RTU Liepājas Jūrniecības koledža

RTU Liepājas Jūrniecības koledža piedāvā apgūt gan Latvijas, gan ārvalstu darba tirgū pieprasītas un labi apmaksātas profesijas jūrniecības jomā.

Mācību iespējas izglītības iestādē ir elastīgas un piemērotas dažādiem mūsu audzēkņu iepriekšējās izglītības līmeņiem. Zināšanas iespējams apgūt izmantojot arī e-apmācības risinājumus.

Vienlaikus ar pamatstudijām koledža īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas un tālākizglītības programmas studentu un jūrniecības speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai un kompetences uzturēšanai atbilstoši IMO un STCW konvencijas prasībām un normatīviem dokumentiem.

RTU Liepājas Jūrniecības koledžai ir sava laivu bāze, dzinēju remonta darbnīca un mācību kuģis, kur topošie jūrnieki iziet praktiskās apmācības. Koledžai ir dienesta viesnīca.

RTU Liepājas Jūrniecības koledžā var apgūt:

Profesionālo vidējo izglītību

Piedāvājam akreditētas profesionālās izglītības programmas kuģu mehāniķa un kuģu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai.

Kuģu mehāniķis
Ar pamatskolas izglītību

Izglītības programma «Jūras transports» sagatavo kuģu mehāniķus uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu līdz 3000 kW. Mācību ilgums 4 gadi.

Kuģu vadītājs
Ar pamatskolas izglītību

Izglītības programma «Jūras transports» sagatavo kuģu vadītājus uz kuģiem līdz 3000 BT. Mācību ilgums 4 gadi.

1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Piedāvājam akreditētas pilna vai nepilna laika 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas kuģu mehāniķa, kuģu vadītāja, loģistikas speciālista kvalifikācijas iegūšanai.

Kuģu mehāniķis
Ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās:

  • «Jūras transports – kuģu mehānika» (3000 kW)

Kuģu mehāniķa kvalifikācijas iegūšanai uzņem studentus ar kuģu mehāniķa diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Pilna laika studijas – 2 gadi. Nepilna laika studijas – 3 gadi.

  • «Kuģu mehānika» (3000 kW)

Kuģu mehāniķa kvalifikācijas iegūšanai uzņem studentus ar vispārējo vidējo izglītību. Pilna laika studijas – 3 gadi. Nepilna laika studijas – 4 gadi.

Kuģu vadītājs
Ar vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās:

  • «Jūras transports» (3000 BT)

Kuģu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai uzņem studentus ar kuģu vadītāja diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Pilna laika studijas – 2 gadi. Nepilna laika studijas – 3 gadi.

  • «Kuģu vadīšana» (3000 BT)

Kuģu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai uzņem studentus ar vispārējo vidējo izglītību. Pilna laika studijas – 3 gadi. Nepilna laika studijas – 4 gadi.

Loģistikas speciālists
Ar vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā «Starptautisko pārvadājumu organizācija» sagatavo loģistikas speciālistus. Pilna laika studijas – 2 gadi. Nepilna laika studijas – 3 gadi.

Nepilna laika studijas:

Kuģu mehāniķis
Nepilna laika studiju programmās tiek uzņemtas personas:

  • ar vidējo profesionālo jūrniecības izglītību (jūrskolu absolventi) vai
  • ar vispārējo vidējo izglītību un sardzes vai kvalificēta sardzes motorista profesionālo kvalifikāciju un ar 12 mēnešu jūras cenzu.

Kuģu vadītājs
Nepilna laika studiju programmās tiek uzņemtas personas:

  • ar vidējo profesionālo jūrniecības izglītību (jūrskolu absolventi) vai
  • ar vispārējo vidējo izglītību un sardzes vai kvalificēta sardzes matroža profesionālo kvalifikāciju un ar 12 mēnešu jūras cenzu.

Loģistikas speciālists
Nepilna laika studiju programmā tiek uzņemtas personas:

  • ar vispārējo vidējo izglītību vai vidējo profesionālo izglītību.

Kontakti:
Uliha iela 5, Liepāja, LV-3401
+371 63424880
+371 29130491

RTU Liepājas Jūrniecības koledžas mājaslapa

Universitāte