu bāze

Noslēguma darbu publiskajā datu bāze varat iepazīties ar RTU izstrādātiem noslēguma darbiem. 

Studijas ārzemēs

Izmanto iespēju studēt ārzemēs!

Studijas