Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ir RTU pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības un lēmējinstitūcija.

Satversmes sapulces sastāvu saskaņā ar RTU Satversmi 200 cilvēku sastāvā uz trīs gadiem, aizklāti balsojot, ievēlē akadēmiskais personāls, studējošie un vispārējais personāls. Satversmes sapulces sastāvā tiek iekļauti visi 35 Senāta locekļi, pārējos 165   sapulces locekļus ievēlē centrālā administrācija, fakultātes, institūti, kas neietilpst fakultāšu sastāvā, reģionālie studiju un zinātnes centri un studējošo pašpārvalde tām piešķirto vietu apjomā proporcionālas pārstāvniecības nodrošināšanai. 

Satversmes sapulcē iekļauj no akadēmiskā personāla 120 pārstāvju, no studējošo vidus – 40 pārstāvju, no vispārējā personāla – 40 pārstāvju.

Satversmes sapulce ievēlē priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.

 

Satversmes sapulces personālsastāvs:

Senatori
 1. Tālis Juhna
 2. Uģis Bratuškins
 3. Jānis Krastiņš
 4. Mārtiņš Vilnītis
 5. Jānis Kaminskis
 6. Leonīds Pakrastiņš
 7. Agris Ņikitenko
 8. Andrejs Koliškins
 9. Andrejs Romānovs
 10. Marina Platonova
 11. Larisa Iļinska
 12. Artūrs Āboltiņš
 13. Vjačeslavs Bobrovs
 14. Oskars Krievs
 15. Ansis Avotiņš
 16. Aleksandrs Dolgicers
 17. Krista Laktuka
 18. Elīna Gaile-Sarkane
 19. Ineta Geipele
 20. Aldis Čevers
 21. Māris Turks
 22. Ieva Jaunzeme
 23. Edgars Kirilovs
 24. Juris Blūms
 25. Marina Čerpinska
 26. Aleksejs Kataševs
 27. Ivo Vaicis
 28. Claudio Andres Rivera
 29. Aneta Tarasova
 30. Dāvis Palieks
 31. Agnese Bule
 32. Rihards Lācis
 33. Elise Jansone
 34. Viesturs Lauva (studējošo pārstāvji);
 35. -
Arhitektūras fakultāte
 1. Miķelsone Ieva
 2. Treija Sandra
 3. Dumbere Inguna
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
 1. Gaile Līga
 2. Borodiņecs Anatolijs
 3. Čate Andris
 4. Smirnovs Juris
 5. Ručevskis Sandris
 6. Gaujēna Baiba
 7. Mežule Linda
 8. Korjakins Aleksandrs
 9. Paeglītis Ainārs
 10. Bajāre Diāna
 11. Kokina Kristīna
 12. Brence Daina
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
 1. Anohina-Naumeca Alla
 2. Lavendelis Egons
 3. Kampars Jānis
 4. Grundspeņķis Jānis
 5. Volodko Inta
 6. Kirikova Mārīte
 7. Birzniece Ilze
 8. Ņikiforova Oksana
 9. Sukovskis Uldis
 10. Boločko Katrina
 11. Jurenoks Aleksejs
 12. Paršutins Sergejs
 13. Ciekure Judīte
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
 1. Smirnova Tatjana
 2. Seņko Zane
 3. Muračova Nataļja
 4. Eniņa Inese
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
 1. Pikuļins Dmitrijs
 2. Spolītis Sandis
 3. Ipatovs Aleksandrs
 4. Supe Andis
 5. Litviņenko Anna
 6. Aišpurs Vitālijs
 7. Kažoks Edgars
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
 1. Blumberga Andra
 2. Blumberga Dagnija
 3. Dzikēvičs Miķelis
 4. Barisa Aiga
 5. Bezručko Terēza
 6. Feofilovs Maksims
 7. Kirsanovs Vladimirs
 8. Kubule Anna
 9. Priedniece Vivita
 10. Bažbauers Gatis
 11. Freimanis Ritvars
 12. Spalviņš Krišs
 13. Bērziņa Ilze
 14. Kalnbaļķīte Antra
 15. Kušnere Zane
 16. Bumbiere Ketija
 17. Vamža Ilze
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
 1. Lapiņa Inga
 2. Aramina Daira
 3. Auziņš Armands
 4. Šenfelde Maija
 5. Ozoliņš Modris
 6. Kamola Līga
 7. Ščeulovs Deniss
 8. Tambovceva Tatjana
 9. Ivanova Liene
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
 1. Kokars Valdis
 2. Knite Māris
 3. Juhņeviča Inna
 4. Merijs-Meri Remo
 5. Gaidukovs Sergejs
 6. Šutka Andris
 7. Loča Dagnija
 8. Mieriņa Inese
 9. Jure Māra
 10. Ozoliņš Jurijs
 11. Šalma-Ancāne Kristīne
 12. Traskovskis Kaspars
 13. Plotniece Māra
 14. Baltiņa Ilze
 15. Drunka Reinis
 16. Lazdoviča Kristīne
 17. Novosjolova Irina
 18. Barkāne Anda
 19. Gudro Ilze
 20. Čornaja Svetlana
 21. Ābele Iveta
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
 1. Boiko Irīna
 2. Balodis Aldis
 3. Čerpinska Marina
 4. Gailis Māris
 5. Kononova Olga
 6. Vība Jānis
 7. Dehtjars Jurijs
 8. Blumbergs Ilmārs
 9. Januševskis Aleksandrs
 10. Šneidere Dace
 11. Lungevičs Jānis
 12. Rijkuris Andris
Rīgas Biznesa skola
 1. Eglīte Inese
 2. Juste Ilona
RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrs
 1. Spriņģis Guntis
 2. Stašāne Sandra
RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs
 1. Bībere Rita
RTU Liepājas studiju un zinātnes centrs
 1. Birze Māra
 2. Grietēns Raimonds
RTU Ventspils studiju un zinātnes centrs
 1. Janovskis Vairis
 2. Gobiņa Vineta
Administrācija
 1. Briedis Mārtiņš
 2. Ķēniņš Krists
 3. Štāle Laura
 4. Pētersone Anita
 5. Kučinska Laine
 6. Paule Dace
 7. Strode Solvita
 8. Citskovskis Uģis
 9. Bušovska Inesa
 10. Ivanova Jolanta
 11. Celmiņa Annija
 12. Bunka Edgars
 13. Bisenieks Lauris
 14. Briede Liene
 15. Vēciņa Anita
 16. Kārkliņš Sandis
 17. Kleins Renārs
 18. Rostoka-Bārene Zane
 19. Sondare Aija
 20. Sveržicka Iveta
 21. Pūce Vita
 22. Sveile Sanita
 23. Stūrmane Evija
 24. Zeltiņš Mareks
 25. Jurins Sergejs
Studējošo pārstāvji
 1. Fainziļbergs Vladislavs (AF)
 2. Znotiņš Elvis (BIF)
 3. Ņikiforovs Danīls (BIF)
 4. Vēveris Ralfs (BIF)
 5. Upena Ilona (BIF)
 6. Drozdova Alise (DITF)
 7. Vedļa Karīna (DITF)
 8. Palieks Dāvis (DITF)
 9. Aveniņš Jānis (DITF)
 10. Puķīte Līva (DITF)
 11. Baumane Ieva (ETF)
 12. Gurtiņš Niks (ETF)
 13. Platacis Einārs (ETF)
 14. Celms Rinalds (EVIF)
 15. Dzirne Regīna (EVIF)
 16. Lauva Viesturs (EVIF)
 17. Kalniņa Rema (ETHZF)
 18. Grenenberga-Grīnberga Elīza Aleksandra (IEVF)
 19. Ozola Austra (IEVF)
 20. Lemešonoks Krists (IEVF)
 21. Gulbis Rendijs (IEVF)
 22. Kučinskis Edgars (IEVF)
 23. Šalkovska Gerda (IEVF)
 24. Vaivode Alise (IEVF)
 25. Frēlihs Lauris Emīls (MTAF)
 26. Baumgarte Ilze (MTAF)
 27. Cīrule Dārta (MTAF)
 28. Romanceviča Karlīna (MTAF)
 29. Bule Agnese (MLĶF)
 30. Oliņš Roberts (MLĶF)
 31. Grāvītis Rūdolfs (MLĶF)
 32. Romane Arta (SZC)
 33. Strazda Katrīna (RBS)

RTU Satversmes sapulces priekšsēdētājs Valdis Kokars

RTU Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietniece Inga Lapiņa

Satversmes sapulces sekretāre Anita Pētersone

Universitāte