Pieteikšanās bakalaura un 1. līmeņa (koledžas) studijām

Uzzini visu par pieteikšanos studijām RTU bakalaura un 1. līmeņa profesionālās augstākās (koledžas) izglītības programmās studijām budžeta vietās un studijām par maksu.

Elektroniskā pieteikšanās no 25. jūnija plkst. 9. Lasi vairāk sadaļā vienotā pieteikšanās sistēma.

Stājoties studijām par maksu Uzņemšanas komisijā, līdzi jāņem (oriģinālu uzrādīt, kopiju iesniegt):

1. Derīgu pasi vai ID karti;
2. Vidējās izglītības atestāts vai diploms;
3. Pielikums – sekmju izraksts;
4. CE sertifikāti;
5. Laulības apliecība, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu.

Reģistrācijas maksas kārtība.

Koledžas līmeņa studiju programmas

Bakalaura līmeņa studiju programmas

Vienotā pieteikšanās sistēma

Ir izveidota vienota sistēma, lai pieteiktos pamatstudijām 11 Latvijas augstskolās. Topošie studenti pieteikumu studijām var iesniegt jebkurā no šo augstskolu pieteikšanās punktiem un pieteikties uz jebkuru no šo augstskolu piedāvātajām studiju programmām.

Līgumu slēgšana studijām par valsts budžeta līdzekļiem

Līgumu slēgšanas vietas un laiki RTU pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās 2017. gadā.

Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi

Ja vidējā izglītība iegūta sākot no 2004. gada, konkurss uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās notiek pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Uzzini, kādi centralizētie eksāmeni nepieciešami, lai varētu stāties izvēlētajā studiju programmā.

Studijas