Pieteikšanās bakalaura un 1. līmeņa (koledžas) studijām

Uzzini visu par pieteikšanos studijām RTU bakalaura un 1. līmeņa profesionālās augstākās (koledžas) izglītības programmās studijām budžeta vietās un studijām par maksu.

Elektroniskā pieteikšanās no 25. jūnija plkst. 9.

Lasīt vairāk par vienoto pieteikšanās sistēmu.

Stājoties studijām par maksu Uzņemšanas komisijā, līdzi jāņem (oriģinālu uzrādīt, kopiju iesniegt):

1. Derīga pase vai ID karte;
2. Reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas interneta bankā;
3. Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;
4. Pielikums – sekmju izraksts;
5. CE sertifikāti;
6. Laulības apliecība, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu.

Koledžas līmeņa studiju programmas

Bakalaura līmeņa studiju programmas

Vienotā pieteikšanās sistēma

Ir izveidota vienota sistēma, lai pieteiktos pamatstudijām 12 Latvijas augstskolās. Topošie studenti pieteikumu studijām var iesniegt jebkurā no šo augstskolu pieteikšanās punktiem un pieteikties uz jebkuru no šo augstskolu piedāvātajām studiju programmām.

Līgumu slēgšana studijām par valsts budžeta līdzekļiem

Līgumu slēgšanas vietas un laiki RTU pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās 2018. gadā.

Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi

Ja vidējā izglītība iegūta sākot no 2004. gada, konkurss uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās notiek pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Uzzini, kādi centralizētie eksāmeni nepieciešami, lai varētu stāties izvēlētajā studiju programmā.

Studijas