Doktorantūras skola

RTU Doktorantūras skola ir dibināta 2010. gada maijā ar mērķi izveidot atbalsta struktūru jaunajiem pētniekiem Doktorantu studiju nodaļas ietvaros. Doktorantūras skolas galvenie uzdevumi ir veicināt doktorantu profesionālo pilnveidi, pētnieciskā darba kvalitātes uzlabošanu, starpdisciplināras un starpinstitucionālas sadarbības veidošanos jauno pētnieku vidū, kā arī studentu iesaisti zinātnē un studiju turpināšanu doktorantūrā. Šo uzdevumu īstenošanai Doktorantūras skola organizē dažāda veida pasākumus (seminārus, vasaras skolas, diskusijas u.tml.), konsultē un informē doktorantus par dažādām atbalsta iespējām, izvērtē esošo pētniecības vidi un sniedz ieteikumus tās uzlabošanai, kā arī sadarbojas ar dažādiem ārvalstu partneriem (piemēram, CERN).

Kontakti

Paula Valdena iela 3–343, Rīga
+371 67089870;

Twitter konts: twitter.com/DoctoralSchool
Facebook konts: facebook.com/RTUDoktorantura

Semināri

Katru studiju gadu Doktorantūras skola organizē seminārus par doktorantiem aktuālām tēmām jauno pētnieku profesionālās kvalifikācijas celšanai. Seminārus var brīvi apmeklēt jebkuras RTU fakultātes doktoranti, kā arī citi interesenti.

Īsais doktorantūras kurss

Īsais doktorantūras kurss ir paredzēts 1. kursa doktorantiem, kur dažādu semināru ietvaros topošajiem zinātniekiem ir iespēja uzzināt, kā notiek doktorantūras studiju process RTU .

ResearchSlam

Konkursa galvenais princips – sabiedrībai ir jāzina, ar ko nodarbojas Latvijas topošie zinātnieki. Dalībniekiem jāiepazīstina klātesošie ar savu pētījumu. Ziņojumam ir jābūt saprotamam, atraktīvam un informatīvam. Dalībnieku vērtēšanā iesaistīta žūrija ar nozares pārstāvjiem, un radošiem cilvēkiem, kā arī vērā tiek ņemts klātesošo balsojums. Labākie konkursanti saņem vērtīgas balvas no atbalstītājiem un neatņemamu pieredzi prezentēšanas mākslā.

Studijas