Īpašumu un investīciju departaments

Īpašumu un investīciju departamenta direktors

Īpašumu un investīciju departamenta mērķis ir paaugstināt RTU konkurētspēju, nodrošināt efektīvu nekustamo īpašumu ilgtermiņa un īstermiņa iznomāšanu, pārdošanu, iegādi un dalību publiskās-privātās partnerības projektos, kā arī interešu pārstāvību RTU kapitālsabiedrībās, sekmējot maksimāli RTU ieguldījumu atdevi.

Galvenie darbības virzieni:

  • Nomnieku (īrnieku) piesaiste RTU nekustamajiem īpašumiem.
  • Īstermiņa noma pasākumiem, konferencēm un semināriem.
  • Investīciju rosināšana nomas objektos.
  • RTU piederošo kapitālsabiedrību pārraudzība, veicinot RTU aktīvu vērtības pieaugumu.
  • Privātā kapitāla piesaiste RTU īpašumu projektiem.
  • Saziņa ar publisko sektoru jautājumos, kas skar īpašumus.

 

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Nekustamā īpašuma iznomāšanas nodaļas
projektu vadītājs-vecākais eksperts
Santa Puškarjova

Paula Valdena 5-5.03 telpā, Rīga +371 29373757

Aktīvu pārvaldības nodaļas vadītājs
Ralfs Meždreijs

Paula Valdena 5-5.03 telpā, Rīga +371 29828628

Aktīvu pārvaldības nodaļas vecākais eksperts
Guntis Zariņš

Paula Valdena 5-5.03 telpā, Rīga +371 20512470

Universitāte

_