Īpašumu un investīciju departaments

Īpašumu un investīciju departamenta direktors

 

 

 

Īpašumu un investīciju departamenta mērķis ir paaugstināt RTU konkurētspēju, nodrošināt efektīvu nekustamo īpašumu ilgtermiņa un īstermiņa iznomāšanu, pārdošanu, iegādi un dalību publiskās-privātās partnerības projektos, kā arī interešu pārstāvību RTU kapitālsabiedrībās, sekmējot maksimāli RTU ieguldījumu atdevi.

Galvenie darbības virzieni:

  • Nomnieku (īrnieku) piesaiste RTU nekustamajiem īpašumiem
  • Īstermiņa noma pasākumiem, konferencēm un semināriem
  • Investīciju rosināšana nomas objektos
  • RTU piederošo kapitālsabiedrību pārraudzība, veicinot RTU aktīvu vērtības pieaugumu
  • Privātā kapitāla piesaiste RTU īpašumu projektiem
  • Saziņa ar publisko sektoru jautājumos, kas skar īpašumus  

 

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Nekustamā īpašuma iznomāšanas nodaļa, Projektu vadītājs-vecākais eksperts
Santa Puškarjova
Paula Valdena iela 5-5.03 telpā, Rīga +371 29373757
Aktīvu pārvaldības nodaļas vadītājs
Ralfs Meždreijs
Paula Valdena iela 5-5.03 telpā, Rīga +371 29828628
Aktīvu pārvaldības nodaļas, vecākais eksperts
Guntis Zariņš
Paula Valdena iela 5-5.03 telpā, Rīga +371 20512470

Universitāte