Pieteikšanās bakalaura un 1. līmeņa (koledžas) studijām

Vienotā pieteikšanās sistēma

Reģistrējoties studijām RTU, jāierodas klātienē RTU Uzņemšanas komisijā (Āzenes ielā 6, Rīgā, 1.stāvs), līdzi ņemot (oriģinālu uzrādīt):

  1. Derīga pase vai ID karte;
  2. Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;
  3. Pielikums – sekmju izraksts;
  4. CE sertifikāti;
  5. Laulības apliecība vai cits atbilstošs dokuments, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu.

Reģistrācijas maksas apmaksu 35€ apmērā var veikt atbilstoši noteiktai kārtībai: reģistrācijas maksas kārtība.

Piesakies eParaksts mobile saņemšanai eParaksts.lv. Būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), kā arī internetbankas piekļuves dati. Kad no 22. līdz 26. jūlijam parakstīsi studiju līgumu RTU, Ķīpsalas ielā 6, eParaksta komanda Tevi tur gaidīs un palīdzēs parakstīt līgumu, kā arī pabeigt pieteikšanos eParaksts mobile. Vairāk par pieteikšanās procesu.

Koledžas līmeņa studiju programmas

Bakalaura līmeņa studiju programmas

Pieteikšanās ar 1. līmeņa profesionālo izglītību (koledžas) studiju turpinājumam

Pieteikšanās ar 1. līmeņa profesionālo izglītību (koledžas) studiju turpinājumam notiek, ierodoties klātienē.

Līgumu slēgšana studijām par valsts budžeta līdzekļiem

Līgumu slēgšanas vietas un laiki RTU pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās.

Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi

Ja vidējā izglītība iegūta sākot no 2004. gada, konkurss uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās notiek pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Uzzini, kādi centralizētie eksāmeni nepieciešami, lai varētu stāties izvēlētajā studiju programmā.

Vienotā pieteikšanās sistēma

Ir izveidota vienota sistēma, lai pieteiktos pamatstudijām 12 Latvijas augstskolās. Topošie studenti pieteikumu studijām var iesniegt jebkurā no šo augstskolu pieteikšanās punktiem un pieteikties uz jebkuru no šo augstskolu piedāvātajām studiju programmām.

Studijas

_