Rīcība efektīvākai atkritumu apsaimniekošanai

Rīcība efektīvākai atkritumu apsaimniekošanai
  • RTU fakultātēs izvietoti dzeramā ūdens punkti, lai samazinātu plastmasas pudeļu lietošanu un kopējo atkritumu daudzumu. Tā tiek samazināta ietekme uz vidi, samazinot resursus, kas nepieciešami, lai ūdeni sagatavotu pildīšanai pudelēs. Dzeramā ūdens punkti ir Arhitektūras fakultātē, Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē un Zinātniskajā bibliotēkā.
  • Universitātes ikdienā visbiežāk izmantotais materiāls ir papīrs. Atbilstoši atkritumu struktūrai telpās izvietotas papīra atkritumu šķirošanas kastes.
  • Visās studentu pilsētiņas ēkās izvietotas atkritumu šķirošanas tvertnes plastmasas, papīra un sadzīves atkritumiem.
  • Studentu pilsētiņas ārtelpā izvietoti konteineri dalītai atkritumu savākšanai. Šķirti tiek savākti papīra, stikla un sadzīves atkritumi. Pie dienesta viesnīcas Olaines ielā 4, Rīgā uzstādīts bioloģisko atkritumu konteiners.
  • Lai mazinātu papīra izmantošanu, tiek veicināta dokumentu digitāla aprite, notiek studiju digitalizācija un RTU darbinieki aktīvi izmanto e-paraksta iespējas. Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs vairākus gadus RTU ir atzinis par «eParaksta čempioni».
  • Notiek nolietoto spuldžu, riepu un bateriju savākšana utilizācijai.
  • Tiek īstenotas informatīvas un izglītojošas aktivitātes par atkritumu šķirošanas nozīmi. Ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā atbalstu uz RTU atkritumu konteineriem uzlīmētas atkritumu šķirošanas piktogrammas, kas izstrādātas Dānijā un veido vienotu atkritumu šķirošanas sistēmu. RTU studentu pilsētiņa Ķīpsalā ir projekta pilotteritorija.

Universitāte