Kvalitātes vadības un risku pārvaldības departaments

Juris Iljins

Kvalitātes vadības un risku pārvaldības departamenta direktors

Juris Iljins
Kaļķu iela 1–411, Rīga
+371 67089778

RTU Kvalitātes vadības un risku pārvaldības departamenta darbības mērķis ir efektīvas RTU kvalitātes vadības sistēmas izveides un attīstības koordinēšana, kvalitātes vadības procesu integrācija, lai sekmētu pastāvīgu RTU darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu un katras struktūrvienības līmenī RTU stratēģijā definēto rezultatīvo indikatoru un uzdevumu izpildi, kā arī veicinātu visu RTU darbinieku izpratni par to lomu RTU kvalitātes kultūras veidošanā un iesaistīšanos sava darba un RTU procesu pilnveidē.

Kvalitātes vadības un risku pārvaldības departamenta galvenie uzdevumi:

  • nodrošināt RTU kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu un attīstību,
  • koordinēt dalību Eiropas Universitāšu asociācijas Institūciju novērtēšanas programmā,
  • nodrošināt RTU dalību nacionālajās un starptautiskajās reitingu sistēmās,
  • nodrošināt statistisko rādītāju apkopošanu par RTU darbību.
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Vecākā kvalitātes sistēmu speciāliste
Aija Medne
Kaļķu iela 1–324, Rīga +371 67089492
Kvalitātes sistēmu speciāliste
Ilze Grieze
Kaļķu iela 1–324, Rīga +371 67089729
Kvalitātes sistēmu speciāliste
Kristīne Pūga
Kaļķu iela 1–324, Rīga +371 67089947

Universitāte