Goda darbinieki

RTU Goda darbinieka nosaukumu piešķir universitātes darbiniekiem, kuri nostrādājuši universitātē ne mazāk kā 20 (divdesmit) gadus, aktīvi piedalījušies jauno speciālistu sagatavošanā vai šo darbu tehniskajā nodrošināšanā un kolektīva sabiedriskajā dzīvē, kā atzinību par ilggadīgu un apzinīgu darbu.

Goda darbinieks saņem apliecību un nozīmīti, kas izgatavota pēc RTU Senāta apstiprināta parauga. Apliecību paraksta RTU rektors un pasniedz RTU Senāta sēdē.

No 2023
46. Aldis Čevers, IEVF
45. Uģis Bratuškins, AF
44. Sandra Treija, AF
43. Marts Švēde, AF
42. Ilmārs Dirveiks, AF
41. Daina Piekuse, AF
40. Aldis Lapiņš, AF
39. Agrita Tipāne, AF
38. Vitālijs Beresņevičs, MTAF
37. Valdis Zvejnieks, BIF
36. Atis Zariņš, BIF
35. Zoja Veide, BIF
34. Aigars Ūdris, BIF
33. Marina Ubagovska, BIF
32. Genādijs Šahmenko, BIF
31. Veronika Stroževa, BIF
30. Mārtiņš Reiniks, BIF
29. Romāns Neilands, BIF
28. Sintija Krasta, BIF
27. Jānis Kaminskis, BIF
26. Māris Kaļinka, BIF
25. Andris Čate, BIF
24. Jevgenijs Barkanovam, BIF
23. Jānis Ancāns, BIF
22. Diāna Bajāre, BIF
21. Tālis Juhna, BIF
20. Dana Beļakova, MLĶF
19. Gunta Zommere, MLĶF
18. Uģis Briedis, MLĶF
17. Anna Kalnāja, MLĶF
16. Agrita Krieviņa-Siliņa, MLĶF
15. Ilze Baltiņa, MLĶF
14. Māra Jure, MLĶF
13. Inna Juhņeviča, MLĶF
12. Eduards Lapsa, ETHZF Muzeja vēstures un komunikācijas nodaļas muzeja projektu vadītājs
11. Rūta Lapsa, ETHZF Muzeja vēstures un komunikācijas nodaļas vadītāja
10. Orests Niedriņš, RTU Grāmatvedības departamenta vecākais grāmatvedis
9. Natālija Mozga, MTAF asociētā profesore
8. Jānis Vība, MTAF profesors
No 2022
7. Maija Piekuse, Zinātniskā bibliotēka
6. Brigita Ālere, Zinātniskā bibliotēka
No 2021
5. Aija Grieze, Uzņemšanas komisija
4. Inga Lapiņa, IEVF
3. Elīna Gaile-Sarkane, IEVF
2. Akvilīna Sproģe, DITF
1. Emīlija Jasukeviča, Studiju prorektora palīdze
No 2020
15. Kaspars Kalniņš, BIF
14. Marijans Valpēteris, MTAF
13. Dmitrijs Rusovs, MTAF
12. Andrejs Krasņikovs, MTAF
11. Guntis Brencis, BIF
10. Juris Biršs, BIF
9. Aleksandrs Korjakins, BIF
8. Aleksejs Kataševs, MTAF profesors
7. Gundars Zalcmanis, MTAF docents
6. Juris Kreicbergs, MTAF docents
5. Anita Zeila, IEVF Muitas un nodokļu katedras mācību biroja vadītāja
4. Alīda Zigmunde, ETHZF RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra profesore
No 2019
3. Dmitrijs Serdjuks, BIF  Būvkonstrukcijas katedras profesors
2. Leonīds Pakrastiņš, BIF Būvkonstrukcijas katedras profesors
1. Modris Dobelis, BIF Datorizētās inženiergrafikas katedras profesors
419. Irīna Puriņa, Dienesta viesnīcu departamenta darbiniece
418. Modris Roze, MLĶF vadošais pētnieks
417. Valdis Kampars, MLĶF profesors
416. Valdis Kokars, MLĶF profesors
415. Svetlana Čornaja, MLĶF profesore
414. Uldis Brakanskis, EEF Elektrisko mašīnu un aparātu katedras laboratorijas vadītājs
413. Māris Knite, MLĶF profesors
412. Iveta Meikšāne, Dienesta viesnīcu departamenta darbiniece
411. Regīna Krumpāne, Dienesta viesnīcu departamenta darbiniece
410. Agra Ezera, Dienesta viesnīcu departamenta darbiniece
409. Juris Mālers, MLĶF darbinieks
408. Jurijs Ozoliņš, MLĶF darbinieks
407. Daina Kalniņa, MLĶF darbiniece
406. Daina Vempere, MLĶF darbiniece
405. Skaidrīte Slengmane, Dienesta viesnīcu departamenta darbiniece
404. Ēriks Vonda, MTAF docents
403. Oskars Liniņš, MTAF profesors
402. Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs, MTAF profesors
401. Mārtiņš Kleinhofs, MTAF profesors
400. Agrita Tipāne, AF Arhitektūras vēstures un teorijas katedras docente
399. Juris Smirnovs, BIF profesors
398. Ainārs Paeglītis, BIF profesors
No 2018

397. Modris Ozoliņš, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes praktiskais docents
396. Daira Aramina, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes praktiskā docente
395. Remigijs Počs, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes profesors
394. Olga Petrovska, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes projekta vadītāja asistente
393. Gaļina Bočkarjova, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes pētniece
392. Tatjana Lomane, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes asoc. profesore
391. Anatolijs Mahņitko, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes profesora p.i.
390. Svetlana Guseva, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes asoc. profesora p.i.
389. Jānis Priedīte, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes asoc. profesora p.i.
388. Sarma Valtere, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes vadošā pētniece
387. Jānis Gerhards, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes profesors
386. Antans Sauļus Sauhats, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes profesors
385. Jānis Dirba, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes profesors
384. Dagnija Blumberga, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes profesore
383. Sandra Ansberga, RTU Zinātniskās bibliotēkas vecākā bibliotekāre
382. Dace Kivliša, RTU Zinātniskās bibliotēkas vecākā bibliotekāre
381. Maija Neilande, RTU Zinātniskās bibliotēkas nodaļas vadītāja
380. Sarmīte Krauze, RTU Zinātniskās bibliotēkas direktores vietniece

No 2017
378. Nadežda Dubrovska, DITF Lietišķo datorsistēmu institūta Lietišķo datorzinātņu katedras mācību biroja administratore
377. Inese Rijkure, MLĶF pētniece
376. Irisa Rāviņa, MLĶF pētniece
375. Zenta Tetere, MLĶF pētniece
374. Daina Zicāne, MLĶF vadošā pētniece
373. Jolanta Janauska, IEVF Kvalitātes tehnoloģiju katedras praktiskā docente
372. Gundars Mežinskis, MLĶF profesors
371. Andris Cimmers, MLĶF vadošais pētnieks
370. Inta Vītiņa, MLĶF vadošā pētniece
369. Janīna Sētiņa, MLĶF vadošā pētniece
368. Skaidrīte Reihmane, MLĶF profesore
367. Silvija Igaune-Blumberga, MLĶF pētniece
366. Laimons Timma, MLĶF nodaļas vadītājs
365. Rita Bērziņa, MLĶF pētniece
364. Daina Kumpiņa, MLĶF laboratorijas vadītāja
363. Jeļena Peļevina, MLĶF vecākā laborante
362. Valdemārs Ščerbaks, MLĶF docenta p. i.
361. Gunārs Ozolzīle, ETHZF asociētais profesors
360. Zanda Lejniece, ETHZF praktiskā docente
359. Uldis Sukovskis, DITF Lietišķo datorsistēmu institūta Lietišķo datorzinātņu katedras profesors
358. Ģirts Ivanovs, ETF Telekomunikāciju institūta direktors, ETF profesors
357. Ilmārs Slaidiņš, ETF Radioiekārtu katedras vadītājs, ETF profesors
356. Kārlis Brīvkalns, ETF Elektronikas pamatu katedras docents
355. Jānis Ieviņš, IEVF Darba un civilās aizsardzības institūta profesors
354. Valentīna Urbāne, IEVF Darba un civilās aizsardzības institūta profesore
353. Valdis Ziemelis, IEVF Darba un civilās aizsardzības institūta izglītības metodiķis
352. Jurijs Lavendels, DITF Lietišķo datorsistēmu institūta Programmatūras inženierijas katedras profesors
351. Eleonora Latiševa, DITF Lietišķo datorsistēmu institūta Programmatūras inženierijas katedras profesore
350. Irēna Micēviča, RTU Uzņemšanas komisijas speciāliste
349. Mārcis Dzenis, MLĶF dekāna vietnieks zinātniskajā darbā
348. Anda Dzene, MLĶF pētniece
347. Maija Jansone, MLĶF docentes p. i.
346. Zane Kļaviņa, MLĶF pētniece
345. Kārlis Balodis, MLĶF pētnieks
344. Gaļina Merkurjeva, DITF profesore
343. Ludmila Aleksejeva, DITF profesore
342. Jurijs Merkurjevs, DITF profesors
No 2016

341. Inta Šnore, RTU Uzņemšanas komisijas speciāliste
340. Daina Brence, BIF dekāna vietniece mācību darbā
339. Ilze Rozentāle, BIF docente
338. llze Šreibere, BIF datu ievades operatore
337. Ēriks Priednieks, EEF asociētais profesors
336. Uldis Antonovičs, EEF lektors
335. Lilita Skujeniece, Zinātniskās bibliotēkas vecākā bibliotekāre
334. Ilga Neija, Zinātniskās bibliotēkas direktora vietniece
333. Gaļina Veide, Datorizētās inženiergrafikas katedras docente
332. Ieva Jurāne, Datorizētās inženiergrafikas katedras lektore
331. Anatolijs Ļevčenkovs, Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras profesors
330. Larisa Iļinska, Lietišķās valodniecības institūta direktore
329. Vjačeslavs Šitikovs, Programmatūras inženierijas katedras asociētais profesors

No 2015

328. Maija Šenfelde, Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras vadītāja, profesore
327. Uldis Šteins, deju ansambļa «Vektors» vadītājs
326. Leonīds Novickis, DITF Programmatūras inženierijas katedras vadītājs, profesors
325. Aivars Andruškins, TMF nekustamā īpašuma speciālists

No 2014

324. Ineta Geipele, IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta direktore profesore
323. Lauma Lindiņa, MLĶF pētniece
322. Rūta Švinka, MLĶF vadošā pētniece
321. Visvaldis Švinka, MLĶF vadošais pētnieks
320. Maija Strēle, MLĶF vadošā pētniece
319. Inta Strakova, MLĶF vadošā pētniece
318. Jānis Vaivads, MLĶF vadošais pētnieks
317. Jānis Millers, MLĶF vadošais pētnieks
316. Laimonis Bīdermanis, MLĶF vadošais pētnieks
315. Irēna Kalniņa, Studiju departamenta tehniskā speciāliste
314. Ilze Mazure, IEVF RUI biroja administratore
313. Māra Lukaševiča, IEVF laboratorijas vadītāja
312. Vitālijs Jurēnoks, IEVF profesors

No 2013

311. Aldis Balodis, TMF profesors
310. Jānis Briņķis, APF profesors
309. Jānis Krastiņš, APF profesors
308. Ruta Doveika, APF Arhitektūras vēstures un kultūras pieminekļu restaurācijas profesora grupas bibliotekāre
307. Helga Šteinerte, Personāldaļas vadītājas vietniece
306. Anda Žagare, BF struktūrvienības vadītāja vietniece
305. Larisa Zaiceva, DITF profesore

No 2012

304. Pēteris Orlovskis, Saimnieciskā dienesta nodaļas vadītāja vietnieks
303. Juris Krizbergs, TMF profesors,
302. Ivars Odītis, TMF asociētais profesors
301. Mārtiņš Kalniņš, MLĶF profesors,
300. Līga Bērziņa-Cimdiņa, MLĶF profesore,
299. Silvija Kukle, MLĶF profesore
298. Maija Jansone, EEF pensionēta dispečere
297. Pēteris Broks, EEF laboratorijas vadītājs
296. Māris Zemītis, BF docents
295. Juris Rihards Naudžuns, BF profesors
294. Ivars Strautmanis, APF profesors
293. Elmāra Stabulniece, EEF centrālā dienesta sektora vadītāja
292. Ludmila Zubareva, EEF mācību meistare
291. Kārlis Rocēns, BF profesors
290. Dina Terēza Šitca, Studiju organizācijas nodaļas vadītāja vietniece

No 2011

289. Aija Raižģe, Liepājas filiāles bibliotēkas nodaļas vadītāja 
288. Valentīna Kārkliņa, Liepājas filiāles pensionāta docente
287. Ritma Jemberga, Liepājas filiāles pensionēta lektore
286. Edīte Radovica, ZB galvenā bibliotekāre
285. Genrihs Vinovskis, MLĶF vadošais pētnieks
284. Iljo Dreijers, MLĶF docents
283. Ērika Bizdēna, MLĶF profesore
283. Aivars Blūms, MLĶF vadošais pētnieks
282. Ivars Knēts, MLĶF profesors

No 2010

281. Jānis Mežiels, IEVF docents
280. Irina Voronova, IEVF asoc. profesore
279. Indulis Blumfelds, TMF laboratoriju vadītājs
278. Skaidrīte Miesniece, EEF docente
277. Mārtiņš Gedrovičs, EEF profesors
276. Ivars Dūmiņš, EEF profesors
275. Zoja Sundukova, IEVF asoc. profesore
274. Gaļina Blagova, IEVF lektore
273. Leonīds Krilovs, IEVF docents
272. Juris Saulītis, IEVF profesors
271. Viktors Nešpors, IEVF profesors
270. Ivars Veidenbergs, EEF profesors
269. Jānis Rozenkrons, EEF profesors
268. Leonīds Ribickis, EEF profesors
267. Arvīds Vanags, EEF asociētais profesors
266. Kārlis Ketners, EEF profesors

No 2009

265. Nataļja Lāce, IEVF profesore 
264. Viktors Mironovs, BF profesors
263. Ēriks Geriņš, TMF profesors
262. Astrīda Grieze, RTU Ventspils filiāles nodaļas vadītājas vietniece
261. Eduards Putnis, Daugavpils filiāles pensionētais lektors
260. Jevģenijs Vasiļjevs, Daugavpils filiāles pensionētais docents
259. Jurijs Ivanovs, Daugavpils filiāles docents
258. Regīna Osipova, Daugavpils filiāles docente

No 2008

257. Zinta Liepiņa, bij. Sporta kluba priekšsēdētāja vietniece 
256. Velta Indraša, Sporta kluba metodiķe-instruktore
255. Ērika Preisa, Sporta katedras dežurante
254. Ivonna Raubiško, Sporta katedras lektore
253. Brigita Krieva, Sporta katedras praktiskā docente
252. Alberts Bagojans, Sporta katedras docents
251.  Antoņina Stjade, TMF biroja vadītāja
250.  Māra Celma, TMF Meh. inst. lietvede
249.  Ella Leja, BF lektore
248.  Anna Nātiņa, ZB bibliotekāre
247.  Dzidra Tomsone, pensionēta ZB direktore
246.  Larisa Levinoka, ZB nodaļas vadītāja
245.  Biruta Tabūne, ZB galv.bibliotekāre
244.  Juris Viktors Eizentāls, Komunikācijas infrastruktūras nodaļas vadītājs
243.  Elvīra Putne, grāmatvedības kasiere
242.  Skaidrīte Nartiša, grāmatvedības kasiere
241.  Edīte Koņecka, grāmatvede
240.  Lūcija Berga, pensionāta Plānu-finanšu daļas vadītāja
239. Raimonds Ozoliņš, BF asociētais profesors

No 2007

238. Gundars Liberts, TMF profesors
237. Dzintra Līdaka, ZB nodaļas vadītāja
236. Aija Janbicka, ZB direktore
235. Žanete Tupiņa, ZB nodaļas vadītāja
234. Filgita Muižniece, ZB nodaļas vadītāja
233. Imants Kļaviņš, BF speciālists
232. Jānis Sproģis, BF docents
231. Jurijs Dehtjars, TMF profesors
230. Vitolds Šneps-Šnepe, TMF docents
229. Ojārs Grāps, TMF docents
228. Valentīna Vasiļjeva, IEF docente

No 2006

227. Albīna Akuļecka, IEF speciāliste
226. Ruslans Dorošenko, TMF asociētais profesors
225. Jāzeps Brencis, BF mācību meistras
224. Jānis Rudzītis, TMF profesors
223. Terēze Šnepste, BF praktiskā docente
222. Jānis Mazais, TMF asociētais profesors
221. Pēteris Lielpēteris, TMF docents
220. Jānis Pauliņš, ĶTF docents
219. Jānis Klētnieks, BF docents
218. Daina Platā, BF laboratorijas vadītāja
217. Jānis Bikše, BF docents
216. Jānis Reiters, IEF docents
215. Andris Zvejnieks, HI docents
214. Imants Mieriņš, BF docents
213. Vija Tetere, BF asistente

No 2005

212. Valentīns Biķernieks, TMF docents
211. Jānis Ķipsna, IEF profesors
210. Valentina Tupiņa, IEF laboratorijas vadītāja
209. Aivars Krastiņš, IEF profesors

No 2004

208. Gaļina Kozaka, IEF docente 
207. Anatolijs Šablinskis, IEF laboratorijas vadītājs
206. Andris Strakovs, MLĶF profesors
205. Ronalds Taraškevičs, kanclers
204. Videvuds Ārijs Lapsa, BF docents

No 2003

203. Jānis Auzukalns, BF docents 
202. Mirdza Cūberga, BF lektore
201. Guntis Bunga, TMF asociētais profesors

No 2002

200. Rasma Alsiņa, IEF praktiskā docente 
199. Francis Kadišs, BF docents
198. Lidija Kupče, BF docente
197. Anna Broliša, ZB direktores vietniece
196. Artūrs Medvids, MLĶF profesors

No 2001

195. Jevgenijs Carkovs, DITF profesors 
194. Zigurds Markovičs, DITF profesors
193. Genovefa Fjodorova, BF lektore
192. Aina Vītola, IEF laboratorijas vadītāja
191. Aleksandra Ķiploka, MLĶF asistente
190. Arnolds Apse, BF docents

No 2000

189. Jānis Putniņš, MLĶF docents 
188. Gunārs Rumba, MLĶF docents
187. Aija Kalnača, MLĶF docente
186. Aivars Spalviņš, ASTF docents
185. Gunārs Kalniņš, BF docents
184. Vitauts Dobelis, BF docents
183. Heinrihs Vinovskis, TATI asociētais profesors
182. Viktorija Kanceviča, TATI profesore
181. Ilmārs Kālis, BF docents

No 1999

180. Augusts Roze, BF docents 
179. Jānis Bažbauers, EEF dekāns
178. Jānis Grabis, BF docents
177. Juris Noviks, BF docents
176. Elmārs Mūrnieks, HI direktors
175. Kārlis Timmermanis, EEF docents
174. Jānis Nagla, MZF docents
173. Leonīds Freijs, Kapitālās celtniecības daļas speciālists
172. Aleksandrs Savickis, Dzelzceļa transporta institūta docents
171. Valdis Sliede, MZF speciālists
170. Aleksandra Sapogova, TATI docente

No 1998

169. Jānis Apmanis, Sporta katedras docents 
168. Jānis Muižnieks, Sporta katedras vadītājs
167. Laimonis Vingris, ASTF docents
166. Felikss Bulavs, BF profesors
165. Aina Ališauska, ZB galvenā bibliotekāre
164. Avigdors Vainšteins, ĶTF docents
163. Raimonds Valters, ĶTF profesors
162. Ābrams Temkins, MZF profesors

No 1997

161. Ņikita Nadežņikovs, EEF docents 
160. Helmuts Guļevskis, Rektorāta nodaļas vadītājs
159. Harijs Čebrikovs, Sporta katedras docents
158. Fricis Avotiņš, ĶTF profesors
157. Velta Tupureina, ĶTF docente
156. Nadežda Pugaseja, ABAF docente
155. Marija Lakuča, IEF dekāna vietniece saimnieciskajā darbā
154. Ludmila Vasiļjeva, IEF docente
153. Juris Buka, Saimnieciskā dienesta direktors
152. Margita Kalnāja, Plānu finanšu daļas vecākā ekonomiste
151. Hedviga Giedre, RSF dispečere
150. Ainis Kārkliņš, Rektorāta nodaļas vadītājs
149. Ivars Raņķis, EEF profesors
148. Andrejs Zviedris, EEF docents

No 1996

147. Harijs Stanke, RSF docents 
146. Aina Kārkliņa, ĶTF profesore
145. Juris Briedis, Rektorāta daļas vadītājs
144. Konstantīns Didenko, IEF docents
143. Pēteris Dzenis, BF docents
142. Dmitrijs Puriševs, RSF docents
141. Jānis Valeinis, EEF docents
140. Boriss Okss, MZF profesors
139. Uldis Freimanis, OPB vadītājs
138. Gunārs Gertners, IEF docents
137. Genādijs Sagalovičs, ABAF docents
136. Edvīns Blumbergs, EEF docents
135. Oļģerts Buka, AF profesors

No 1995

134. Voldemārs Putniņš, EEF docents
133. Uldis Zītars, EEF docents
132. Irma Umbraško, RTU galvenā grāmatvede
131. Ārija Briškena, ABAF docente
130. Dzintars Āboliņš, BF profesors
129. Atis Zviedris, MMF profesors
128. Alberts Skudra, BF profesors
127. Skaidrīte Lūse, BF speciāliste
126. Laimonis Bārzdiņš, BF docents
125. Ēriks Jankops, EEF docents
124. Indulis Cūbergs, EEF docents
123. Sofija Haļejeva, Ventspils filiāles nodaļas vadītāja
122. Gvido Pētersons, BF docents

No 1994

121. Ingrīda Veldre, EEF dispečere 
120. Zigurds Vīksne, ASTF speciālists
119. Arvīds Grantmanis, EEF docents
118. Gunārs Lesiņš, ABAF speciālists
117. Emīls Bumbieris, MZF vecākā zinātniskā līdzstrādniece
116. Nikolajs Dubko, Daugavpils MZC lektors
115. Kārlis Mucenieks, ABAF docents
114. Jevgeņijs Vasiļjevs, Daugavpils MZC docents
113. Mihails Perecs, Daugavpils MZC lektors
112. Valentīna Barkāne, ĶTF docente
111. Francis Sudnieks, ABAF docents

No 1993

110. Valdis Kravinskis, BF docents 
109. Kārlis Tomariņš, RSF docents
108. Fricis Utināns, Filozofijas katedras docents
107. Vladimirs Pehovičs, MZF docents
106. Ingrīda Straume, MZF docente
105. Leokādija Naķele, ĶTF docente

No 1992

104. Vilma Kalniņa, ABAF sekretāre 
103. Anna Roķe, Valmieras MKP vadītāja
102. Dzidra Pēča, Plānu finanšu daļas speciāliste
101. Silvija Tulveite, Zinātniski pētnieciskās daļas speciāliste
100. Alfrēds Vilimass, ASTF mācību meistars
99. Bruno Grasmanis, ABAF docents
98. Ojārs Neilands, ĶTF profesors
97. Leonīds Osipovs, ĶTF profesors
96. Vsevolods Actiņš, IEF docents
95. Ilona Gertnere, IEF docente
94. Viktors Kozlovs, IEF profesors
93. Leonīds Gamrats-Kureks, IEF profesors
92. Jānis Osis, ASTF profesors
91. Jānis Ozoliņš, MMF profesors

No 1991

90. Jānis Rudņevs, Neklātienes nodaļas dekāna vietnieks
89. Narimants Salenieks, MMF profesors

No 1989

88. Aleksandrs Jankovskis, ABAF mācību meistars 
87. Aleksandrs Okmanis, Fizikas katedras docents
86. Hanna Kronberga, ABAF vecākā laborante
85. Andris Krēsliņš, BF profesors
84. Valdis Lediņš, BF dekāns
83. Aleksejs Gorins, Daugavpils MZC docents
82. Anatolijs Magidenko, IEF profesors
81. Jānis Lipiņš, ABAF laboratorijas vadītājs

No 1988

80. Ervīns Ceplītis, ABAF mācību meistars 
79. Hortenzija Alberta, BF mācību meistars
78. Ēvalds Ludeks, IEF vecākais pasniedzējs
77. Ernests Bērziņš, IEF docents
76. Vsevolods Actiņš, IEF profesors
75. Aleksejs Orlovs, Izdevniecības daļas vadītājs

No 1987

74. Alfrēds Bunga, Augstākās matemātikas katedras vecākais pasniedzējs 
73. Ernests Kronbergs, Augstākās matemātikas katedras docents
72. Voldemārs Barkāns Augstākās matemātikas katedras docents
71. Gunārs Raņķis, RSF docents
70. Jānis Ozols, RSF docents
69. Gintauts Āboltiņš-Āboliņš, RSF docents
68. Valdis Pavlovskis, RSF docents
67. Evalds Kupaks, ĶTF mācību meistars
66. Visvaldis Baumanis, EEF docents
65. Nadežda Romanova, Sabiedrisko zinātņu fakultātes docente

No 1986

64. Arvīds Kanbergs, EEF vecākais pasniedzējs 
63. Jānis Nagla, EEF docents
62. Egons Lavendelis, ABAF profesors
61. Ritma Zemberga, VI vecākā pasniedzēja
60. Gaida Kuduma, VI vecākā pasniedzēja
59. Helēna Janoviča, vietējās Arodkomitejas grāmatvede
58. Elmārs Šalms, MMF vecākais pasniedzējs
57. Kārlis Pauliņš, MMF vecākais pasniedzējs
56. Pāvels Saveļjevs, ASTF docents
55. Alberts Grabinskis, RSF docents
54. Jānis Putniņš, EEF docents
53. Georgijs Obuševs, EEF dekāns
52. Elmārs Laiviņš, BF docents
51. Alfrēds Vācietis, ABAF docents
50. Leonīds Niceckis, ASTF profesors
49. Edgars Šīrons, ABAF profesors
48. Zelma Emziņa, vietējās Arodkomitejas galvenā grāmatvede
47. Lidija Vēvere, Svešvalodu katedras vecākā pasniedzēja
46. Mirjama Stolbova, Sabiedrisko zinātņu fakultātes pasniedzēja
45. Ina Egle, Augstākās matemātikas katedras docente
44. Dzidra Bože, Augstākās matemātikas katedras docente
43. Aina Arnte, Sabiedrisko zinātņu fakultātes docente
42. Vera Molčanova, Sporta katedras vadītāja

No 1985

41. Vera Bloka, EEF docente 
40. Gunārs Čakste, Sporta katedras vecākais pasniedzējs
39. Kārlis Liepiņš, Sporta katedras docents
38. Jūlijs Eiduks, ĶTF profesors
37. Imants Meirovics, ĶTF profesors
36. Emīlija Gudriniece, ĶTF profesore
35. Ilmārs Kļaviņš, RSF vecākais pasniedzējs
34. Arnolds Ēķis, Saimnieciskās daļas elektriķis
33. Milda Vītoliņa, Saimnieciskās daļas komandante
32. Jānis Lujāns, prorektors saimnieciski administratīvajā darbā
31. Jānis Birkmanis, Saimnieciskās daļas vecākais inženieris
30. Anna Salaka, Saimnieciskās daļas komandante
29. Kaspars Rutks, Kapitālās celtniecības daļas vadītājs
28. Marta Ādamsone, Saimnieciskās daļas apkopēja
27. Rufina Novinska, BF docente
26. Gunārs Šmits, BF docents
25. Tālivaldis Pētersons, BF vecākais pasniedzējs
24. Visvaldis Juriksons, VTF dekāns
23. Alise Reiziņa, VTF dekāne
22. Anna Jankovska, Rektorāta inženiere
21. Miervaldis Granovskis, RVVNF dekāns
20. Grjoza Dumberga, Sabiedrisko zinātņu fakultātes docente
19. Irina Devjatkina, Sabiedrisko zinātņu fakultātes docente
18. Stefanīda Jemeļjanova, Sabiedrisko zinātņu fakultātes docente
17. Mirdza Zelča, Sabiedrisko zinātņu fakultātes kabineta vadītāja
16. Olga Jankovska, Sabiedrisko zinātņu fakultātes dekāns
15. Edvīns Šterns, EEF vecākais pasniedzējs
14. Mudīte Eizentāle, EEF vecākā pasniedzēja
13. Jakovs Kuzmins, EEF profesors
12. Kārlis Tabaks, EEF profesors
11. Alberts Bojārs, AF docents
10. Konstantīns Kreišmanis, BF profesors
9. Vija Vesele, Zinātņu daļas vecākā inženiere
8. Lilita Tabare, Rektorāts, Arhīva sektora vadītāja
7. Terēze Bojarinova, rektora sekretāre
6. Aleksandrs Purviņš, I daļas vadītājs
5. Jevgeņijs Ņevjadomskis, mācību prorektora palīgs
4. Georgijs Kozirevs, Prakses daļas vadītājs
3. Irma Vīksne, Kadru daļas vadītāja
2. Verners Mintāls, vietējās Arodkomitejas priekšsēdētājs
1. Aleksandrs Veiss, RPI rektors

Universitāte