Satversmes sapulce

Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ir RTU pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības un lēmējinstitūcija.

Satversmes sapulci 200 cilvēku sastāvā uz trīs gadiem, aizklāti balsojot, ievēlē akadēmiskais personāls, studējošie un vispārējais personāls.

Satversmes sapulces sastāvā tiek iekļauti visi 50 Senāta locekļi, pārējos 150 sapulces locekļus ievēlē centrālā administrācija, fakultātes, institūti, kuri neietilpst fakultāšu sastāvā, reģionālie centri un studentu pašpārvalde tām piešķirto vietu apjomā proporcionālās pārstāvniecības nodrošināšanai.

Satversmes sapulcē no akadēmiskā personāla ir 120 pārstāvji, no studējošo vidus –  40 pārstāvji, no vispārējā personāla – 40 pārstāvji.

Satversmes sapulce ievēlē priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.

 

Satversmes sapulces personālsastāvs:

Senatori

1. Leonīds Ribickis
2. Jans Šlihte
3. Uģis Bratuškins
4. Jānis Krastiņš
5. Juris Smirnovs
6. Jānis Kaminskis
7. Egils Dzelzītis
8. Leonīds Pakrastiņš
9. Andris Čate
10. Egons Lavendelis
11. Agris Ņikitenko
12. Andrejs Koliškins
13. Māris Ziema
14. Jānis Grabis
15. Oksana Ņikiforova
16. Marina Platonova
17. Larisa Iļinska
18. Jurģis Poriņš
19. Vjačeslavs Bobrovs
20. Oskars Krievs
21. Pēteris Apse-Apsītis
22. Jūlija Gušča
23. Aleksandrs Dolgicers
24. Inga Zicmane
25. Elīna Gaile-Sarkane
26. Aldis Čevers
27. Ineta Geipele
28. Jānis Ieviņš
29. Ieva Jaunzeme
30. Juris Blūms
31. Dana Beļakova
32. Jānis Ločs
33. Māris Turks
34. Valdis Kampars
35. Ēriks Geriņš
36. Aldis Balodis
37. Andrejs Krasņikovs
38. Juris Kreicbergs
39. Māris Hauka
40. Jānis Grēviņš

Studējošo pārstāvji

41. Paula Astiča
42.Airita Olehnoviča
43. Alise Drozdova
44. Artūrs Černiševs
45. Annija Katrīna Zikmane
46. Rema Kalniņa
47. Helēna Elza Smilgaine
48. Simona Granta
49. Aneta Tarasova
50. Niks Renārs Smelters

Arhitektūras fakultāte

51. Miķelsone Ieva
52. Meldere Anita
53. Piekuse Daina

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

54. Barkanovs Jevgenijs
55. Brence Daina
56. Klīve Jānis
57. Kostjukovs Kārlis
58. Lapsa Videvuds Ārijs
59. Paeglītis Ainars
60. Radiņš Ivars
61. Gaile Līga
62. Šreibere Ilze
63. Tihomirova Kristīna
64. Vilnītis Mārtiņš
65. Rozentāle Ilze

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

66. Boločko Katrīna
67. Ciekure Judīte
68. Iltiņa Marija
69. Kampars Jānis
70. Markovičs Zigurds
71. Matvejevs Andrejs
72. Merkurjeva Gaļina
73. Ozoliņš Vitolds
74. Paršutins Sergejs
75. Rusakovs Pāvels
76. Uhanova Marina
77. Volodko Inta
78. Zagurskis Valērijs

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

79. Tatjana Smirnova
80. Eniņa Inese
81. Šteinberga Airisa
82. Kapenieks Atis
83. Žuga Bruno

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

84. Bobrovs Vjačeslavs
85. Gusts Ivars
86. Ipatovs Aleksandrs
87. Litviņenko Anna
88. Pikuļins Dmitrijs
89. Zeltiņš Māris 

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte

90. Avotiņš Ansis
91. Bērziņa Kristīna
92. Blumberga Andra
93. Blumberga Dagnija
94. Dzikēvičs Miķelis
95. Galkins Ilja
96. Ketnere Elena
97. Laktuka Krista
98. Lauka Dace
99. Podgornovs Andrejs
100. Zemīte Laila
101. Žalostība Diāna
102. Žiravecka Anastasija

Inženierekonomikas un vadības fakultāte

103. Aramina Daira
104. Gulbis Aivars
105. Kamola Līga
106. Kočanova Raja
107. Lapiņa Inga
108. Lāce Nataļja
109. Ščeulovs Deniss
110. Šenfelde Maija
111. Tupiņa Valentīna

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

112. Baltiņa Ilze
113. Čornaja Svetlana
114. Juhņeviča Inna
115. Klemenoks Igors
116. Kukle Silvija
117. Loča Dagnija
118. Māliņš Kristaps
119. Merijs-Meri Remo
120. Mežinskis Gundars
121. Onufrijevs Pāvels
122. Ozoliņš Jurijs
123. Ozols Andris
124. Ābele Agnese
125. Roze Modris
126. Švinka Ruta
127. Spārīte Ilze
128. Jure Māra
129. Zicāns Jānis

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

130. Mironovs Viktors
131. Dehtjars Jurijs
132. Boiko Irīna
133. Vība Jānis
134. Januševskis Aleksandrs
135. Gavrilovs Pāvels
136. Šneidere Dace
137. Rijkuris Andris
138. Blumbergs Ilmārs

Rīgas Biznesa skola

139. Dzedons Andrejs
140. Juste Ilona

RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrs

141. Griņēvičs Ivans
142. Smirnova Raisa

RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs
143.
RTU Liepājas studiju un zinātnes centrs

144. Birze Māra
145. Priedītis Mārcis

RTU Ventspils studiju un zinātnes centrs

146. Gobiņa Vineta

Administrācija

147. Bažbauers Gatis
148. Birzniece Ilze
149. Blaževica Betija
150. Bormanis Ainis
151. Eriņš Ingars
152. Grasmanis Bruno
153. Iljins Juris
154. Janbicka-Vība Aija
155. Juhna Tālis
156. Kārkliņa Solvita
157. Kārkliņš Sandis
158. Kučinska Laine
159. Kundžena-Kundženova Inese
160. Sveile Sanita
161. Ločmele Elīna
162. Mednis Dāvis
163. Paule Dace
164. Praličs Gatis
165. Pujāts Imants
166. Rostoka Zane
167. Rubina Kristīne
168. Sukovskis Uldis
169. Tipāns Igors
170. Zeps Artūrs

Studējošo pārstāvji

171. Patrīcija Ratniece
172. Elizabete Džarcāne
173. Artis Mārcis Kurzemnieks
174. Ilona Upena
175. Reinis Zars
176. Agnis Salmiņš
177. Mareks Biskars
178. Karīna Vedļa
179. Kaspars Pakulis
180. Līga Puzule
181. Emīls Bērziņš
182. Alise Anna Stīpniece
183. Laura Dzalbe
184. Valters Šnē
185. Einārs Platacis
186. Elza Timšāne
187. Alise Vaivode
188. Lāsma Tomsone
189. Krišjānis Brūnais
190. Laura Alise Liepiņa
191. Laura Gaugere
192. Pauls Niks Lapiņš
193. Karlīna Romancēviča
194. Niks Stāvausis
195. Ervīns Jasiūnas
196. Jeļena Vorobjova
197. Roberts Oliņš
198. 
199. 
200. 

Satversmes sapulces sekretāre

Betija Blaževica
+371 67089300  

Universitāte