SIA «Ķīpsalas peldbaseins»

Nosaukums: SIA «Ķīpsalas peldbaseins»
Reģistrācijas Nr. 50003510191
Ķīpsalas iela 5, Rīga, LV-1048
Kontaktpersona: Dace Buliņa
+371 67616989

Publiski atvasinātas personas līdzdalības atbilstības Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta nosacījumiem pamatojums:

Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU), publiski atvasinātai personai, pieder 100% kapitāldaļu SIA «Ķīpsalas peldbaseins».

Atbilstības kritēriji:

1. tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā ģeogrāfiskajā dislokācijas vietā – Ķīpsalā, Rīgā;

2. SIA «Ķīpsalas peldbaseins» nodrošina RTU attiecīgā pakalpojuma pieejamību nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols;

3. nozarē atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu;

4. Peldbaseins Ķīpsalas ielā 5, Rīgā ir Latvijas Nacionālā Sporta bāze

«Ķīpsalas peldbaseina» (kapitālsabiedrības) vispārējais stratēģiskais mērķis:

nodrošināt RTU studentu un mācībspēku fiziskās sagatavotības kvalitātes uzturēšanu esošajā līmenī, tā paaugstināšanu kā studiju procesa ietvaros, tā arī ārpus tā

Kapitālsabiedrības uzdevumi
1. Nodrošināt RTU studentiem un darbiniekiem sporta aktivitātes un piemērotus apstākļus veselīga dzīvesveida ievērošanai;
2. Nodrošināt ārpakalpojumus ar mērķi gūt peļņu;
3. Nodrošināt iekšējo pasūtījumu SIA «RTU enerģija» un SIA «Ķīpsalas koģenerācija» siltuma piegādes pakalpojumiem, kas šobrīdi ir lētākie siltuma pakalpojumu piegādātāji Ķīpsalā;
4. Nodrošināt Nacionālās Sporta bāzes aktīvu pārvaldību, darbību un statusa nodrošināšanu;
5. Popularizēt sabiedrībā aktīvu dzīvesveidu.

Gada pārskats SIA «Ķīpsalas peldbaseins» 2022

Gada pārskats SIA «Ķīpsalas peldbaseins» 2021

Gada pārskats SIA «Ķīpsalas peldbaseins» 2020

Gada pārskats SIA «Ķīpsalas peldbaseins» 2019

Gada pārskats SIA «Ķīpsalas peldbaseins» 2018

Universitāte