Attīstības un finanšu prorektora dienests

Attīstības un finanšu prorektors 

Dr. oec., MBA Artūrs Zeps

Pieņemšanas laiki:
otrdienas: 15.00–17.00
(iepriekš piesakoties )

 

 

Attīstības prorektora dienesta mērķis ir sagatavot RTU attīstības stratēģiju un nodrošināt veiksmīgu tās ieviešanu, pārraudzīt RTU attīstībai nozīmīgu projektu īstenošanu, kā arī rūpēties par RTU interešu pārstāvniecību darbā ar valsts institūcijām, sadarbības partneriem un sabiedrību.

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Attīstības un finanšu prorektora palīdze
Solvita Strode
Ķīpsalas iela 6A (Rektorāts), Rīga +371 67089879
Pakļautībā esošās struktūrvienības:

Projektu un attīstības departamenta direktore
Dace Paule

Ķīpsalas iela 6A-444, Rīga

+371 67089079

Sabiedrisko attiecību departamenta direktore
Laine Kučinska
+371 67089860

Infrastruktūras attīstības departamenta direktora p.i.
Guntis Vilsons

+371 67089724

Kvalitātes vadības un risku pārvaldības departamenta direktors
Juris Iljins

+371 67089778

Prorektora vietnieks finanšu jautājumos
Marija Hramcova
P. Valdena iela 3–234, Rīga +371 20118491
Grāmatvedības departamenta vadītāja,
galvenā grāmatvede
Iveta Celmiņa
P. Valdena iela 3–358, Rīga +371 26333674
Finanšu plānošanas un vadības departamenta direktors
Edgars Bunka
P. Valdena iela 3–242, Rīga
Plānošanas un ekonomiskās analīzes nodaļas vadītāja
Inese Kundžena-Kundženova
P. Valdena iela 3–244, Rīga +371 29239257
Projektu finanšu vadības nodaļas vadītāja
Laura Zaķe
P. Valdena iela 3–244, Rīga +371 29393334

Universitāte