Publiskie iepirkumi

Šajā sadaļā pieejama informācija par Rīgas Tehniskās universitātes rīkotajiem publiskajiem iepirkumiem, to rezultātiem, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes pircēja profilu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un citiem publisko iepirkumu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

Iepirkumu saraksts

Noslēgto līgumu saraksts

Universitāte