Akreditācija

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās izglītības padomes 2001. gada 12. jūlija lēmumu nr. 19 ir akreditējusi Rīgas Tehnisko universitāti, piešķirot tai tiesības īstenot akreditētās studiju programmas un izsniegt valstiski atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu.

Informācija par RTU akreditētajiem studiju virzieniem un akreditētajām studiju programmām iegūstama Akadēmiskās informācijas centra mājaslapā.

Universitāte