Diplomi un diplomu pielikumi

Diplomi un diplomu pielikumi

Diploms – augstāko izglītību apliecinošs dokuments, ko RTU izsniedz studentiem, kuri izpildījuši akreditētu studiju programmu prasības. Diplomus un diplomu pielikumus RTU izsniedz bez maksas.

Kritērijus un kārtību, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus par akreditētas studiju programmas apguvi, un minēto dokumentu noformēšanas noteikumus nosaka:

1) LR MK 2013. gada 16. aprīļa noteikumi Nr. 202 «Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību apliecinoši izglītības dokumenti»;

2) LR MK 1997. gada 18. februāra noteikumi Nr. 74. «Noteikumi par augstāko profesionālo kvalifikāciju».

Diplomu veidlapu aizpildīšana notiek saskaņā ar rīkojumu «Par diplomu veidlapu aizpildīšanu» (1. un 2. pielikumiem) un «Par grozījumiem diplomu veidlapu aizpildīšanā».

Diplomus ar izcilību izsniedz atbilstoši RTU Senāta lēmumam «Par diplomiem ar izcilību».

Diploma pielikums – diplomam pievienots dokuments latviešu un angļu valodā, kurā iekļautas ziņas par personas pabeigto studiju līmeni, saturu un statusu.

Diplomu pielikumu sagatavošana notiek saskaņā ar «Norādījumi augstākās izglītības diplomu pielikumu veidošanai».

Diploma pielikuma paraugs

Studijas