Koledžas līmeņa studijas

RTU fakultātes piedāvā koledžas līmeņa studijas. Fakultātēs valda senas un klasiskas augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības tradīcijas, tiek sagatavoti augsti kvalificēti un mūsdienu darba tirgū pieprasīti speciālisti. Studiju kursu uzsākšana notiek arī četros reģionālajos centros.

Studiju programmas

Ikviens, kuru interesē inženierzinātņu joma, RTU piedāvājumā atradīs kaut ko sev piemērotu.

Uzņemšana

Uzzini, kad un kā notiek pieteikšanās studijām vienotajā pieteikšanās sistēmā, kādi centralizētie eksāmeni ir nepieciešami, ko nozīmē prioritāšu sistēma un cik budžeta vietas paredzētas studiju programmā.

Studiju un sesiju grafiki

Uzzini nodarbību laikus un sesijas grafiku!

Studiju reglaments

Studiju reglamentā var uzzināt par galvenajiem ar studiju procesu saistītajiem terminiem, noteikumiem un likumiem, kas skar uzņemšanu un studiju procesu visos posmos, kādi ir stipendiju piešķiršanas kritēriji, kādu iemeslu dēļ studentus var izslēgt (eksmatrikulēt) no universitātes, kā studentiem tiek piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, kā notiek ārzemēs un citās Latvijas augstskolās apgūto kursu atzīšana RTU, iepazīties arī ar studējošo pienākumiem, ētikas kodeksu un Akadēmiskā godīguma kodeksu.

Fakultātes

Deviņas RTU fakultātes piedāvā daudzpusīgu tehnisko un inženierzinātņu izglītību. Fakultātēs valda senas un klasiskas augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības tradīcijas, tiek sagatavoti augsti kvalificēti un mūsdienu darba tirgū pieprasīti speciālisti.

Noslēguma darbu publiskā datu bāze

Noslēguma darbu publiskajā datu bāze varat iepazīties ar RTU izstrādātiem noslēguma darbiem.

Studijas ārzemēs

Izmanto iespēju studēt ārzemēs!

Studijas