Satversmes sapulce

Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ir RTU pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības un lēmējinstitūcija.

Satversmes sapulci 200 cilvēku sastāvā uz trīs gadiem, aizklāti balsojot, ievēlē akadēmiskais personāls, studējošie un vispārējais personāls.

Satversmes sapulces sastāvā tiek iekļauti visi 50 Senāta locekļi, pārējos 150 sapulces locekļus ievēlē centrālā administrācija, fakultātes, institūti, kuri neietilpst fakultāšu sastāvā, filiāles un studentu pašpārvalde tām piešķirto vietu apjomā proporcionālās pārstāvniecības nodrošināšanai.

Satversmes sapulcē no akadēmiskā personāla ir 120 pārstāvji, no studējošo vidus –  40 pārstāvji, no vispārējā personāla – 40 pārstāvji.

Satversmes sapulce ievēlē priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.

 

Satversmes sapulces personālsastāvs:

Senatori
 • Apse-Apsītis Pēteris
 • Baldiņš Alvars
 • Balodis Aldis   
 • Blumberga Dagnija   
 • Bratuškins Uģis   
 • Dolgicers Aleksandrs   
 • Dzelzītis Egils   
 • Gaile-Sarkane Elīna   
 • Geipele Ineta   
 • Geriņš Ēriks   
 • Grabis Jānis   
 • Grēviņš Jānis
 • Griņevičs Ivans   
 • Grundspeņķis Jānis   
 • Ieviņš Jānis
 • Ivanovs Ģirts   
 • Jure Māra   
 • Kaminskis Jānis   
 • Kampars Valdis   
 • Kārkliņš Voldemārs   
 • Knite Māris   
 • Kokars Valdis   
 • Koliškins Andrejs   
 • Krastiņš Jānis   
 • Krievs Oskars   
 • Ločs Jānis   
 • Novickis Leonīds   
 • Pakrastiņš Leonīds
 • Pikuļins Dmitrijs  
 • Platonova Marina   
 • Počs Remigijs   
 • Poriņš Jurģis
 • Ribickis Leonīds   
 • Smirnovs Juris   
 • Šlihte Jans   
 • Urbahs Aleksandrs   
 • Viļumsone Ausma   
 • Vība Jānis   
 • Vītoliņa Sandra   
 • Ziema Māris
Studējošo pārstāvji
 • Babris Matijs, APF
 • Barkāne Anda, MLĶF   
 • Freidenfelds Dāvis, EEF
 • Kaminska Evija, IEVF   
 • Kezika Nora, BIF
 • Lange Agnese, IEVF
 • Rasčevskis Elvijs, ETF
 • Raščevskis Kristens, MTAF
 • Tarasova Gita, ETHZF
 • Vilde Nauris, DITF
Arhitektūras fakultāte
 • Doveika Ruta   
 • Meldere Anita
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
 • Barkanovs Jevgenijs   
 • Brence Daina   
 • Čate Andris   
 • Klīve Jānis   
 • Lapsa Videvuds Ārijs   
 • Paeglītis Ainars   
 • Putnaērglis Voldemārs   
 • Radiņš Ivars   
 • Šreibere Ilze   
 • Vilnītis Mārtiņš   
 • Zemītis Māris 
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
 • Ciekure Judīte   
 • Glazs Aleksandrs   
 • Iltiņa Marija   
 • Kampars Jānis   
 • Matvejevs Andrejs   
 • Merkurjeva Gaļina   
 • Ņikiforova Oksana   
 • Ozoliņš Vitolds   
 • Paršutins Sergejs   
 • Uhanova Marina   
 • Volodko Inta   
 • Zagurskis Valērijs
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
 • Avotiņš Ansis   
 • Bērziņa Kristīna   
 • Dzikevičs Miķelis   
 • Galkins Ilja   
 • Gušča Jūlija   
 • Laktuka Krista   
 • Lauka Dace   
 • Mesņajevs Aleksandrs   
 • Podgornovs Andrejs   
 • Priedīte Jānis   
 • Žalostība Diāna   
 • Žiravetska Anastasija  
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
 • Brīvkalns Kārlis   
 • Bobrovs Vjačeslavs   
 • Pikuļins Dmitrijs
 • Balodis Guntars   
 • Gusts Ivars
 • Pētersons Ernests   
 • Zeltiņš Māris   
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
 • Eniņa Inese   
 • Iljinska Larisa   
 • Kapenieks Atis
 • Žuga Bruno 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
 • Aramina Daira   
 • Didenko Konstantīns   
 • Gulbis Aivars
 • Jemeļjanovs Vladimirs   
 • Kamola Līga   
 • Lapiņa Inga   
 • Lāce Natalja   
 • Mazais Jānis   
 • Tambovceva Tatjana   
 • Tupiņa Valentīna   
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
 • Ancāne Geriņa Anita   
 • Carjova Kristīne   
 • Dehtjars Jurijs   
 • Januševskis Aleksandrs   
 • Jaundālders Sigurds   
 • Kreicbergs Juris   
 • Kromanis Artis   
 • Mezītis Mareks   
 • Rijkuris Andris   
 • Rudzītis Jānis   
 • Šneidere Dace   
 • Urbaha Margarita  
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
 • Baltiņa Ilze   
 • Blūms Juris   
 • Čornaja Svetlana   
 • Juhņeviča Inna   
 • Klemenoks Igors   
 • Kukle Silvija   
 • Loča Dagnija   
 • Māliņš Kristaps   
 • Merijs Meri Remo   
 • Mežinskis Gundars   
 • Ozoliņš Jurijs   
 • Ozols Andris   
 • Reihmane Skaidrīte   
 • Roze Modris   
 • Sarkane Astrīda   
 • Švinka Ruta   
 • Turks Māris   
 • Zicāns Jānis 
Rīgas Biznesa skola
 • Dzedons Andrejs   
 • Juste Ilona  
Daugavpils filiāle
 • Smirnova Raisa   
 • Spriņģis Guntis
Cēsu filiāle
Sokolovs Alvis
Liepājas filiāle
 • Birze Māra   
 • Vēzis Ziedonis   
Ventspils filiāle
 • Gobiņa Vineta 
Studējošo pārstāvji
 • Bērziņa Astrīda, MLĶF   
 • Bērziņa Ilze, DITF
 • Blazevičs Edmunds, MTAF
 • Brizga Amanda, MTAF
 • Bule Sallija, IEVF
 • Būmanis Mārtiņš, DITF
 • Dobelnieks Elvijs, RBS
 • Fedotovs Rolands, BIF   
 • Girs Edijs, BIF
 • Grēbers Ritvars, EEF
 • Gulbis Toms, MTAF
 • Kalderauskis Raivo, BIF      
 • Kalniņš Janeks, EEF
 • Kalniņš Jēkabs, BIF   
 • Kezika Karīna, IEVF
 • Korsaka-Mille Kristiāna, MLĶF  
 • Kostina Julianna, Filiāles
 • Liparts Ingus, MTAF   
 • Mālnieks Oskars Niks, IEVF
 • Mihailovs Artis, ETF
 • Neimanis Kristaps, DITF 
 • Ostrovskis Lauris, MTAF
 • Ozols Edijs, DITF
 • Pasova Eva Anna, BIF
 • Pētersone Indra, IEVF 
 • Rezgoriņa Paula, BIF
 • Silauniece Karīna, EEF   
 • Šīre Dāvis, IEVF   
 • Zaķis  Kaspars, ETF   
 • Zālītis Gints, IEVF
Administrācija
 • Bisenieks Lauris   
 • Bormanis Ainis   
 • Dūdiņa Ruta   
 • Džarcāne Inese   
 • Eriņš Ingars   
 • Grasmanis Bruno   
 • Guļevskis Helmuts   
 • Janbicka Aija   
 • Juhna Tālis   
 • Kārkliņš Sandis   
 • Kiščenko Antons   
 • Ločmele Elīna   
 • Mālmanis Uģis   
 • Mednis Dāvis   
 • Odītis Ivars   
 • Orlovskis Pēteris   
 • Pujāts Imants   
 • Ragainis Miķelis   
 • Romanovska Ineta   
 • Rostoka Zane   
 • Sukovskis Uldis   
 • Tipāns Igors   
 • Zeltiņš Mareks   
 • Zeps Artūrs

Satversmes sapulces sekretāre

Inese Džarcāne
+371 67089812

Universitāte