Satversmes sapulce

Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ir RTU pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības un lēmējinstitūcija.

Satversmes sapulci 200 cilvēku sastāvā uz trīs gadiem, aizklāti balsojot, ievēlē akadēmiskais personāls, studējošie un vispārējais personāls.

Satversmes sapulces sastāvā tiek iekļauti visi 50 Senāta locekļi, pārējos 150 sapulces locekļus ievēlē centrālā administrācija, fakultātes, institūti, kuri neietilpst fakultāšu sastāvā, filiāles un studentu pašpārvalde tām piešķirto vietu apjomā proporcionālās pārstāvniecības nodrošināšanai.

Satversmes sapulcē no akadēmiskā personāla ir 120 pārstāvji, no studējošo vidus –  40 pārstāvji, no vispārējā personāla – 40 pārstāvji.

Satversmes sapulce ievēlē priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.

 

Satversmes sapulces personālsastāvs:

Senatori
 • Leonīds Ribickis
 • Jans Šlihte
 • Uģis Bratuškins
 • Jānis Krastiņš
 • Juris Smirnovs
 • Jānis Kaminskis
 • Egils Dzelzītis
 • Leonīds Pakrastiņš
 • Andris Čate
 • Egons Lavendelis
 • Agris Ņikitenko
 • Andrejs Koliškins
 • Māris Ziema
 • Jānis Grabis
 • Oksana Ņikiforova
 • Marina Platonova
 • Larisa Iļinska
 • Jurģis Poriņš
 • Ģirts Ivanovs 
 • Oskars Krievs
 • Pēteris Apse Apsītis
 • Jūlija Gušča
 • Aleksandrs Dolgicers
 • Inga Zicmane
 • Elīna Gaile-Sarkane
 • Aldis Čevers
 • Ineta Geipele
 • Jānis Ieviņš
 • Ieva Jaunzeme
 • Juris Blūms
 • Dana Beļakova
 • Jānis Ločs
 • Māris Turks
 • Valdis Kampars
 • Ēriks Geriņš
 • Aldis Balodis
 • Andrejs Krasņikovs
 • Juris Kreicbergs
 • Aleksandrs Urbahs
 • Jānis Grēviņš
Studējošo pārstāvji
 • Andra Marta Babre
 • Elīna Kurcikjaviča
 • Katrīna Rudoviča
 • Kristaps Kurmis
 • Sandis Migla
 • Kristiāna Šēniņa
 • Anita Olava
 • Elizabete Gūtmane
 • Rebeka Birziņa
 • Madara Buka
Arhitektūras fakultāte
 • Miķelsone Ieva
 • Meldere Anita
 • Piekuse Daina
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
 • Barkanovs Jevgenijs
 • Brence Daina
 • Klīve Jānis
 • Kosjukovs Kārlis
 • Lapsa Videvuds Ārijs
 • Paeglītis Ainars
 • Radiņš Ivars
 • Šliseris Jānis
 • Šreibere Ilze
 • Tihomirova Kristīne
 • Vilnītis Mārtiņš
 • Zemītis Māris 
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
 • Boločko Katrīna
 • Ciekure Judīte
 • Iltiņa Marija
 • Kampars Jānis
 • Markovičs Zigurds
 • Matvejevs Andrejs
 • Merkurjeva Gaļina
 • Ozoliņš Vitolds
 • Paršutins Sergejs
 • Rusakovs Pāvels
 • Uhanova Marina
 • Volodko Inta
 • Zagurskis Valērijs
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
 • Avotiņš Ansis
 • Bērziņa Kristīna
 • Blumberga Andra
 • Blumberga Dagnija
 • Dzikēvičs Miķelis
 • Galkins Ilja
 • Ketnere Elena
 • Laktuka Krista
 • Lauka Dace
 • Podgornovs Andrejs
 • Priedīte Jānis
 • Žalostība Diāna
 • Žiravecka Anastasija 
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
 • Bobrovs Vjačeslavs
 • Gusts Ivars
 • Ipatovs Aleksandrs
 • Ļitviņenko Anna
 • Pikuļins Dmitrijs
 • Zeltiņš Māris 
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
 • Smirnova Tatjana
 • Eniņa Inese
 • Iljinska Larisa
 • Kapenieks Atis
 • Žuga Bruno
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
 • Aramina Daira
 • Gulbis Aivars
 • Kamola Līga
 • Kočanova Raja
 • Lapiņa Inga
 • Lāce Nataļja
 • Ščeulovs Deniss
 • Šenfelde Maija
 • Tupiņa Valentīna   
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
 • Carjova Kristīne
 • Dehtjars Jurijs
 • Januševskis Aleksandrs
 • Korhs Juris
 • Mezītis Mareks
 • Rijkuris Andris
 • Urbaha Margarita
 • Vība Jānis
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
 • Baltiņa Ilze
 • Čornaja Svetlana
 • Juhņeviča Inna
 • Klemenoks Igors
 • Kukle Silvija
 • Loča Dagnija
 • Māliņš Kristaps
 • Merijs-Meri Remo
 • Mežinskis Gundars
 • Onufrijevs Pāvels
 • Ozoliņš Jurijs
 • Ozols Andris
 • Reihmane Skaidrīte
 • Roze Modris
 • Švinka Ruta
 • Timma Inta
 • Turks Māris
 • Zicāns Jānis
Rīgas Biznesa skola
 • Dzedons Andrejs   
 • Juste Ilona  
Daugavpils filiāle
 • Griņēvičs Ivans
 • Smirnova Raisa
Cēsu filiāle
 • Sokolovs Alvis
Liepājas filiāle
 • Birze Māra   
 • Priedītis Mārcis  
Ventspils filiāle
 • Gobiņa Vineta 
Studējošo pārstāvji
 • Arājs Mārtiņš
 • Bantauska Evelīna
 • Barkāne Anda
 • Brenča Olita
 • Buravcova Agate
 • Cielavs Heinrihs
 • Dārzniece Loreta Ieva
 • Deičmanis Niks Raivis
 • Duntava Stefānija
 • Gailums Ervīns
 • Graudumniece Laura
 • Grigore Madara Māra
 • Grikke Laura
 • Gulbis Miķelis
 • Gulbis Toms
 • Kuple Magdalēna
 • Laganovska Ieva
 • Lucijanovs Aivars
 • Mironovs Pāvels
 • Ogorceva Laura
 • Ostrovskis Lauris
 • Ozola Kristīne
 • Ozols Edijs
 • Pumpurs Inguss
 • Pūsepa Aija
 • Smilgaine Helēna
 • Tarasova Aneta
 • Vismanis Oskars
 • Višņevska Kristīne
 • Zlaugotne Beate
Administrācija
 • Bažbauers Gatis
 • Birzniece Ilze
 • Blaževica Betija
 • Bormanis Ainis
 • Eriņš Ingars
 • Grasmanis Bruno
 • Iljins Juris
 • Janbicka-Vība Aija
 • Juhna Tālis
 • Kārkliņa Solvita
 • Kārkliņš Sandis
 • Kučinska Laine
 • Kundžena Kundženova Inese
 • Lavendelis Egons
 • Ločmele Elīna
 • Mednis Dāvis
 • Paule Dace
 • Praličs Gatis
 • Pujāts Imants
 • Rostoka Zane
 • Rubina Kristīna
 • Sukovskis Uldis
 • Tipāns Igors
 • Zeps Artūrs

Satversmes sapulces sekretāre

Betija Blaževica
+371 67089300  

Universitāte

_