Pieteikšanās bakalaura un 1. līmeņa (koledžas) studijām

Reģistrējoties studijām RTU, jāierodas klātienē RTU Uzņemšanas komisijā (Āzenes ielā 6, Rīgā, 1.stāvs), līdzi ņemot (oriģinālu uzrādīt):

  1. Derīga pase vai ID karte;
  2. Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;
  3. Pielikums – sekmju izraksts;
  4. CE sertifikāti;
  5. Laulības apliecība vai cits atbilstošs dokuments, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu.

Reģistrācijas maksas apmaksu 30€ apmērā var veikt atbilstoši noteiktai kārtībai: reģistrācijas maksas kārtība.

Pieteikšanās ar 1. līmeņa profesionālo izglītību (koledžas) studiju turpinājumam

Pieteikšanās ar 1. līmeņa profesionālo izglītību (koledžas) studiju turpinājumam notiek ierodoties klātienē.

Koledžas līmeņa studiju programmas

Bakalaura līmeņa studiju programmas

Līgumu slēgšana studijām par valsts budžeta līdzekļiem

Līgumu slēgšanas vietas un laiki RTU pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās 2018. gadā.

Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi

Ja vidējā izglītība iegūta sākot no 2004. gada, konkurss uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās notiek pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Uzzini, kādi centralizētie eksāmeni nepieciešami, lai varētu stāties izvēlētajā studiju programmā.

Vienotā pieteikšanās sistēma

Ir izveidota vienota sistēma, lai pieteiktos pamatstudijām 12 Latvijas augstskolās. Topošie studenti pieteikumu studijām var iesniegt jebkurā no šo augstskolu pieteikšanās punktiem un pieteikties uz jebkuru no šo augstskolu piedāvātajām studiju programmām.

Studijas