Satversmes sapulce

Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ir RTU pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības un lēmējinstitūcija.

Satversmes sapulci 200 cilvēku sastāvā uz trīs gadiem, aizklāti balsojot, ievēlē akadēmiskais personāls, studējošie un vispārējais personāls.

Satversmes sapulces sastāvā tiek iekļauti visi 50 Senāta locekļi, pārējos 150 sapulces locekļus ievēlē centrālā administrācija, fakultātes, institūti, kuri neietilpst fakultāšu sastāvā, reģionālie centri un studentu pašpārvalde tām piešķirto vietu apjomā proporcionālās pārstāvniecības nodrošināšanai.

Satversmes sapulcē no akadēmiskā personāla ir 120 pārstāvji, no studējošo vidus –  40 pārstāvji, no vispārējā personāla – 40 pārstāvji.

Satversmes sapulce ievēlē priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.

 

Satversmes sapulces personālsastāvs:

Senatori
 • Leonīds Ribickis
 • Jans Šlihte
 • Uģis Bratuškins
 • Jānis Krastiņš
 • Juris Smirnovs
 • Jānis Kaminskis
 • Egils Dzelzītis
 • Leonīds Pakrastiņš
 • Andris Čate
 • Egons Lavendelis
 • Agris Ņikitenko
 • Andrejs Koliškins
 • Māris Ziema
 • Jānis Grabis
 • Oksana Ņikiforova
 • Marina Platonova
 • Larisa Iļinska
 • Jurģis Poriņš
 • Ģirts Ivanovs 
 • Oskars Krievs
 • Pēteris Apse Apsītis
 • Jūlija Gušča
 • Aleksandrs Dolgicers
 • Inga Zicmane
 • Elīna Gaile-Sarkane
 • Aldis Čevers
 • Ineta Geipele
 • Jānis Ieviņš
 • Ieva Jaunzeme
 • Juris Blūms
 • Dana Beļakova
 • Jānis Ločs
 • Māris Turks
 • Valdis Kampars
 • Ēriks Geriņš
 • Aldis Balodis
 • Andrejs Krasņikovs
 • Juris Kreicbergs
 • Ilmārs Ozoliņš
 • Jānis Grēviņš
Studējošo pārstāvji
 • Renāte Karjavčenko (rezerves senators Santa Āboliņa) 
 • Elīna Kurcikjaviča (rezerves senators Aija Pūsepa) 
 • Katrīna Rudoviča (rezerves senators Edijs Ozols)
 • Kristaps Kurmis (rezerves senators Elīna Fjodorova) 
 • Sandis Migla (rezerves senators Pāvels Mironovs) 
 • Kristiāna Šēniņa (rezerves senators Niks Stāvausis) 
 • Helēna Elza Smilgaine (rezerves senators Krišjānis Brūnais) IEVF
 • Aneta Tarasova (rezerves senators Niks Raivis Deičmanis) IEVF
 • Anna Rubīna (rezerves senators Niks Smelters) MLĶF
 • Rebeka Birziņa (rezerves senators Anete Rutka) MTAF
Arhitektūras fakultāte
 • Miķelsone Ieva
 • Meldere Anita
 • Piekuse Daina
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
 • Barkanovs Jevgenijs
 • Brence Daina
 • Klīve Jānis
 • Kosjukovs Kārlis
 • Lapsa Videvuds Ārijs
 • Paeglītis Ainars
 • Radiņš Ivars
 • Šliseris Jānis
 • Šreibere Ilze
 • Tihomirova Kristīne
 • Vilnītis Mārtiņš
 • Zemītis Māris 
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
 • Boločko Katrīna
 • Ciekure Judīte
 • Iltiņa Marija
 • Kampars Jānis
 • Markovičs Zigurds
 • Matvejevs Andrejs
 • Merkurjeva Gaļina
 • Ozoliņš Vitolds
 • Paršutins Sergejs
 • Rusakovs Pāvels
 • Uhanova Marina
 • Volodko Inta
 • Zagurskis Valērijs
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
 • Avotiņš Ansis
 • Bērziņa Kristīna
 • Blumberga Andra
 • Blumberga Dagnija
 • Dzikēvičs Miķelis
 • Galkins Ilja
 • Ketnere Elena
 • Laktuka Krista
 • Lauka Dace
 • Podgornovs Andrejs
 • Priedīte Jānis
 • Žalostība Diāna
 • Žiravecka Anastasija 
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
 • Bobrovs Vjačeslavs
 • Gusts Ivars
 • Ipatovs Aleksandrs
 • Litviņenko Anna
 • Pikuļins Dmitrijs
 • Zeltiņš Māris 
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
 • Smirnova Tatjana
 • Eniņa Inese
 • Šteinberga Airisa
 • Kapenieks Atis
 • Žuga Bruno
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
 • Aramina Daira
 • Gulbis Aivars
 • Kamola Līga
 • Kočanova Raja
 • Lapiņa Inga
 • Lāce Nataļja
 • Ščeulovs Deniss
 • Šenfelde Maija
 • Tupiņa Valentīna   
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
 • Lešinskis Aloizs
 • Dehtjars Jurijs
 • Januševskis Aleksandrs
 • Korhs Juris
 • Mezītis Mareks
 • Rijkuris Andris
 • Boiko Irīna
 • Urbaha Margarita
 • Vība Jānis
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
 • Baltiņa Ilze
 • Čornaja Svetlana
 • Juhņeviča Inna
 • Klemenoks Igors
 • Kukle Silvija
 • Loča Dagnija
 • Māliņš Kristaps
 • Merijs-Meri Remo
 • Mežinskis Gundars
 • Onufrijevs Pāvels
 • Ozoliņš Jurijs
 • Ozols Andris
 • Reihmane Skaidrīte
 • Roze Modris
 • Švinka Ruta
 • Timma Inta
 • Turks Māris
 • Zicāns Jānis
Rīgas Biznesa skola
 • Dzedons Andrejs   
 • Juste Ilona  
RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrs
 • Griņēvičs Ivans
 • Smirnova Raisa
RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs
 
RTU Liepājas studiju un zinātnes centrs
 • Birze Māra   
 • Priedītis Mārcis  
RTU Ventspils studiju un zinātnes centrs
 • Gobiņa Vineta 
Studējošo pārstāvji
 • Bantauska Evelīna
 • Barkāne Anda
 • Brenča Olita
 • Brūnais Krišjānis
 • Buravcova Agate
 • Dārzniece Loreta Ieva
 • Deičmanis Niks Raivis
 • Fjodorova Elīna
 • Gailums Ervīns
 • Granta Simona
 • Grintāls Nils
 • Hiršs Valters
 • Kurzemniece Vēsma Asja
 • Lagzdiņa Katrīna
 • Lukaševiča Andriana
 • Mironovs Pāvels
 • Murāns Rūdolfs
 • Naglis Rolands
 • Ostrovska Dinija
 • Ozola Kristīne
 • Ozols Edijs
 • Pumpurs Inguss
 • Pūsepa Aija
 • Rutka Anete
 • Stāvausis Niks
 • Stiprais Emīls
 • Šidlovska Laura
 • Viestards-Litavnieks Vents
 • Zariņš Emīls
 • Žugs Māris
Administrācija
 • Bažbauers Gatis
 • Birzniece Ilze
 • Blaževica Betija
 • Bormanis Ainis
 • Eriņš Ingars
 • Grasmanis Bruno
 • Iljins Juris
 • Janbicka-Vība Aija
 • Juhna Tālis
 • Kārkliņa Solvita
 • Kārkliņš Sandis
 • Kučinska Laine
 • Kundžena-Kundženova Inese
 • Sveile Sanita
 • Ločmele Elīna
 • Mednis Dāvis
 • Paule Dace
 • Praličs Gatis
 • Pujāts Imants
 • Rostoka Zane
 • Rubina Kristīna
 • Sukovskis Uldis
 • Tipāns Igors
 • Zeps Artūrs

Satversmes sapulces sekretāre

Betija Blaževica
+371 67089300  

Universitāte

_