Kredīti

Kredīti


Studiju un studējošā kredīti studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem.

Studiju kredīts  paredzēts studiju maksas segšanai.

Studējošā kredīts paredzēts studenta ikdienas vajadzībām studiju laikā.

Kredīta saņemšanai var pretendēt Augstskolu likuma 45. panta otrajā daļā minētais studējošais, kurš ir imatrikulēts Latvijas augstākās izglītības iestādes akreditētā un licencētā studiju programmā studijām grāda vai kvalifikācijas iegūšanai.

Ar 2020./2021. studiju gadu studentu kreditēšana notiek pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 231.

Vairāk informācijas Altum mājaslapā un Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā sadaļā Aktualitātes (21. aprīļa aktualitātes).

Informācija par studiju un/vai studējošā  kredītiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu (līgumi ar banku slēgti līdz 2020. gada aprīlim) pa tālruni +371 28357727

Studijas

_