Īpašumu un investīciju departaments

Īpašumu un investīciju departamenta direktors

 

 

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Aktīvu pārvaldības nodaļas vadītājs
Ralfs Meždreijs

Paula Valdena 5-5.03 telpā, Rīga +371 29828628

Nekustamā īpašuma iznomāšanas nodaļa

     

Universitāte

_