RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrs

Darbs jauno speciālistu sagatavošanā RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrā rit jau vairāk nekā piecus gadu desmitus. Daudzi RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrā bijušie studenti strādā prestižākajās un mūsdienīgākajās Latgales novada iestādēs, uzņēmumos un organizācijās.

Līdz 1992. gadam RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrā studijas varēja uzsākt trīs profilos: mehānikā, elektroenerģētikā un celtniecībā. Pašlaik studenti studijas var uzsākt piecos profilos: mašīnzinībās, enerģētikā, būvniecībā, ekonomikā un datorzinātnēs, piedāvājot vairākās studiju programmas studiju uzsākšanai gan pilna laika, gan nepilna laika studijām:

 • Automātika un datortehnika
 • Automobiļu transports
 • Būvdarbu vadīšana
 • Datorsistēmas
 • Dzelzceļa elektrosistēmas
 • Dzelzceļa transports
 • Elektronika un mobilie sakari
 • Elektrotehnoloģiju datorvadība
 • Enerģētika un elektrotehnika
 • Informācijas tehnoloģija
 • Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
 • Mehatronika
 • Siltumenerģētika un siltumtehnika
 • Telekomunikācijas
 • Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
 • Būvniecība
 • Uzņēmējdarbība un vadīšana

Smilšu iela 90, Daugavpils
+371 65443708

Direktors Ivans Griņevičs

RTU Daugavpils studiju un zinātnes centra mājaslapa

 

Universitāte