Citas struktūrvienības

RTU piedāvā plašas kultūras, sporta, karjeras attīstības iespējas ārpus tiešā mācību darba, uztur saikni ar augstskolas absolventiem.

RTU Absolventu asociācija

Rīgas Tehniskās universitātes Absolventu asociācija vieno dažādu paaudžu RTU/RPI absolventus. Absolventu asociācija organizē dažādus izglītojošus, sportiskus un iedvesmojošus pasākumus absolventiem, informē par augstskolas piedāvājumu absolventiem, meklē un savieno, piesaista finansējumu (stipendijas studentiem u. tml.) un popularizē RTU.

RTU Attīstības fonds

RTU Attīstības fonda mērķis ir veikt sabiedriskā labuma darbību, piesaistīt organizāciju, juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, lai augstākās tehniskās izglītības iestādes, vispirms RTU, veidotu par moderniem izglītības, zinātnes un kultūras centriem Latvijā.

Zinātnes un inovāciju centrs

Centrs attīsta studentu inovāciju un uzņēmējdarbības spējas, veicina zināšanu pārneses procesus, piedāvā pakalpojumus uzņēmējiem un zinātniskām institūcijām, kā arī aktīvi iesaistās vietēja un starptautiska mēroga inovāciju ekosistēmās.

RTU Karjeras centrs

RTU Karjeras centrs dibināts 2007. gada oktobrī, lai veicinātu sadarbību un komunikāciju starp augstskolu, studentiem, darba devējiem un RTU absolventiem, kā arī lai palīdzētu jauniešiem integrēties darba tirgū un veidot profesionālo karjeru

RTU Kultūras centrs

RTU Kultūras centrs piedāvā iespēju studentiem, iesaistoties kādā no 12 kultūras kolektīviem vai trīs interešu klubiem, savu ārpus studiju laiku pavadīt radoši un aizraujoši, ienesot dzīvē ne vien iknedēļas balss, ķermeņa vai gara treniņu, bet arī jaunus draugus, piedzīvojumus un emocijas. RTU studenti sajūt sevi droši stāvam uz lielajām skatuvēm, piedalās Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, Baltijas studentu Dziesmu un deju svētkos «Gaudeamus», kā arī starptautiskos konkursos un festivālos.

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs (IVPC) darbu sāka 2017. gada 1. februārī, taču inženierzinātņu vēstures izpēte un vēsturisko liecību saglabāšana sākusies daudz senāk – jau 1896. gada Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Statūtos bija paredzēts muzeja glabātāja amats.

RTU Sporta centrs

RTU tiek dēvēta par sportiskāko augstskolu Latvijā, un arī 2015. gada «QS Stars» universitāšu reitingā RTU sniegtās sporta iespējas ir augstu novērtētas. 

RTU Studentu parlaments

RTU Studentu parlaments ir draudzīga un tradīcijām bagāta studentu organizācija. Tā ir īstā vieta visiem tiem RTU studentiem, kas savam studiju laikam vēlas piešķirt pievienoto vērtību. Studentu Parlaments pulcē kuplu skaitu aktīvu studentu no visām fakultātēm, apvienojot katras fakultātes studentu pašpārvaldes.

Universitāte