Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

RTU Būvniecības un inženierzinātņu fakultate

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF) sagatavo būvniecības, transporta, mašīnzinību un kritiskās infrastruktūras inženierzinātņu speciālistus.

Studējot būvniecību, studenti apgūst ēku, ceļu un tiltu, kā arī gāzes un siltuma sistēmu projektēšanu un būvniecību, mācās veikt visdažādāko objektu mērījumus, apkopot datus, veidot objektu digitālos dvīņus un radīt virtuālās realitātes vidi.

Būvniecības absolventi var strādāt ēku, ceļu un tiltu būvniecībā, kļūt par būvdarbu vadītājiem, ģeodēzistiem, veikt 3D mērījumus un veidot objektu digitālos dvīņus, var strādāt arī kritiskās infrastruktūras – gāzes un siltuma sistēmu – jomā, tās projektējot un pārvaldot, kā arī var radīt jaunus vai uzlabot jau esošos būvmateriālus, var strādāt būvvaldēs vai projektēšanas birojos.

Savukārt mašīnzinību studenti apgūst mašīnu un aparātu būvniecību, visdažādāko transporta veidu – auto, lidaparātu un dzelzceļa – tehnoloģijas, studē pārvadājumu loģistiku, medicīnas iekārtu konstruēšanu un pārvaldību, nanoinženieriju, kā arī siltumenerģētiku – apkures katlu izveidi un apkopi.

Mašīnzinību absolventi var strādāt uzņēmumos, projektējot datorizētas mašīnas un mehānismus, kā arī auto, dzelzceļa un aviotransportu. Var veikt dažādu transporta veidu un iekārtu apkopi, var strādāt ceļu satiksmes drošības jomā, kā arī kritiskās infrastruktūras – siltumapgādes sistēmu – objektos – koģenerācijas stacijās un termoelektrostacijās. Savukārt medicīnas inženieri var strādāt medicīnas iestādēs, nodrošinot fizikālās diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģiju darbību, apkalpošanu un remontu, vai arī paši radīt jaunas ārstniecības tehnoloģijas.
 

Fakultātes kontakti

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

 

Vides pieejamība

Ēkā Kīpsalas ielā 6B:Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

  • ēkas līmenis "0", kas ļauj, bez grūtībām, patstāvīģi iekļūt ēkā;

  • lifts ir piemērots cilvēķiem ratiņkrēslā un ar redzes traucējumiem;

  • uz stikliem ir necaurredzams marķējums;

  • kāpnes noformētas atbilstoši personu ar redzes traucējumu vajadzībām;

  • telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslā;

  • tualete pieejama personām ratiņkrēslos;

  • var ierasties ar suni - pavadoni;

  • ēka ir savienota ar citām ēkām (pandusi), kas neierobežo pārvietošanos ratiņkrēslā.

Kontakti

Universitāte