Rīcība ūdens patēriņa samazināšanai

Rīcība ūdens patēriņa samazināšanai
  • Lai samazinātu labierīcībās patērētos ūdens resursus, tiek uzstādīti kustību sensori, kas ūdens lietojumu nodrošina tikai nepieciešamības gadījumā, kad iekārtas tiek izmantotas.
     
  • Tiek īstenotas informatīvas un izglītojošas aktivitātes par ūdens resursu taupīšanas nozīmīgumu.
     
  • Gandrīz visās RTU ēkās ir atjaunoti ūdens ievadi un centrālie stāvvadi.
     
  • RTU ēku labierīcībās tiek uzstādīti moderni ūdens taupīšanas risinājumi.

Universitāte