Attīstības un finanšu prorektora dienests

Attīstības un finanšu prorektors 

Dr. oec., MBA Artūrs Zeps

Pieņemšanas laiki:
otrdienas: 15.00–17.00
(iepriekš piesakoties )

 

Īsbiogrāfija
Artūrs Zeps šobrīd pilda Rīgas Tehniskās universitātes attīstības un finanšu prorektora pienākumus, aktīvi strādājot pie universitātes stratēģiskās un finansiālās darbības pārvaldības. Artūrs Zeps vada universitātes stratēģisko plānošanu, nodrošinot universitātes atbilstību pašreizējām un nākotnes attīstības tendencēm. Prorektors pārrauga arī lielākos attīstības projektus, tostarp infrastruktūras uzlabojumus un ES finansētu institucionālās attīstības iniciatīvu īstenošanu. Viņa pārziņā ir kvalitātes un risku vadības procesi, kā arī universitātes iekšējās un ārējās komunikācijas stratēģiskā vadība. Savu pienākumu ietvaros īsteno universitātes finanšu pārvaldību, veicinot tās ilgtspējīgu darbību.

Papildu darbam Rīgas Tehniskajā universitātē Artūrs Zeps ieņem vairākus citus amatus:

  • izpilddirektors Latvijas Universitāšu asociācijā – aktīvi strādā ar Latvijas augstskolu interesēm un izaugsmi, iestājoties par to attīstību;
  • RTU Inženierzinātņu vidusskolas valdes loceklis – sniedz ieguldījumu skolas stratēģiskajā attīstībā, pārrauga finanšu jautājumus un piesaista ārējos resursus tās mērķu atbalstam;
  • Latvijas Augstākās izglītības padomes loceklis – aktīvi piedalās lēmumu pieņemšanas procesos, palīdzot veidot nacionālā līmeņa augstākās izglītības attīstības stratēģiju, akreditācijas procedūras un budžeta sadali;
  • Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors – akadēmiskā amata ietvaros strādā ar stratēģiskās attīstības jautājumu izpēti un docēšanu, īstenojot studiju kursu «Stratēģiskā vadība starptautiskos uzņēmumos».

Attīstības prorektora dienesta mērķis ir sagatavot RTU attīstības stratēģiju un nodrošināt veiksmīgu tās ieviešanu, pārraudzīt RTU attīstībai nozīmīgu projektu īstenošanu, kā arī rūpēties par RTU interešu pārstāvniecību darbā ar valsts institūcijām, sadarbības partneriem un sabiedrību.

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Attīstības un finanšu prorektora palīdze
Simona Granta
Ķīpsalas iela 6A (Rektorāts), Rīga +371 67089879
Pakļautībā esošās struktūrvienības:

Projektu atbalsta departamenta direktore
Dace Paule

Ķīpsalas iela 6A-444, Rīga

+371 67089079

Sabiedrisko attiecību departamenta direktore
Laine Kučinska
+371 67089860

Infrastruktūras attīstības departamenta direktora p.i.
Guntis Vilsons

+371 67089724

Kvalitātes vadības un risku pārvaldības departamenta direktors
Juris Iljins

+371 67089778

Prorektora vietnieks finanšu jautājumos
Marija Hramcova
P. Valdena iela 3–234, Rīga +371 20118491
Grāmatvedības departamenta vadītāja,
galvenā grāmatvede
Iveta Celmiņa
P. Valdena iela 3–358, Rīga +371 26333674
Finanšu plānošanas un vadības departamenta direktors
Edgars Bunka
P. Valdena iela 3–242, Rīga

Universitāte