Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ir RTU pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības un lēmējinstitūcija.

Satversmes sapulces sastāvu saskaņā ar RTU Satversmi 200 cilvēku sastāvā uz trīs gadiem, aizklāti balsojot, ievēlē akadēmiskais personāls, studējošie un vispārējais personāls. Satversmes sapulces sastāvā tiek iekļauti visi 35 Senāta locekļi, pārējos 165   sapulces locekļus ievēlē centrālā administrācija, fakultātes, institūti, kas neietilpst fakultāšu sastāvā, reģionālie studiju un zinātnes centri un studējošo pašpārvalde tām piešķirto vietu apjomā proporcionālas pārstāvniecības nodrošināšanai. 

Satversmes sapulcē iekļauj no akadēmiskā personāla 120 pārstāvju, no studējošo vidus – 40 pārstāvju, no vispārējā personāla – 40 pārstāvju.

Satversmes sapulce ievēlē priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.

 

Satversmes sapulces personālsastāvs:

Senatori
 • Tālis Juhna
 • Uģis Bratuškins
 • Jānis Krastiņš
 • Mārtiņš Vilnītis
 • Jānis Kaminskis
 • Leonīds Pakrastiņš
 • Agris Ņikitenko
 • Andrejs Koliškins
 • Andrejs Romānovs
 • Marina Platonova
 • Larisa Iļinska
 • Artūrs Āboltiņš
 • Vjačeslavs Bobrovs
 • Oskars Krievs
 • Ansis Avotiņš
 • Aleksandrs Dolgicers
 • Krista Laktuka
 • Elīna Gaile-Sarkane
 • Ineta Geipele
 • Aldis Čevers
 • Māris Turks
 • Ieva Jaunzeme
 • Edgars Kirilovs
 • Juris Blūms
 • Marina Čerpinska
 • Aleksejs Kataševs
 • Ivo Vaicis
 • Claudio Andres Rivera
 • Aneta Tarasova
 • Dāvis Palieks
 • Agnese Bule
 • Rihards Lācis
 • Elise Jansone
 • Viesturs Lauva
 • Keita Nikola Rasa
Arhitektūras un dizaina institūts
 • Dumbere Inguna
 • Miķelsone Ieva
 • Treija Sandra
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
 • Bajāre Diāna
 • Balodis Aldis
 • Blumbergs Ilmārs
 • Boiko Irīna
 • Borodiņecs Anatolijs
 • Brence Daina
 • Čate Andris
 • Čerpinska Marina
 • Dehtjars Jurijs
 • Gaile Līga
 • Gailis Māris
 • Gaujēna Baiba
 • Januševskis Aleksandrs
 • Kokina Kristīna
 • Kononova Olga
 • Korjakins Aleksandrs
 • Lungevičs Jānis
 • Mežule Linda
 • Paeglītis Ainārs
 • Rijkuris Andris
 • Ručevskis Sandris
 • Smirnovs Juris
 • Šneidere Dace
 • Vība Jānis
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
 • Aišpurs Vitālijs
 • Anohina-Naumeca Alla
 • Barisa Aiga
 • Bažbauers Gatis
 • Bezručko Terēza
 • Bērziņa Ilze
 • Birzniece Ilze
 • Blumberga Andra
 • Blumberga Dagnija
 • Boločko Katrina
 • Bumbiere Ketija
 • Ciekure Judīte
 • Dzikēvičs Miķelis
 • Eniņa Inese
 • Feofilovs Maksims
 • Freimanis Ritvars
 • Grundspeņķis Jānis
 • Ipatovs Aleksandrs
 • Jurenoks Aleksejs
 • Kalnbaļķīte Antra
 • Kampars Jānis
 • Kažoks Edgars
 • Kirikova Mārīte
 • Kirsanovs Vladimirs
 • Kubule Anna
 • Kušnere Zane
 • Lavendelis Egons
 • Litviņenko Anna
 • Muračova Nataļja
 • Ņikiforova Oksana
 • Paršutins Sergejs
 • Pikuļins Dmitrijs
 • Priedniece Vivita
 • Seņko Zane
 • Smirnova Tatjana
 • Spalviņš Krišs
 • Spolītis Sandis
 • Sukovskis Uldis
 • Supe Andis
 • Vamža Ilze
 • Volodko Inta
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
 • Aramina Daira
 • Auziņš Armands
 • Ivanova Liene
 • Kamola Līga
 • Lapiņa Inga
 • Ozoliņš Modris
 • Ščeulovs Deniss
 • Šenfelde Maija
 • Tambovceva Tatjana
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
 • Gaidukovs Sergejs
 • Juhņeviča Inna
 • Jure Māra
 • Knite Māris
 • Kokars Valdis
 • Loča Dagnija
 • Merijs-Meri Remo
 • Mieriņa Inese
 • Šutka Andris
Rīgas Biznesa skola
 • Eglīte Inese
 • Juste Ilona
RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrs
 • Spriņģis Guntis
 • Stašāne Sandra
RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs
 • Bībere Rita
RTU Liepājas studiju un zinātnes centrs
 • Birze Māra
 • Grietēns Raimonds
RTU Ventspils studiju un zinātnes centrs
 • Gobiņa Vineta
 • Janovskis Vairis
Administrācija
 • Briedis Mārtiņš
 • Ķēniņš Krists
 • Štāle Laura
 • Pētersone Anita
 • Kučinska Laine
 • Paule Dace
 • Strode Solvita
 • Citskovskis Uģis
 • Bušovska Inesa
 • Ivanova Jolanta
 • Celmiņa Annija
 • Bunka Edgars
 • Bisenieks Lauris
 • Briede Liene
 • Vēciņa Anita
 • Kārkliņš Sandis
 • Kleins Renārs
 • Rostoka-Bārene Zane
 • Sondare Aija
 • Sveržicka Iveta
 • Pūce Vita
 • Sveile Sanita
 • Stūrmane Evija
 • Zeltiņš Mareks
 • Jurins Sergejs
Studējošo pārstāvji
 • Aveniņš Jānis (DITEF)
 • Baumane Ieva (DITEF)
 • Baumgarte Ilze (BMF)
 • Bule Agnese (DTF)
 • Celms Rinalds (DITEF)
 • Cīrule Dārta (BMF)
 • Drozdova Alise (DITEF)
 • Dzirne Regīna (DITEF)
 • Fainziļbergs Vladislavs ADI)
 • Frēlihs Lauris Emīls (BMF)
 • Grāvītis Rūdolfs (DTF)
 • Grenenberga-Grīnberga Elīza Aleksandra (IEVF)
 • Gulbis Rendijs (IEVF)
 • Gurtiņš Niks (DITEF)
 • Kalniņa Rema (DITEF)
 • Kučinskis Edgars (IEVF)
 • Lauva Viesturs (DITEF)
 • Lemešonoks Krists (IEVF)
 • Ņikiforovs Danīls (BMF)
 • Oliņš Roberts (DTF)
 • Ozola Austra (IEVF)
 • Palieks Dāvis (DITEF)
 • Platacis Einārs (DITEF)
 • Puķīte Līva (DITEF)
 • Romanceviča Karlīna (BMF)
 • Romane Arta (SZC)
 • Strazda Katrīna (RBS)
 • Šalkovska Gerda (IEVF)
 • Upena Ilona (BMF)
 • Vaivode Alise (IEVF)
 • Vedļa Karīna (DITEF)
 • Vēveris Ralfs (BMF)
 • Znotiņš Elvis (BMF)

RTU Satversmes sapulces priekšsēdētāja Inga Lapiņa

RTU Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks Sandis Spolītis 

Satversmes sapulces sekretāre Anita Pētersone

Universitāte