Publiskie iepirkumi

Šajā sadaļā pieejama informācija par Rīgas Tehniskās universitātes rīkotajiem publiskajiem iepirkumiem, to rezultātiem, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes pircēja profilu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un citiem publisko iepirkumu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

EIS

Iepirkumu saraksts

Noslēgto līgumu saraksts

Iepirkumu politika

Iepirkumu veikšana Rīgas Tehniskajā universitātē tiek savlaicīgi plānota, sagatavojot ikmēneša iepirkumu plānu. Iepirkumi tiek veikti atbilstoši nepieciešamībai, kā arī – ievērojot iepirkumu prioritātes.

Universitāte