Vides aizsardzības politika un kontakti

Izstrādājot RTU Zaļo koncepciju 2018.–2023. gadam, universitātes mērķis ir paplašināt studentu, darbinieku un visas sabiedrības izpratni par nepieciešamību samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu un sekmēt videi draudzīgu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu.

Šie principi jau līdz šim ir ņemti vērā, gan veidojot RTU studiju un pētniecības infrastruktūru - būvējot un rekonstruējot ēkas, iekārtojot un aprīkojot tās -, gan ar zaļu priekšzīmi veicinot uzvedības un paradumu maiņu. Oglekļa mazietilpīgas tehnoloģijas dažādām tautsaimniecības nozarēm un inovatīvi risinājumi resursu efektīvākai un viedai izmantošanai ir arī nozīmīgs RTU zinātnieku pētījumu lauks.

RTU Vides aizsardzības politika

RTU Klimatneitralitātes politika

Atbildīgais vides aizsardzības jautājumos
Infrastruktūras departamenta direktors Sandis Kārkliņš
Āzenes iela 12 /4–24, Rīga
+371 67089470

Universitāte