Kontakti

Māris TurksDekāns

Profesors Dr. chem. Māris Turks
+371 67089251

 

 

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Prodekāns studiju un zinātniskajā darbā
Dr. chem. Ieva Jaunzeme

Paula Valdena iela 3–267, Rīga +371 29779293

Mācību biroja administrators
Iveta Ābele

Paula Valdena iela 3–269, Rīga

+371 67089249

Prodekāns saimnieciskajā un administratīvajā darbā
Dr. sc.ing. Inna Juhņeviča

Paula Valdena iela 3–268, Rīga +371 29175634

Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas institūta direktora p.i.
Docente Dr. chem. Inese Mieriņa

Paula Valdena iela 3–451, Rīga +371 26228145

Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūta direktors
Tenūra profesors Dr. sc. ing. Andris Šutka

Paula Valdena iela 7–204, Rīga +371 26138155

Tehniskās fizikas institūta direktors
Profesors Dr. phys. Juris Blūms

Paula Valdena iela 7–322, Rīga +371 67089380

Biomateriālu un bioinženierijas institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Jānis Ločs

Paula Valdena iela 3–331, Rīga +371 67089605

Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūta direktors
Ph. D. Kārlis Dreimanis

Paula Valdena iela 7–418, Rīga +371 67089202

Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta direktore
Dr. sc.ing. Linda Mežule

Ķīpsalas iela 6A/6B, Rīga +371 67089249

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore
Dr. habil. sc. ing. Dagnija Blumberga

Āzenes iela 12–k1, Rīga +371 67089923

Studentu pašpārvaldes vadītāja
Elza Fedorovska

Paula Valdena iela 3–139, Rīga +371 27034138

m

Universitāte